Hoppa till huvudinnehåll

planläggning

 • Korsholm tänker inte favorisera de rika

  29.09.2014 Österbotten

  SFP i Smedsby-Böle tycker att eftersom invånarna där betalar mest skatt i hela Korsholm ska kommunen också satsa mer på dem än på övriga kommundelar. Det låter inte alls rätt, anser kommunstyrelsen som i stället lovar att skära ner på planläggningen i Smedsby-Böle.

 • Korsholm och NTM-centralen överens

  24.09.2014 Österbotten

  Tvisten om Fågelberget i Korsholm ser ut att lösas. Korsholms planläggning och NTM-centralen har kommit överens om en kompromiss.

 • Generalplanen tryggar Vasas utveckling

  10.09.2014 Österbotten

  Ett massivt projekt har nu rotts i land. Vasas generalplan godkändes av fullmäktige i december 2011 och nu, nästan tre år senare, har Högsta förvaltningsdomstolen gett grönt ljus.

 • Vasas generalplan godkänd

  08.09.2014 Österbotten

  Vasa generalplan har godkänts av högsta förvaltningsdomstolen. I generalplanen finns cirka 1,5 miljoner kvadratmeter ny bostadsvåningsyta förevisad.

 • Esbo planerar för människor och hästar

  03.09.2014 Huvudstadsregionen

  Esbo stad planerar nu hem både för människor och för hästar i Vermo. I planerna ingår också en skola, ett daghem, en dagligvaruaffär och grönområden.

 • Teemu Selännes hallprojekt gick framåt

  02.09.2014 Huvudstadsregionen

  Den planerade allaktivitetshallen i Kyrkslätt tog ett steg vidare i går måndag. Kommunfullmäktige godkände då planläggningsprogrammet för nästa år och där finns projektet med.

 • Ingen lösning för Fågelberget

  01.09.2014 Österbotten

  Kommunstyrelsen i Korsholm diskuterade Fågelbergets utvidgning med företrädare för NTM-centralen på måndag kväll. Styrelsens ordförande Michael Luther (Sfp) beskriver diskussionen som pinsam.

 • Travbanetävlingens vinnare korades

  27.08.2014 Österbotten

  Den gamla travbanan i Vasa ska bli ett område baserat på ett traditionellt rutsystem med inslag av diagonala gator. Martin Arfalk från arkitektbyrån Mandaworks tog emot segern på stadshuset i Vasa.

 • Nykarleby vill inte ta om vindkraftsbeslut

  25.08.2014 Österbotten

  Det gick rätt till då Nykarleby gav klartecken för nio vindmöllor vid Kröpuln. Det anser stadsstyrelsen som inte ser något skäl att upphäva sitt beslut på grund av det besvär som har lämnats till Vasa förvaltningdomstol.

 • Skärgårdsaktiva: Kris i Barösund sätter tryck på Bergvallaplanerna

  19.08.2014 Västnyland

  I trettio år har Bergvallaområdet i Barösund varit föremål för diskussion i Ingå. Igår (18.8) överräckte aktiva en ny adress till kommunstyrelsen med hopp om att det blir fart på planeringen av området för skärgårdens bästa. En stranddetaljplan för området kommer till påseende i höst.

 • Museiverket lämnade in besvär

  27.07.2014 svenska-nyheter

  Strax innan besvärstiden gick ut på fredag lämnade Museiverket in besvär mot den nya detaljplanen för centrumkvarteret i Jakobstad. Nu kan det ta flera år innan torghuset blir verklighet. Det är lätt att vara efterklok, men vad var det jag sa, säger Ilmari Heinonen, tidigare stadsplanearkitet och samlingspartist i fullmäktige.

 • Sagus vindkraftspark får inte byggas

  01.07.2014 Åboland

  Högsta förvaltningsdomstolen blandar sig i Sagus vindkraftsbeslut. Enligt domstolen har man fattat bristfälliga beslut i förvaltningsdomstolen och i Sagus kommunstyrelse.

 • Planera ditt Lillkyro

  01.07.2014 Österbotten

  Invånarna i Lillkyro får vara med och planera kyrkområdet. En ny delgeneralplan ser över områdets markanvändning.

 • Besvär mot utvidgningen av Åbolands sjukhus

  26.06.2014 Åboland

  Föreningen Vårt Åbo besvärar sig över den godkända detaljplanen som möjliggör en utvidgning av Åbolands sjukhus.

 • Bygguppmaningar blev inte av i Vasa

  18.06.2014 Österbotten

  Förslaget att ge bygguppmaningar för 15 obebyggda tomter i Vasa drogs tillbaka i stadsstyrelsen i Vasa på onsdag kväll. Tomternas historia skall ytterligare redas ut.

 • Vårt Åbo: Åbo stad planlägger lagstridigt

  18.06.2014 Åboland

  Föreningen Vårt Åbo är missnöjd med hur Åbo gått till väga med stadsregionens bostads- och markpolitiska program samt Åbo stads åtgärds- och planläggningsprogram. Programmen togs upp till behandling av stadsstyrelsen utan att staden bett om utlåtanden av intressenterna.

 • Fornlämningar inventeras i Korpo efter midsommar

  17.06.2014 Åboland

  Från och med den 23 juni inventeras fornlämningar i Korpo för att samla in bakgrundsinformation för olika projekt som berör planeringen av markanvändningen.

 • Båssastrandens plan framskrider

  13.06.2014 Västnyland

  Arbetet med att ändra detaljplanen för Båssastranden i Ekenäs går framåt. Raseborgs stad har i samarbete med yrkeshögskolan Novia tagit fram två alternativa idéplaner som läggs fram för allmänheten under augusti-september.

 • Planen över Ingå centralpark snart verklighet

  11.06.2014 Västnyland

  I Ingå ser en verklig långkörare ut att kunna förverkligas inom kort. Det är den omstridda planen över Ingå centralpark som nu är färdig för godkännande i kommunfullmäktige.

 • Inget stort motstånd mot byggplaner vid Pumpviken

  10.06.2014 Västnyland

  Till kvällens (10.6) invånarmöte om förslaget till detaljplan för gamla yrkesskolans område i Pumpviken kom bara sju invånare. Motståndet mot planerna på nya höghus och småhus verkar inte vara så stort.

Sidor