Hoppa till huvudinnehåll

planläggning

 • Grabbegården och Fokus i Karis skyddas inte

  21.03.2017 Västnyland

  Tekniska nämnden i Raseborg vill inte ha skydd.

  Tekniska nämnden i Raseborg beslutade efter omröstning, 5-4, att Fokushuset i Karis inte skyddas. Nämnden var enig om att Grabbegården inte ska ha en skyddsbeteckning.

 • Föreningen Borgå ådal: Citymarketbeslutet bygger på vilseledande fakta

  21.03.2017 Östnyland

  Föreningen har lämnat in ett besvär.

  Föreningen har lämnat in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol. I besvärstexten påpekar föreningen bland annat att en formulering i fullmäktiges protokoll är missvisande.

 • SFP och Samlingspartiet har hittat varandra i Ingå

  08.03.2017 Västnyland

  Västankvarn skola måste diskuteras igen tror Saml.

  Orden vill inte räcka till när fullmäktigeordföranden Sari Wilhola från Samlingspartiet lovordar samarbetet med SFP. Men grupperna har olika hjärtefrågor, påminner SFP. Samlingspartiet tror att det åter kan bli aktuellt att granska skolnätet i Ingå. (Se videor från en valdebatt om Ingå i Yle Västnylands studio).

 • Ingå skjuter på tidtabellen för kommunens planläggningsprojekt

  07.03.2017 Västnyland

  Planläggningen kräver mycket tid.

  Planläggningen i Ingå kräver mera tid än beräknat. Därför ruckar nu samhällstekniska nämnden på tidtabellen för de många stora planläggningsärendena som är aktuella.

 • Markägare om Korpoplanen: "Situationen har varit bedrövlig"

  02.03.2017 Åboland

  Efter 20 år har Korpoplanen vunnit laga kraft.

  Efter en lång process har strandgeneralplanen för norra Korpo vunnit laga kraft. Det att strandgeneralplanen nu träder i kraft har en stor betydelse för markägare.

 • Nu blir det lättare att bygga i norra Korpo - strandgeneralplanen vinner laga kraft

  01.03.2017 Åboland

  Frågan färdigbehandlad i rättsinstanser.

  Nu blir det lättare för markägare att bygga i norra delarna av Korpo. Strandgeneralplanen för norra Korpo vinner nämligen laga kraft i och med att Högsta förvaltningsdomstolen nu har sagt det sista ordet gällande strandgeneralplanen.

 • Karleby: Bostadsmässan är mera plus än minus

  26.02.2017 Västnyland

  Lojo vill ordna mässan. I Karleby gjorde man det år 2011.

  I Lojo ska politikerna väga för- och nackdelarna med att ordna den stora bostadsmässan. I Karleby är staden nöjd över att man tog chansen och genomförde mässan år 2011.

 • Lojo räknar med bostadsmässa om några år

  26.02.2017 Västnyland

  Det kostar miljoner för staden att ordna bostadsmässan.

  I Lojo finns det långtgående planer på att ordna bostadsmässan om några år. Evenemanget skulle betyda utgifter i miljonklassen men också inkomster för lokala företag och mycket publicitet.

 • Stora industrier får rum i Skogby i Raseborg

  23.02.2017 Västnyland

  Nu inleds planläggningen.

  Ett stort markområde i Skogby väster om Ekenäs ska planläggas för industrier som behöver extra mycket plats. Området ligger vid riksväg 25.

 • Båssastranden i Ekenäs kan få över 100 nya hus

  23.02.2017 Västnyland

  Grannarna oroar sig för grönområdets framtid.

  Båssastranden i Ekenäs kan få 350 nya invånare. Planen för det nya bostadsområdet invid Gammelboda är nu i utkastskedet.

 • Många i Lappvik ville säga sitt om byns framtid

  10.02.2017 Västnyland

  Invånarafton kring planarbetet samlade 50 deltagare.

  Lappvikborna fick på en invånarafton i torsdags (9.2) ge sina förslag på hur de vill se sin by utvecklas. Ett femtiotal fanns på plats och diskuterade ivrigt och kom med förslag till detaljplanen för Lappvik strand.

 • Hangö stadsstyrelse drog tillbaka planen för Fabriksudden - inget fullmäktigebeslut ännu

  07.02.2017 Västnyland

  Stadsdirektör Strandell är frustrerad.

  Det var meningen att Hangö stadsfullmäktige på tisdagen (7.2) skulle godkänna den nya planen för Fabriksudden. Men stadsstyrelsen beslutade i elfte timmen dra tillbaka den omdiskuterade planen till stadsdirektörens stora frustration.

 • Regatta Spa drar tillbaka rättelseyrkan om Roxx

  04.02.2017 Västnyland

  Regatta Spa ställer sig inte i vägen för nytt Roxx-kontrakt.

  Regatta Spa motsätter sig inte längre det femåriga hyresavtalet mellan Hangö stad och café- och puben Roxx. Stadens krav i avtalet faller Regatta Spa i smaken och bolaget drar tillbaka sin rättelseyrkan.

 • Hangöbor samlas till demonstration mot Fabriksuddenplanen

  03.02.2017 Västnyland

  Fullmäktige samlas på tisdag (7.2) för att behandla planen.

  Vänsterförbundets fullmäktigeledamot Marko Niemi har tagit initiativet till demonstrationen som ska hållas inför stadsfullmäktigemötet på tisdag (7.2). Niemi befarar att planen för Fabriksudden hindrar utvecklingen i stadens gästhamn, Östra hamnen.

 • Regatta Spa motsätter sig fortfarande Roxxavtalet i Hangö

  01.02.2017 Västnyland

  Rättelseyrkande från Regatta Spa i Hangö om Roxx café.

  Regatta Spa har lämnat in ett nytt rättelseyrkande till Hangö stad. Det gäller stadsstyrelsens beslut från den 4 januari om ett femårigt arrendeavtal med företaget Ruber om Roxx café och pub i Östra hamnen.

 • Nytt affärscentrum planeras på gamla Roadside-tomten i Hangö

  31.01.2017 Västnyland

  Fastighetsbolaget Castor Real Estate bakom projektet.

  Fastighetsbolaget Castor Real Estate planerar ett närmare 4 000 kvadratmeter stort affärskomplex i hörnet av Sandövägen, Kapellhamnsvägen och Källvägen i Hangö. Företaget CastorCon med samma ägare har liknande planer vid Genvägen i Ekenäs, men företaget yppar ännu inga detaljer om sina planer.

 • Planen för Fabriksudden i Hangö nu nära godkännande

  31.01.2017 Västnyland

  Simhusgatan var sista detaljen som filades.

  Dragningen av Simhusgatan var den sista detaljen i förslaget till ny plan för Fabriksudden som behövde lösas. Stadsstyrelsen gav på måndagen (30.1) sin välsignelse till planen och skickar den vidare till stadsfullmäktige för godkännande.

 • Stort intresse bland företag för Koverhar - nu utvidgas planområdet

  27.01.2017 Västnyland

  Jättesatsningen i Koverhar väcker intresse.

  Det var en jättesatsning för Hangö då staden år 2014 köpte cirka 665 hektar mark och vatten av konkursboet FN-steel för 10 miljoner euro. Nu vill staden få ut det mesta av sin satsning och det visar sig att intresse för etableringar finns.

 • Politikerna skapade byggboom i Nickby

  23.01.2017 Östnyland

  Både piska och morot sporrade till byggande.

  Annekteringen av sydvästra Sibbo fungerade som skrämselskott för kommunledningen. Efter det uppstod konkreta planer på att omvandla Nickby till ett dynamiskt tillväxtcentrum.

 • Domstol förkastade de flesta besvär mot planen för Billnäs bruk

  12.01.2017 Västnyland

  Bryggorna fick tummen ner av förvaltningsdomstolen.

  Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat eller valt att inte behandla de flesta besvär som lämnades in mot detaljplanen för Billnäs bruk som Raseborgs stad godkände sensommaren 2015. Det är bara Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals (NTM) besvär mot sju bryggor i planen som godkändes.

Sidor