Hoppa till huvudinnehåll

planläggning

 • Nya Casinoplanen oroade hundratals Hangöbor

  15.03.2016 Västnyland

  Flera myndigheter hittade också brister i planerna.

  Så många som 531 Hangöbor har undertecknat en adress där de försvarar Casinoparken och dess skogsområden. Den nya planen för Hangös värdefulla anrika strandkvarter har varit aktuell sedan 2010 och arbetet är nu på slutrakan.

 • Nämnd: Industritomter vid stamvägen ökar inte Ingås attraktionskraft

  09.03.2016 Västnyland

  Miljö- och byggnadsnämnden finner hela tanken absurd.

  Det planerade småindustriområdet Ingåport vid stamväg 51 får ingen att kurva in till Ingå kyrkby. Det anser miljö- och byggnadsnämnden. "Det är ett mycket bättre visitkort för Ingå att lämna området orört."

 • Färggranna tankar hjälper Raseborg att planera Karis centrum

  08.03.2016 Västnyland

  Inom två år har Karis centrum en ny detaljplan.

  Invånares tankar och visioner om olika platser i Karis centrum ska hjälpa Raseborgs stad på traven nu när en ny detaljplan tar form.

 • Nytt bostadshus får byggas på Ystadsgatan i Ekenäs

  02.03.2016 Västnyland

  Stadsfullmäktige i Raseborg gav grönt ljus för ny plan.

  Ett flervåningshus i 3-4 våningar kan nu bli verklighet på tomten mittemot ungdomsgården i Ekenäs. I dag finns det en grillkiosk och ett parkeringsområde på platsen.

 • Nya ägaren till Österby föreningshus vill ha mera bostäder

  24.02.2016 Västnyland

  Staden Raseborg tänker inte gå med på förslaget.

  Den nya ägaren till Österby föreningshus i Ekenäs är inte helt nöjd med stadens planer för området. Rekreationsområdet borde skippas och i stället borde staden Raseborg gynna bostadsbyggande. Staden tänker annorlunda.

 • Snart ska det rivas och byggas nytt på Jussarö i Ekenäs skärgård

  23.02.2016 Västnyland

  Hamnen kan byggas ut och en del bostäder rivas.

  Hamnen på Jussarö i Ekenäs skärgård kan i framtiden byggas ut med nästan 1 000 kvadratmeter. Däremot kan de förfallna bostäderna från öns tid som gruvsamhälle rivas och inte ersättas med nybyggen.

 • Raseborg: Landskapsplanen ska tolkas flexibelt

  18.02.2016 Västnyland

  Raseborg vill växa kring tågbanan.

  Också tågtrafik, turismservice och naturskydd lyfts fram i Raseborgs stads utlåtande om den fjärde etapplandskapsplanen. Det är Nylands förbund som gör upp planen.

 • Hangö: Landskapsplanen får inte hindra utvecklingen av Koverhar

  18.02.2016 Västnyland

  Staden vill stryka beteckning om kulturmiljö.

  Nylands förbund håller nu på med den fjärde etapplandskapsplanen för Nyland. Den är en strategisk plan som ska stöda konkurrenskraften i Nyland och nu får kommunerna ge sina åsikter om den.

 • Lojo: Snabb tågbana bör beaktas i landskapsplanen

  12.02.2016 Västnyland

  Staden uppmanar Nylands förbund ta tag i saken.

  Nylands förbund håller som bäst på att färdigställa den fjärde etapplandskapsplanen för Nyland. Kommunerna får komma med åsikter om planen och Lojo vill att en snabb tågförbindelse mellan Esbo och Åbo via Lojo ska beaktas i takt med att planeringen av den nya banan framskrider.

 • Pyttis presenterar planer för Versöturismen

  11.02.2016 Östnyland

  Invånare får tycka till om planerna för Mogenpört.

  Planerna för turismföretagande på Versö på Mogenpört i Pyttis tar ett steg framåt. Invånare får tycka till.

 • Pellingeplan ros snart i hamn

  10.02.2016 Östnyland

  Efter tio år är Borgå nästan klar med delgeneralplanen.

  Efter nästan tio år börjar delgeneralplanen för Pellinge i Borgå vara klar. Planen ska göra det smidigare att bygga i skärgården.

 • Utö får ny förbindelsebåtsbrygga

  03.02.2016 Åboland

  Den gamla är i dåligt skick och måste förnyas snabbt.

  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland vill förnya Utös förbindelsebåtsbrygga och bygga en vågbrytare i anslutning till bryggan samt muddra området kring hamnområdet.

 • Miljönämnden ger grönt ljus för kraftledning mellan Gunnarsnäs och Vikom

  03.02.2016 Åboland

  Miljönämnden vill att Caruna informerar markägarna.

  Miljönämnden ger grönt ljus för elbolaget Caruna att gå vidare med sitt 110 kilovolts krafledningsprojekt mellan Gunnarsnäs och Vikom.

 • Miljönämnden ger tummen upp för unikt hus i Pargas

  03.02.2016 Åboland

  Allmänheten ska ännu säga sitt.

  Miljönämnden ser inga hinder med planerna på att bygga ett nytt affärs- och bostadshus på Köpmansgatan i centrum av Pargas. Nu får allmänheten chans att säga sitt.

 • Investeringarna vid Nagu gästhamn måste läggas på is

  03.02.2016 Åboland

  Miljönämnden remitterade ärendet på sitt möte på onsdag.

  Pargas stad har stora investeringsplaner för Nagu gästhamn men planerna måste tillsvidare läggas på is. Pargas kyrkliga samfällighet vill ännu utreda saken i detalj och har inte gjort de beslut som krävs.

 • Planen för Ärtholmen fick nej

  27.01.2016 Huvudstadsregionen

  Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors sade nej.

  Den omtalade planen för Ärtholmen i Helsingfors förkastades på tisdagen av stadsplaneringsnämnden. Politikerna kräver att hamnen och utbyggnaden av stranden ska bli mycket mindre än vad staden föreslagit.

 • "Sandö i Hangö fick för mycket byggrätt"

  26.01.2016 Västnyland

  Statlig myndighet inte nöjd med Hangös plan för Sandö.

  Sandö i Hangö fick för mycket byggrätt och naturskyddet blev lidande. Det anser den statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen.

 • Flyttfirman Raseborg Express växer i Karis

  26.01.2016 Västnyland

  Transportföretag får köpa mera mark i Raseborg

  Flyttfirman Raseborg Express får köpa mera mark i Malmkulla i Karis. Staden anser utvidgningen motiverad.

 • Höghus planeras i Ekenäs centrum

  18.01.2016 Västnyland

  Boende för 180 personer kan flytta stadens centrum.

  Staden vill se nya, moderna höghus för uppemot 180 invånare nära järnvägsstationen. Det här kan betyda att Ekenäs centrum flyttar allt längre bort från torget. Var är Ekenäs centrum enligt dig? Svara på vår enkät!

 • Planerna på att riva Brahecenter avancerar

  18.01.2016 Åboland

  Diskuterades i stadsstyrelsen i Åbo på måndagen.

  Planerna på att riva det så kallade Brahecentret på Brahegatan i centrum av Åbo är aktuella igen. Tanken är att Brahecenter ska ersättas med två höghus. Ärendet diskuterades i stadsstyrelsen på måndagen.

Sidor