Hoppa till huvudinnehåll

planläggning

 • Utvidgningen av Åbolands sjukhus kan inledas

  19.05.2015 Åboland

  Vårt Åbo nekades besvärsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen.

  Planerna på att utvidga Åbolands sjukhus har medvind. Föreningen Vårt Åbo som motsatt sig detaljplanen som möjliggör utvidgningen nekades besvärsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Bostadshusen i Tallbacka kanske klarar sig

  18.05.2015 Åboland

  Stadsstyrelsen oenig om de gamla höghusen ska bevaras.

  Åbo stads hyresbostadsföretag TVT Asunnot ska tillsammans med staden utreda vad som ska ske med de gamla bostadshusen vid Kommunalsjukhusvägen 36–52 i Åbo.

 • Muurainen: De nya planerna för Billnäs duger inte

  07.05.2015 Västnyland

  En förbättring, men skyddsbeteckningarna ännu ett hinder.

  Raseborgs stad lägger nu fram för påseende en ny plan över hur Billnäs bruk kunde se ut i framtiden med hotell- och kongresscenter. Markägaren Olli Muurainen säger att den nya planen är en förbättring, men att skyddsbeteckningar utgör ett hinder för verksamheten.

 • Raseborg krymper byggrätten i Billnäs kärna

  06.05.2015 Västnyland

  Olli Muurainen får bygga 17 800 kvadratmeter nytt i bruket.

  I centrala Billnäs får affärsmannen Olli Muurainen bygga 17 800 kvadratmeter nytt istället för 25 600 som han hade önskat. Han planerar hotell- och kongresscenter i det gamla bruket.

 • Sjundeå får 1,3 miljoner euro i avtalet om Slussen

  06.05.2015 Västnyland

  Markägarna kan betala en del i tomter.

  De tre privata markägare som har låtit planera Slussenområdet i Sjundeå kan betala hälften av ersättningarna till kommunen i tomter.

 • Fortunaplanen närmar sig mållinjen

  04.05.2015 Åboland

  Kvarteret i Åbos hjärta ska få ett rejält lyft.

  Fortunakvarteret i hjärtat av Åbo ska få ett rejält lyft. Nu har detaljplaneändringen godkänts av Åbo stadsstyrelse och endast fullmäktiges samtycke saknas.

 • Trehundra åsikter om Brändö sund

  24.04.2015 Österbotten

  Många tyckte till om planläggningen av sundet och Smulterö

  Nu har folket fått ge sina synpunkter på planläggningen av Brändö sund och Smulterö i Vasa. Responsen tas i beaktande då arbetet med detaljplanen fortsätter, säger planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges.

 • Hotellplanen för Porla i Lojo utvecklas vidare

  23.04.2015 Västnyland

  Tre modeller för både bostäder och hotell finns nu.

  Företaget Lemminkäinen fortsätter planera bostäder och hotell vid Lojosjön i centrum av Lojo. Stadsplaneringsnämnden gav grönt ljus och inleder detaljplaneringen trots protester.

 • Mätningsmän på gårdarna i Illby

  14.04.2015 Östnyland

  Borgå stad gör terrängmätningar i Illby.

  Borgå stads enhet för stadsmätning förbättrar kartan för planläggning i Illby. Mätningsmän kommer att röra sig på gårdarna i trakten.

 • Biskopsgatan i Borgå förändras drastiskt

  01.04.2015 Östnyland

  Stora förändringar är att vänta kring Borgå torg.

  Stora förändringar i gatubilden är att vänta kring Borgå torg. Biskopsgatan ska bli mer fotgängarvänlig, men hur går det för bussarna?

 • Åbo kan få en ny bro över Aura å

  31.03.2015 Åboland

  Bron för lättrafik planeras mellan Raunistula och Studentbyn

  En ny bro över Aura å finns med i planerna då Åbo tittar närmare på stadsdelen Raunistula. Bron för lättrafik fördes på tal redan 2009 och förslaget är att den skulle byggas mellan Raunistula och Studentbyn.

 • Direkt: Invånarmöte om Norra hamnen

  26.03.2015 Västnyland

  Läs vår chatt från mötet i Ekenäs i artikeln.

  Raseborgs stad ordnar ikväll ett invånarmöte på Novia om förslaget till ändring av detaljplan för Handelshamnen. Hela planprocessen för Norra hamnen-området togs om eftersom utredningar hade gjorts bristfälligt och nu har den nya planen funnits en tid till påseende (16.3-17.4). På området planeras ett köpcentrum och bostäder.

 • Raseborg planlägger 800 hektar för nya jobb

  26.03.2015 Västnyland

  Staden har köpt mark för att skapa företagstomter.

  Raseborg vill locka nya företag med hjälp av tomter som småningom ska skapas på ett hundratals hektar stort område mellan Ekenäs och Karis. Staden har köpt mark i Horsbäck och Tegelfabriksområdet för att kunna skapa företagstomter där.

 • Natur eller hotell - debatt i Lojo

  24.03.2015 Västnyland

  Hur ska centralt naturområde i Lojo byggas ut?

  Ett gräl håller på att segla upp om hur rekreationsområdet Porla i centrala Lojo ska användas. En färsk naturinventering slår fast att byggrätten på området bör begränsas, men de som vill skydda Porla vill helst att det inte byggs alls.

 • HFD förkastade plan för Karperöfjärden och Koskö

  18.03.2015 Österbotten

  Plan för Karperöfjärden och Koskö fick underkänt i HFD.

  Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat delgeneralplanen för Karperöfjärdens östra sida och Koskö. Planen gällde 93 tomter för fast bosättning och fritdsbebyggelse. Nu tvingas Korsholm göra en ny plan eller komplettera den gamla.

 • Stadsstyrelse: grönt ljus för nya fritidsbostäder i Harjattula

  17.03.2015 Åboland

  Harjattula kan få drygt 110 nya fritidsbostäder.

  Drygt 110 fritidsbostäder och 9 fasta bostäder kan byggas i Harjattula på ön Kakskerta i Åbo. Stadsstyrelsen i Åbo gav grönt ljus för planerna i måndags.

 • Nylands förbund: Generalplanen för Sibbesborg överdimensionerad

  16.03.2015 Östnyland

  Nylands förbund kritiserar generalplanen för Sibbesborg

  Nylands förbund kritiserar generalplanen för Sibbesborg i Sibbo. Sibbo planer är överdimensionerade, anser förbundet.

 • Byggrätterna klarnade inte – Läpp ett alternativ för Prisma

  16.03.2015 Västnyland

  En stormarknad kan bli aktuell i stadsdelen Läpp i Karis.

  Landskapsförbundet tog ännu inte ställning till hur mycket nytt byggande som borde tillåtas i Karis västra tätort. Frågan är intressant inte minst eftersom en stormarknadsetablering kan bli aktuell i Läpp.

 • Borgå fortsätter att satsa på Gammelbacka

  11.03.2015 Östnyland

  Borgå vill förbättra Gammelbackas image. Utvecklingen av området har redan startat i samarbete med invånare och andra som verkar i förorten.

 • Stadsstyrelsen: grönt ljus för höghus på Smedsgatan

  10.03.2015 Åboland

  Planerna för tomten på Smedsgatan 5 i Åbo väckte diskussion i stadsstyrelsen på måndagen. Enligt planerna skulle två höghus med nio våningar byggas på tomten.

Sidor