Hoppa till huvudinnehåll

språkpolitik

 • "Svenskfinland finns på olika planeter"

  27.06.2018 Samhälle

  Jens Berg hittar inte lyckade finlandssvenska samarbeten.

  För att det svenska i Finland ska vara livskraftigt krävs det att de olika delarna av Svenskfinland har något gemensamt. Många inser att det behövs mera samarbete, men när det verkligen kommer till kritan så stupar det på revirtänkande och misstro.

 • Svår tid i opposition när SFP håller partidag

  25.05.2018 Inrikes

  SFP har ett lågt stöd just nu, räddar språkfrågan partiet?

  När SFP håller partidag är det en tung tid i opposition som partiet har bakom sig. Presidentvalskampanjen lyckades inte och partiordföranden har inte tagit ut svängarna. Oron för svenskan i Finland gör att SFP ändå kan räkna med ett skapligt stöd, skriver Ingemo Lindroos, politisk reporter på Svenska Yle.

 • Ryska ungdomar i Lettland talar redan bra lettiska - ändå förbjuds deras modersmål nästan helt som undervisningsspråk

  11.05.2018 Utrikes

  Lettland avskaffar nästan all undervisning på ryska.

  Lettland planerar att ta bort så gott som all undervisning på ryska ur det lettiska skolsystemet. I framtiden ska ryska få användas bara i enstaka ämnen och redan i förskolan introduceras lettiskan som huvudspråk.

 • Folktinget: Valfrihetslagen måste skrivas om

  16.04.2018 Inrikes

  Valfrihetslagen garanterar inte svenskspråkig vård.

  Valfrihetslagen kommer inte att garantera oss svenskspråkig vård på vårt modersmål om den går igenom i sin nuvarande form. Det här upprör Folktinget.

 • Rektorer: Nej till tvåspråkiga skolor i Karleby

  04.01.2018 Österbotten

  Svenskan riskerar försvinna helt anser rektorer i Karleby.

  Svenskan skulle försvinna. Det är risken i fall man går in för tvåspråkiga skolor anser flera rektorer i Karleby.

 • Sociologen Kjell Herberts: Vi måste fundera mer på hur vi kan skapa fungerande tvåspråkiga miljöer

  02.01.2018 Inrikes

  "Hoppas den taxellska paradoxen är aktuell 30 år till".

  Sociologen Kjell Herberts efterlyser flera modeller för en fungerande tvåspråkighet. - Den taxellska paradoxen fungerar inte som enda modell för tvåspråkighet, säger han.

 • "De som talar för tvåspråkiga lösningar är människor för vilka språket inte är ett problem" - Taxell står fast vid sin över trettioåriga paradox

  02.01.2018 Inrikes

  Christoffer Taxell försvarar sin över trettioåriga paradox.

  Tidigare SFP-ordföranden Christoffer Taxell kritiserar språkdebatten i Svenskfinland och tror inte på språkexperiment som "bygger på någon diffus teori om att allt blir bra om om vi bara är goda vänner."

 • JK: Finansministeriet bröt mot språklagen med båtskatteförslaget

  05.10.2017 Inrikes

  Justitiekanslern gav bakläxa efter åländskt klagomål.

  Justitiekanslern ger finansministeriet bakläxa efter åländskt klagomål. Ministeriet uppfyllde inte kraven i språklagen i beredningen av lagförslaget om båtskatten.

 • Lagmansgården kan få fortsätta - direktören nöjd

  08.08.2017 Österbotten

  Viktigt att skolhemmet finns i en svenskspråkig kommun.

  En arbetsgrupp har gett indikationer om att det enda svenskspråkiga skolhemmet i Finland, Lagmansgården, kan stanna kvar i Pedersöre. På skolhemmet tar direktör Carl-Johan Strömberg emot nyheten positivt.

 • Hur lärde du dig finska?

  04.05.2017 X3M

  Berätta din historia.

  Var det kompisarna som fick dig att prata finska? Eller sommarjobbet? Berätta din historia och inspirera andra som kämpar med finskan.

 • Jämsä vill ta timeout med skolsvenskan - men eleverna är inte övertygade

  02.05.2017 Inrikes

  Intresset för ryskan är svalt.

  Ingen vet exakt hur regeringens försök att göra skolsvenskan frivillig för 2 200 sjätteklassare nästa år kommer att se ut, men det finns redan flera intresserade kommuner. En av dem är Jämsä, där politikerna vill att fler lär sig ryska för att kunna betjäna stadens turister. Frågar man eleverna är suget efter att lära sig ryska inte lika starkt.

 • Terho: Frivilliga skolsvenskan går vidare

  24.04.2017 Inrikes

  Ögonblicket historiskt för finsk språkpolitik, säger Terho.

  Försöket med att utvidga den frivilliga skolsvenskan avancerar. Regeringen beslöt om saken på måndag eftermiddag. För första gången kan nu en betydande grupp unga pröva på alternativ, säger Sampo Terho (Sannf).

 • Borde språkundervisningen inledas tidigare?

  25.01.2017 X3M

  Delta i vår omröstning.

  Borde man inleda språkundervisningen i en tidigare ålder då det är lättare att lära sig språk? Delta i vår omröstning.

 • Peter Fahllund: Stort finlandssvenskt inflytande på vårt samhällsbygge

  19.12.2016 Kultur och nöje

  Det finlandssvenska inflytandet på samhällsbygget är stort

  Många av oss finlandssvenskar reagerar med bestörtning på samhällsklimatet just nu. Det blir allt bistrare för det svenska i vårt land idag. Tänk t.ex. på rabaldret om att Vasa mister sitt fulljour sjukhus till Seinäjoki, men ockå rent allmänt på den ofta ganska inflammerade tvångssvenska-debatten som bara rullar på. Och på att historielösheten breder ut sig.

 • Landskapet mejlar till utskottets medlemmar

  09.12.2016 Österbotten

  80 procent ska ha högst 50 minuters restid till sjukhuset.

  Om Seinäjoki skulle bli tvåspråkigt sjukhus måste det göras ändringar i språklagen, konstaterar Österbottens förbund i en skrivelse till social- och hälsovårdsutskottet.

 • Justitieministeriet vill ha dialog med språkgrupperna

  20.10.2016 Inrikes

  Attityderna har hårdnat, ministern lovar göra vad han kan.

  Språkklimatet har skärpts i Finland den senaste tiden och attityderna ser ut att bli allt njuggare, visar bland annat den senaste språkbarometern. Det här bekymrar Justitieministeriets delegation för språkärenden, som på torsdagen bjöd in företrädare för olika språkgrupper till en diskussion kring språkfrågor.

 • Fördomsfritt skolsamarbete i S:t Karins

  03.10.2016 Åboland

  Svenska och finska skolan samarbetar allt mer.

  Gemensamt lärarrum, gemensamma morgonsamlingar och gemensamt lekredskapsförråd på den svenska och finska skolans gemensamma skolgård i S:t Karins.

 • Västnylänningarna ger dåligt betyg åt nödcentralens svenska service

  15.09.2016 Västnyland

  Språkbarometern visar dåliga betyg för Lojovården.

  Den svenskspråkiga servicen inom mentalvården och hemvården i Lojo får uselt betyg i undersökningen Språkbarometern där kommunal och statlig service betygsätts. Också nödcentralens svenskspråkiga service får en rejäl känga av västnylänningarna.

 • Nu tas trycket på språket

  27.05.2016 Österbotten

  Språkbarometern mäter servicens kvalitet.

  Språkbarometern vill undersöka hur medborgarna upplever att de får service på sitt modersmål. Forskardoktor Marina Lindell vid ÅA i Vasa ansvarar för undersökningen.

 • Schauman vill leda SFP: "Vi måste profilera oss i flera frågor än språket"

  16.04.2016 Inrikes

  Hoppas bli partiets första kvinnliga ordförande.

  Ida Schauman, ordförande för Svensk Ungdom, [link:http://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/16/ida-schauman-staller-upp-i-sfps-ordforandeval;meddelade i dag att hon ger sig in i kampen om ordförandeskapet;standard;] i Svenska folkpartiet. ”Det viktigaste just nu är att se på SFP:s framtida roll och tydliggöra politiken”, säger Schauman till Yle Nyheter.

Sidor