Hoppa till huvudinnehåll

socialvård

 • Kalland om incestfallet: Barnskyddslagen ingen garanti

  27.10.2016 Inrikes

  Anmälningsplikten har ändå förbättrat barnets situation.

  Myndigheternas oförmåga att ingripa i incestfallet i Uleåborg upprör. Anmälningsplikten i den nya barnskyddslagen har förbättrat chanserna att samma sak inte händer igen, men en lagförändring garanterar inte att barn inte far illa.

 • Totalprivatiserad vårdproduktion utreds i Jakobstad

  15.10.2016 Österbotten

  Två huvudalternativ utreds.

  En total privatisering av vårdproduktionen i Jakobstadsregionen är ett alternativ som borde utredas. Det anser den regionalpolitiska sotearbetsgruppen enligt kommundirektör Stefan Svenfors i Pedersöre. På tisdag skall social-och hälsovårdsnämnden i Jakobstad ta ställning till upphandlingen av en konsultutredning som skall klargöra för-och nackdelar med olika alternativ.

 • Brister i barnskyddet i Karleby

  12.10.2016 Österbotten

  Får böta 100 000 euro om inget görs.

  Trots upprepade tillsägelser har Karleby inte lyckats förbättra situationen inom barnskyddet. Nu hotar Regionförvaltningsverket med böter ifall staden inte börjar möta lagens krav.

 • Östman frågar regeringen om valfrihet i vården

  03.10.2016 Österbotten

  Riksdagsledamoten reagerar på Yles reportage om 90-åringen.

  Riksdagsledamot Peter Östman (KD) lämnade på måndagen in ett spörsmål till riksdagens talman med anledning av Yle Österbottens reportage om den 90-åriga svenskspråkiga kvinnan som tänkte sändas 120 kilometer bort för vård på finska.

 • Lovisa togs på sängen av Borgås vårdbolagsplaner

  01.10.2016 Östnyland

  Staden hoppades på östnyländskt sohä-samarbete.

  Borgå funderar på att grunda ett eget vårdbolag som i framtiden ska förse Borgåborna med social- och hälsovårdstjänster. Beskedet kom som en överraskning för Lovisa stad, som hoppades på östnyländskt samarbete kring vårdreformen.

 • Wideroos: Svenskan kan klara sig bra i nya socialsektorn

  13.09.2016 Österbotten

  Färre hot mot svenskan i den sociala sektorn.

  Jämfört med specialsjukvården finns det färre hot mot svenskan i den sociala sektorn. Det säger Ulla-Maj Wideroos som leder den svenska reformgruppen som granskar social- och hälsovårdsreformen ur ett språkligt perspektiv.

 • Socialdirektör: Vårdreformen ett gigantiskt experiment

  13.09.2016 Österbotten

  Att slå ihop socialvården och hälsovården är unikt.

  Socialsektorn står inför stora förändringar, faktiskt större förändringar än hälsovården. Då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft 2019 ska socialsektorn integreras helt med hälsovården, något som inte gjorts någon annanstans i den här omfattningen.

 • Socialombudsmannen: Nya lagen om utkomststöd minskar inte på byråkratin

  11.09.2016 Västnyland

  Nya lagen om utkomststöd träder i kraft vid årsskiftet.

  Den nya socialvårdslagen träder i kraft första januari 2017. FPA ser enbart positiva följder av den nya lagen, medan socialombudsman Birgitta Gran ser brister i den.

 • Arbetslösa Christel Nordberg: Tungt att söka utkomststöd

  10.09.2016 Västnyland

  Kan bli besvärligare att söka från FPA, säger hon.

  Ekenäsbon Christel Nordberg har i några år varit tvungen att söka utkomststöd hos kommunens socialbyrå. Hon tycker det känns tungt, men är tvungen att göra det eftersom pengarna inte räcker till.

 • Stor brist på fosterfamiljer i Åbotrakten: "Barnet ska vara en del av familjen"

  31.08.2016 Åboland

  Många omhändertagna tonåringar behöver fosterföräldrar.

  Behovet av fosterfamiljer är stort i Åbotrakten. Det är speciellt familjer åt tonåringar som man efterlyser, men det är svårt att hitta fosterfamiljer åt äldre barn.

 • Nu går det att kolla socialvårdarnas kompetens

  18.08.2016 Inrikes

  Valvira har grundat ett nytt register.

  Tillsynsmyndigheten Valvira håller på färdigställa ett register över yrkesutbildade personer inom socialvården.

 • Dubbelt fler missnöjda med socialtjänster i Hangö

  17.08.2016 Västnyland

  Socialombudsmannens rapport visar en markant ökning år 2015.

  Antalet missnöjda klienter ökade markant i Hangö år 2015. Det visar socialombudsmannens rapport.

 • Föräldrarna väntade femton år på dödsbud

  22.06.2016 Vega

  Benny hjälper missbrukare, kriminella och ensamma unga.

  Rusmedelsterapeut Benny Uhlenius är idag en nykter narkoman. Det har han varit i 32 år. Bennys historia handlar däremot inte om en trasig barndom. Tvärtom hade han föräldrar som älskade honom och han tillbringade många fina somrar hos mormor i Fagervik. I dag bor Benny i mormors gamla torp och jobbpendlar till huvudstadsregionen.

 • Inte ett ord om vård på svenska

  01.06.2016 Inrikes

  Däremot nya chanser för svenskspråkiga vårdproducenter.

  Vård på svenska nämns överhuvudtaget inte i expertgruppens slutrapport om valfrihet i social- och hälsovårdsreformen. Däremot ger förslaget nya möjligheter för svenskspråkiga serviceproducenter att etablera sig.

 • Experter vill ge dig rätt att välja vem som vårdar dig

  31.05.2016 Inrikes

  Privat och offentlig vård likställs i förslag från experter.

  I framtiden får finländarna välja vilken social- och hälsovårdscentral de vill bli betjänade av. Centralen kan vara offentlig, privat eller upprätthållas av tredje sektorn, föreslår en grupp experter.

 • Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion är hotad i Helsingfors

  22.05.2016 Huvudstadsregionen

  Helsingfors ska få en ny ledningsmodell.

  När Helsingfors stad gör om sin ledningsmodell kan svenskan få en sämre ställning i social- och hälsovårdsnämnden och dess sektioner.

 • Nej till flytt av Kristinestads förvaltning

  03.05.2016 Österbotten

  Vård och omsorg hör hemma på sjukhusbacken i Kristinestad.

  Fastighetskommittén i Kristinestad vill flytta hela stadens förvaltning till sjukhusbacken där olika verksamheter inom vård och omsorg finns idag. Vård-och omsorgsnämnden säger ett klart nej i sitt utlåtande till de här tankarna.

 • Problem i kommunen då man inte talar om samma saker

  27.04.2016 Åboland

  En konsult ska reda upp problemen inom Pargas socialväsende.

  I Pargas går man till åtgärder för att reda upp problemen inom stadens socialväsende. Det blir en mängd utvecklingsåtgärder i år och nästa år. De viktigaste åtgärderna är att Pargas tar in extern hjälp för att tala ledarskap med cheferna och skapa en tydligare arbetsfördelning.

 • Utomstående konsulter börja reda upp härva i Pargas

  26.04.2016 Åboland

  Barnskyddet sätts under lupp.

  Berör socialväsendet. En mängd utvecklingsåtgärder ska vidtas.

 • Borgå har möjligen en ny hälsocentral om fyra år

  22.04.2016 Östnyland

  De andra alternativen är att renovera eller förstora Näse.

  Borgå stad ska förnya servicehelheten inom social- och hälsovårdssektorn. En helt ny hälsocentral kan bli resultatet av reformen.

Sidor