Hoppa till huvudinnehåll

eutrofiering

 • Renare ryskt avloppsvatten gynnar Estland mer än Östnyland

  14.04.2017 Östnyland

  Istiden påverkar Borgå skärgård mer än rysk vattenrening.

  Övergödningen av östra Finska viken har minskat märkbart sedan Ryssland tog i bruk nya vattenreningsverk både kring Sankt Petersburg och Viborg. Men istidens bottenformationer gör läget fortfarande är svårt för den östnyländska skärgården. Därför gynnar den allt bättre ryska vattenreningen den estniska kusten betydligt mer än till exempel Borgå eller Lovisa skärgård.

 • En sjö undersöks i Sjundeå i sommar

  08.03.2017 Västnyland

  De kommande åren ska tre sjöar per år undersökas.

  Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att följa upp miljöns tillstånd. I Sjundeå har kommunen valt att undersöka ytvattnet i sjöar och i år ska en sjö undersökas.

 • LS: Fortum måste ersätta kärnkraftverkets grannar för övergödning

  17.02.2017 Östnyland

  HFD förkastade bolagets besvär, skriver Loviisan Sanomat.

  Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat Fortums besvär i rättsfallet mellan bolaget och 14 grannar till kärnkraftverket i Lovisa. Det skriver tidningen Loviisan Sanomat.

 • Nämnd: Rensning av Lammalabäcken ska noga övervägas

  14.02.2017 Åboland

  Kimitoöns vatten borde beställa en utredning.

  Kimitoöns vatten ska åtgärda de skador som avloppsvattenreningsverket i Lammala förorsakade miljön, anser markägare. Bygg- och miljötillsynsnämnden vill försäkra sig om att en rensning av Lammalabäcken inte gör större skada än nytta.

 • Västanfjärdsbor: Kimitoöns vatten bör städa upp efter sig

  14.02.2017 Åboland

  Markägare vill att Lammalabäcken muddras.

  För snart ett år sedan stängdes avloppsvattenreningsverket i Västanfjärd. Hur mycket skada hann det dåligt funktionerande reningsverket förorsaka och hur ska skadorna ersättas?

 • Blåstången försvann på 20 år från Tvärminne och Ingå

  18.01.2017 Västnyland

  Övergödningen har påverkat makroalgerna.

  Där det tidigare fanns blåstång kan havsbottnen nu vara kal. I Östnyland mår blåstången bättre.

 • Torsken återvänder till Västnyland

  07.12.2016 Västnyland

  Kim Hasselberg fick femtio torskar på en fiskefärd.

  Det finns torsk i de västnyländska vattnen igen. Det här säger både fiskare och forskare som allt oftare har också torsk i fiskafänget.

 • Studier visar att stabil salthalt är bra för havet

  30.11.2016 Inrikes

  Salthalten har länge rört sig kring 5,5-6 promille.

  Långtida studier visar att salthalten i havet vid Finlands kustområden, framför allt i Skärgårdshavet, inte har förändrats på hundra år. Enligt NTM-centralen är en stabil salthalt bra på många sätt.

 • Mer fisk ska odlas i Skärgårdshavet

  25.08.2016 Åboland

  Fiskmjölsfabrik i Kasnäs möjliggör mer odling.

  Det kommer att odlas mer fisk i Skärgårdshavet i framtiden. Från myndighetshåll finns det en uttrycklig önskan om att den inhemska fiskodlingen ska fördubbla sin produktion inom de närmaste fem till tio åren.

 • Oenigt kring torrläggning i Sydösterbotten

  08.06.2016 Österbotten

  Massivt torrläggningsprojekt kostar ca tre miljoner euro.

  Sydösterbotten har ofta råkat ut för stora och förödande översvämningar. Nu tänker markägarna kring Härkmeri å ta ett krafttag för att förebygga flödet. Men det blir dyrt.

 • Extra dålig vattenkvalitet i Ekenäs och Ingå skärgård

  05.06.2016 Västnyland

  Ytvattenkvaliteten i skärgården är dåligt.

  Ytvattenkvaliteten i Västnylands skärgård är mycket dålig. Det visar den karta som Finlands miljöcentral har publicerat.

 • Skarven är inte bra för Östersjön

  27.05.2016 Åboland

  Enligt färsk avhandling har skarven negativ inverkan.

  Skarven har samma skadliga inverkan på Östersjön som människan. Det visar en färsk doktorsavhandling vid Åbo universitet.

 • Gratis mört i Dragsfjärd nu

  06.05.2016 Åboland

  Mört fiskas bort i sjön Dragsfjärden nu.

  Mörten leker som bäst och i sjön Dragsfjärden kan man just nu fiska stora mängder mört.

 • Raseborgs skärgård är nu kartlagd

  14.04.2016 Västnyland

  Havsmanualen ger råd för vad du kan göra vid din strand.

  Nu finns det konkreta råd för vad du kan göra vid din havsstrand i Raseborg för att förbättra miljön. I Havsmanualen sägs också vad du inte ska göra.

 • Fiskodling väcker reaktioner i Lovisa

  16.02.2016 Östnyland

  Sommarbosatta har överklagat till Vasa förvaltningsdomstol.

  Sommargäster har överklagat ett miljölov som Regionförvaltningsverket har beviljat en fiskodling i Lovisa. Ärendet ska behandlas i Vasa förvaltningsdomstol.

 • Belastningen på Raseborgs vattendrag har minskat

  03.02.2016 Västnyland

  Pojoviken lider av belastning och syrebrist.

  Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs och Karis-Pojo reningsverk belastar inte vattnen lika mycket längre. Det här syns bland annat i minskad kvävebelastning. Pojoviken är fortfarande ett sorgebarn, konstaterar föreningen och konsultföretaget Västra Nylands vatten och miljö.

 • Reningsverket släpper ut mest i havet i Hangö

  28.01.2016 Västnyland

  Avloppsvattnet har ändå lindrig inverkan.

  Det kommer stora mängder med avloppsvatten ut i havet från Stormossens reningsverk i Hangö. Avloppsvattnet inverkar ändå lindrigt på vattenkvaliteten i Hangö. Problemen finns i Bengtsår där djupa delar i havet lider av syrebrist.

 • ÖN: Fortum vill inte betala för övergödning utanför Hästholmen

  08.01.2016 Östnyland

  Bolaget överklagar beslut om kompensation till markägare.

  Bolaget dömdes att kompensera de fastighetsägare som lider av övergödning i strandvattnet utanför kärnkraftverket i Lovisa. Fortum överklagar beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, skriver tidningen Östnyland.

 • Rekordhöga fosforhalter i vattendragen

  11.12.2015 Åboland

  Den milda vintern bidrar till att fosfor rinner ut.

  De rikliga regnen har ökat på näringshalterna i Aura å. Den milda vintern bidrar till att fosfor rinner ut från lerrika områden.

 • Lokal fisk på skolmenyn i Åbo

  11.12.2015 Åboland

  Erbjuds som ett ekologiskt och etiskt alternativ.

  Skolelever har i dag bjudits på biffar gjorda på braxen. Erbjuds som ett ekologiskt och etiskt alternativ.

Sidor