Hoppa till huvudinnehåll

sysselsättning

 • Trenden fortsätter - arbetslösheten ökar mest i Österbotten

  23.08.2016 Österbotten

  Men Österbotten har fortfarande lägst arbetslöshetsgrad.

  Österbotten har fortfarande landets lägsta arbetslöshet, 10.9 procent. Samtidigt fortsätter antalet arbetslösa öka mest just i Österbotten.

 • Hamnen i Koverhar blir logistikcentral för Nord Stream

  22.08.2016 Västnyland

  En andra logistikcentral ska finnas i Kotka

  Nord Stream 2 projektet och dess samarbetsparter har utsett Hangö och Kotka till orter för projektets logistikcentraler. För Hangö betyder det att hela hamnkapaciteten kan tas i bruk och i Kotka kommer 200 personer att kunna sysselsättas.

 • "Det finns ingen mänska som vet att du behöver hjälp" - ungdomsgarantin lämnar en tredjedel i sticket

  22.08.2016 Inrikes

  Svårt hitta vettig sysselsättning för arbetslösa ungdomar.

  En tredjedel av ungdomarna får inte jobb eller studieplats inom de tre månader som ungdomsgarantin lovar. En arbetsgrupp ska nu utreda vilka nya metoder som behövs för att ungdomsgarantin ska fungera bättre.

 • FFC: Vettigt att låta 60 år gamla arbetslösa gå i pension

  21.08.2016 Inrikes

  FFC gillar inte löner under avtalsnivå.

  Fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta välkomnar arbetsminister Jari Lindströms (Sannf) förslag att 60 år fyllda långtidsarbetslösa kunde pensioneras. Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna ska träffas före regeringens budgetförhandlingar.

 • Inkomstrelaterad dagpenning i vågskålen

  19.08.2016 Inrikes

  Kortare dagpenning övervägs som sysselsättande åtgärd.

  Inför budgetmanglingen funderar regeringen på ett sysselsättningspaket som syftar till att få ned arbetslösheten. En av de centrala frågorna är om längden på den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen kommer att förkortas.

 • HS: Arbetsgrupp föreslår hårda sysselsättningsåtgärder

  18.08.2016 Inrikes

  Politiskt svåra förslag ingår i en lista på 19 punkter.

  Den kroniska arbetslösheten ska botas med att skära i den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen och trappa ner stödet efter 150 stöddagar. Bland annat det här föreslår en arbetsgrupp tillsatt av regeringen, skriver Helsingin Sanomat.

 • Arbetsgrupp vill mer än halvera antalet yrkesexamina

  17.08.2016 Inrikes

  Yrkesxamina görs om till större helheter.

  Antalet yrkesexamina borde mer än halveras i Finland, föreslår en styrgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet. Styrgruppen har slagit ihop i synnerhet de nuvarande yrkes- och specialyrkesexamina till större helheter.

 • EK: Sänk avgiften för dagvård

  15.08.2016 Inrikes

  Finlands Näringsliv anser hög avgift vara fattigdomsfälla.

  Finlands Näringsliv EK föreslår att dagvårdsavgifterna sänks ordentligt. EK anser att det skulle förbättra sysselsättningen.

 • Henriksson efterlyser verkliga reformer

  12.08.2016 Inrikes

  Sysselsättningen måste förbättras, anser SFP-ordföranden.

  Svenska Folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen gör mer för att förbättra sysselsättningen.

 • Budgetkommentar: Både FFC och EK vill satsa på sysselsättningen

  11.08.2016 Inrikes

  Fler måste få jobb anser både FFC och EK.

  Fackcentralen FFC hoppas i sin budgetkommentar på snabba beslut för att minska på långtidsarbetslösheten och på arbetsgivarsidan Finlands Näringsliv vill man att flitfällorna avlägsnas för att förbättra sysselsättningen.

 • Budgetförslaget: Bättre köpkraft ska ge flera jobb

  11.08.2016 Inrikes

  Finansminister Orpo har gett sitt första budgetförslag.

  Finansminister Petteri Orpo (Saml) har presenterat sitt första budgetförslag. Han tror att skattelindringarna nästa år ska ge dynamiska effekter som bidrar till att ge flera jobb och få ekonomin på fötter. Utöver sänkta skatter ingår där en rad sparåtgärder som regeringen har beslutat om redan tidigare.

 • Socialdemokraterna söker alternativ - vill ha aktiv sysselsättningspolitik

  10.08.2016 Inrikes

  Ordförande Rinne berättar i november om sina egna planer.

  Allt fler söker alternativ till regeringen Sipiläs marknadsdrivna politik. Det var ett av budskapen då Socialdemokraternas partiledning och riksdagsgruppens arbetsutskott samlades i Kuopio för att staka ut höstens politik.

 • Orpo lyfter fram jobben

  10.08.2016 Inrikes

  Han efterlyser aktiverande sysselsättningspolitik.

  Finansminister Petteri Orpo (Saml) säger att den första dagen av ministeriets interna budgetöverläggningar gick i moll. Om sysselsättningen inte stärks kommer nedskärningar att drabba välfärdssamhället, varnar Orpo.

 • Vbl: McDonald's i Vasa centrum samarbetsförhandlar

  10.08.2016 Österbotten

  McDonalds har lagt ner flera restauranger på sistone.

  McDonalds i Vasa centrum inleder samarbetsförhandlingar med sina anställda nästa vecka, berättar Vasabladet. Restaurangen har kring 30 anställda.

 • Aamulehti: Ungdomsgarantin sviker en tredjedel

  10.08.2016 Inrikes

  Det tar ofta längre än tre månader att bli sysselsatt.

  En tredjedel av ungdomarna måste vänta längre än de tre månader som ungdomsgarantin utlovar för att få jobb eller utbildning, skriver Aamulehti. Men i juni minskade trots det arbetslösheten bland unga för första gången på länge.

 • Unga saknar kunskap om fackförbund

  07.08.2016 Österbotten

  Mer än hälften av unga arbetstagare nobbar fackförbunden.

  Mer än hälften av unga arbetstagare nobbar fackförbunden, visar en enkät som Yle utfört. En orsak tros vara att ungdomar inte ser nyttan ansluta sig till ett fackförbund eftersom många jobbar på korta avtal. Många saknar även kunskap om vad fackförbundens uppgift är.

 • Lunawood i Kaskö ökar produktionen

  05.08.2016 Österbotten

  På sikt blir de anställda fler.

  Lunawood planerar öka produktionen i Kaskö. Företaget är specialiserat på värmebehandlat trä. På sikt blir de anställda fler, säger ekonomidirektör Jukka Ylihankala.

 • Tuffa tider för österbottniska företagare

  03.08.2016 Österbotten

  Företagen ser ingen snabb förändring till det bättre.

  Enligt den nyaste barometer som näringslivet EK utfört är det ekonomiskt sämre tider i Österbotten. Företagen ser ingen snabb förändring till det bättre.

 • Polisen i Österbotten tvingas spara

  03.08.2016 Österbotten

  På fyra år kan antalet poliser minska med 65.

  Polisen i Österbotten tvingas spara för att möta statsbudgetens nedskärningar. Inom fyra år kan poliskåren vid polisinrättningen i Österbotten minska med ungefär 65 poliser. Uppdaterad

 • Hårt tryck att skapa nya arbetsplatser

  03.08.2016 Inrikes

  Regeringen får svårt att uppnå sina sysselsättningsmål.

  Regeringen bereder som bäst sitt nya sysselsättningspaket. Det finns lite spelrum och en del tvivlar på om regeringen kan nå upp till sina målsättningar.

Sidor