Hoppa till huvudinnehåll

skogsägare

 • Skogshuggare hoppas ännu på vinter

  16.02.2017 Åboland

  Rejäla köldgrader välkomnas.

  Vägar och åkrar är frusna men ställvis är marken fortfarande mjuk i skogarna. Temperaturkasten inverkar också på mätandet av stockar och stammar.

 • Konstsamfundet vill skydda stort skogsområde på Kimitoön

  23.01.2017 Åboland

  Cirka 100 hektar skyddas med hjälp av Metso-programmet?

  Konstsamfundet vill skydda cirka 100 hektar skog på Purunpää udde i Dragsfjärd. Området är sedan tidigare skyddat från bebyggelse men nu undersöker man om det finns möjlighet att skydda området också från avverkning. Att området uppfyller alla kriterier för skydd är ändå långt ifrån klart.

 • Flygekorren som nästan försvann i Pojo

  26.12.2016 Västnyland

  Tidigare fanns den skyddade arten på många håll i Pojo.

  Kåre Karlsson knäböjer vid asp efter asp i Skogböle i Pojo. Krafsar bort löv, kollar mossan som växer på stammens nedre del. Någon timme senare och några kilometer bort hittar han äntligen det han söker: orangefärgade små korn och brun mossa. De små kornen är så färska att det alldeles säkert sitter en flygekorre och trycker i sitt bo ovanför Kåre Karlssons huvud.

 • Skogsägare fredar gärna - men vill inte ha skyddsstämpel

  12.11.2016 Österbotten

  Fredningen måste vara frivillig, anser skogsägare.

  Skogsägare ser gärna att en del av deras skogar är fredade, i den bemärkelsen att de lämnas utanför det ekonomiska skogsbruket. Däremot ligger det inte i skogsägarnas uppenbara intressen att skogsmarker ska upptas i något fredningsregister, anser skogsägaren Tomas Teir i Sideby.

 • Markägare får ersättning då naturgasrör byggs mellan Ingå och Sjundeå

  11.11.2016 Västnyland

  Baltic Connectors naturgasrör väcker inga särskilda känslor.

  Naturgasröret mellan Ingå och Sjundeå och mellan Ingå och Paldiski i Estland tar allt mera form. I torsdags (10.11) besökte bolaget Baltic Connector Ingå och berättade att det nu är klart att finska staten bidrar med 30 miljoner euro. Publiken hade mest praktiska frågor om bygget som inte tycks väcka några upprörda känslor.

 • Framtidens skogsägare lärde sig om grönt guld i Hangö

  09.11.2016 Västnyland

  Följ med årskurs fem i Hangö Centralskolas skogsdag.

  Elever från Hangö Centralskola utmanade det vilda snövädret på skogsdagen som ordnades på onsdagen (9.11). Tanken är att blivande skogsägare ska vara bekväma i skogen och förstå sig på den. Barnen hade roligt i den nyfallna snön.

 • Staten vill att privata ska skydda skog Finland till ära

  04.11.2016 Inrikes

  Skogsägarna får ändå ingen ekonomisk ersättning.

  Staten vädjar till privata skogsägare att skydda skog Finlands 100-årsjubileum till ära. För varje hektar skyddsområde som en skogsägare grundar svarar Forststryrelsen med att skydda ett lika stort område.

 • Älgen bytte matvanor - nu smakar också granen

  31.10.2016 Inrikes

  Älgarna orskar stora skador för skogsägarna.

  Älgstammen förstör granbeståndet varnar skogsägare. Enligt Finlands skogscentral har älgen ändrat matvanor de senaste åren, och ger sig nu också på granar, och inte bara på tall och björk.

 • Nationell huggningsiver syns inte i Västnyland

  28.09.2016 Västnyland

  Avverkningen kunde öka, anser revirinstruktör.

  Ekonomin i Västnyland skulle må ekonomiskt bra av att det avverkades mera skog. Det anser revirinstruktör Eero Uggelberg. Raseborgs Natur och Miljö skulle däremot hellre se en mindre konventionell avverkning.

 • Strid om arbetslöshetsstödet i höstens första riksdagsplenum

  06.09.2016 Inrikes

  Oppositionen kritiserade lägre ersättningar till arbetslösa.

  Socialdemokraterna angrep häftigt Sannfinländarna - och i synnerhet den färska social- och hälsovårdsministern Pirkko Mattila (Sannf) - då riksdagen diskuterade ändringarna av det inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet. Kampen om arbetarväljarnas röster spelade en stor roll under debatten.

 • Visste du det här om skogen?

  31.08.2016 X3M

  Anna Öman är en ovanlig skogsägare – både ung och kvinna.

  Nästan 85 procent av Finland är täckt av skog, men vem är det som äger den och vad gör de med den? Anna Öman är en av de mer ovanliga skogsägarna – hon är både ung och kvinna.

 • Allt färre skogsägare sköter om sin egen skog

  29.08.2016 Österbotten

  Allt vanligare att skogsvårdsföreningar får ta hand om skog.

  Det blir allt mer ovanligt att skogsägarna avverkar på egen hand. Det säger Jan Slotte, verksamhetsledare på Skogsvårdsföreningen Österbotten. Skogsarbetaren Mikael Örn förhandsröjer som bäst ett område som ska kalhuggas.

 • Skogscentralen: Dra inte ut på ägarbyte

  23.08.2016 Österbotten

  Nya former av ägande, som distansägare, ökar allt mer.

  Många drar ut länge på ägarbyte av skog, och då hinner den nya skogsägaren också bli gammal. Nu efterlyser både skogsorganisationerna och staten yngre ägare.

 • Unga skogsägare sällsynta

  23.08.2016 Österbotten

  Anna Öman hoppas flera unga ägde skog.

  Sedan 2014 är 21-åriga Anna Öman skogsägare. Hon vill ta hand om släktens skog och föra den vidare. Men bland sina kompisar är hon ensam med sitt skogsintresse.

 • Skattelättnader ska sänka medelåldern på skogsägarna

  18.07.2016 Österbotten

  Avdrag på gåvoskatten ska uppmuntra till generationsskifte.

  Regeringen önskar att medelåldern på skogsägarna i Finland ska bli lägre. Därför föreslår finansministeriet att hälften av gåvoskatten ska kunna dras av när man säljer skog.

 • Sorkar orkar föröka sig

  14.07.2016 Åboland

  Sorkbestånden väntas öka i höst i södra Finland.

  Naturresursinstitutet Lukes forskning visar att bestånden av sork ökar klart i söder, och att de troligen kommer att kulminera på hösten.

 • Granbarkborrar kan göra skador för flera tusen euro

  29.06.2016 Östnyland

  En varm försommar förebådar extra många granbarkborrar.

  Granbarkborrarna förväntas bli ovanligt många i år. Om skogsägarna inte är snabba i vändningarna kan det bli skador för flera tusen euro.

 • Salomon fällde många träd längs kusten

  16.06.2016 Österbotten

  Förluster för flera tiotusen drabbade Karleby.

  Stormen Salomon må ha gått lindrigare fram i Mellersta Österbotten än man befarade, men med facit på hand drabbades exempelvis Karleby rätt hårt. Skador på skogen för tiotusentals euro uppstod.

 • Skogsägare lär känna sin skog

  30.03.2016 Österbotten

  Lär sig om grunderna i skogsbruk.

  Yrkesakademin i Österbotten ordar som bäst en kurs i skogsbruk för skogsägare. Kursen riktar sig till alla skogsägare oberoende hur stora skogsbestånd de förvaltar och intresset för kursen är stort.

 • Utbildning för skogsägare startar i Pedersöre

  27.01.2016 Österbotten

  Den riktar sig till alla som vill ha en välskött skog.

  I mars startar Yrkesakademin i Österbotten en ny utbildning för skogsägare. Den riktar sig till alla markägare som vill ha en välskött skog.

Sidor