Hoppa till huvudinnehåll

skogsägare

 • Kartellåtal preskriberade

  28.03.2014 Inrikes

  Skogsbolagen slipper betala ersättningar för en tidigare virkeskartell. I torsdags föll de första 13 domarna i Helsingfors tingsrätt som anser att åtalsrätten hade hunnit preskriberas.

 • Tillfälligt lov att köra på omstridd väg i Malax

  28.03.2014 Österbotten

  Skogsägare och villabor, sammanlagt 190 fastighetsägare, får en tillfällig rätt att köra på den omtvistade vägen från Häggören till Algrundet i Malax skärgård. Det här skriver Vasabladet idag.

 • Skogsägare kräver jättesummor i kartellrättegång

  11.03.2014 Inrikes

  Finlands största kartellrättegång har inletts vid Helsingfors tingsrätt. Cirka 700 skogsägare kräver miljonskadestånd av virkesuppköparna.

 • Allt mer österbottnisk skärgård skyddas

  05.03.2014 Österbotten

  En stor del av den österbottniska skärgården är numera naturskyddsområde. I Karleby är Rummelö-Harrbåda är ett viktigt fågelskyddsområde och kor hjälper till att ta bort vass.

 • Skogen är mer än bara träd

  07.02.2014 Österbotten

  Skogen är en av stöttepelarna i den finska ekonomin även om den sektorn också har svårigheter idag. På torsdagen samlades skogsfackfolk och skogsägare till en Skogsklusterdag på Optima i Jakobstad.

 • Konstsamfundet beredd att prata om skogarna

  03.02.2014 Åboland

  Var sker nästa stora skogsavverkning? Det frågar sig Dalsbruks byalag. Konstsamfundet har svårt att förstå kritiken mot kalhuggningar men är beredd att diskutera.

 • Skogsskyddet är otillräckligt

  24.01.2014 Österbotten

  Tre fjärdedelar av Finlands landareal täcks av skog. Trots att vi har mycket skog är skogsskyddet inte tillräckligt. Ekonomiskogsbruket har dominerat och den biologiska mångfalden är hotad.

 • Mycket träd, lite skog?

  23.01.2014 Just nu

  Finland är ett land med mycket skog, men ändå är skyddet av skog satt på undantag. Är det här en bild som stämmer överens med verkligheten? Svaret varierar beroende på vem man frågar.

 • Lagändring ger skogsägare mera frihet

  17.01.2014 Åboland

  Större ändringar i skogslagen har inte gjorts på tiotals år men nu ger den reviderade skogslagen skogsägarna mera frihet att sköta sina skogar som de vill.

 • På gång: skogsvårdsföreningar blir frivilliga

  17.01.2014 Åboland

  Lagändring gör att skogsägare från och med nästa år inte behöver höra till en skogsvårdsförening om de inte vill. På Kimitoön tror verksamhetsledaren att nästan hälften av medlemmarna kan lämna föreningen.

 • Österbottniska skogsägare blir affärsmän

  17.09.2013 Österbotten

  I Skogsvårdsföreningen Österbotten pågår just nu en diskussion om föreningen ska börja med affärsverksamhet. Kanske grunda en såg eller annan förädlingsverksamhet.

 • Brev från Skogscentralen upprör skogsägare

  18.06.2013 Östnyland

  Skogsägare bland annat i Borgåtrakten har den senaste tiden fått brev från Skogscentralen med råd om vad som borde avverkas i skogarna. Men i brevet sägs inget om att man inte måste följa råden utan också kan välja att bevara skogen.

 • Antalet granbarkborrar har ökat katastrofalt

  13.06.2013 Åboland

  Granbarkborrarna har ökat katastrofalt, eftersom vädret under våren har varit mycket gynnsamt för granbarksborren. Barkborrarna har ökat särskilt mycket på områden som drabbades av annandag-stormen år 2011.

 • Granbarkborren ökar katastrofalt

  13.06.2013 Östnyland

  Antalet granbarkborrar har vuxit enormt i södra Finland denna sommar. Skogsägarna uppmanas nu granska sina granskogar.

 • Få skogsägare ansöker om stöd för energived

  24.05.2013 Österbotten

  Skogsägare i Österbotten har möjlighet att ansöka om stöd för energived. Varje år betalar Finlands skogscentral ut stora summor för energived, men i år har endast en bråkdel av stödet använts.

 • Stadig nivå på träpriset

  06.03.2013 Österbotten

  Priset på trä ligger på samma nivå som det gjorde fjol. Från skogsägarnas förbund säger man att priset beror mycket på hurudan skog det är frågan om.

 • Skogsägarna väljer eget fullmäktige

  18.09.2012 Österbotten

  Nu får skogsägarna välja sina representanter i skogsvårdsföreningens fullmäktige.Det nya fullmäktige har en krävande uppgift framför sig. Ett stort problem är den dåliga ekonomin i skogsbruket.

 • Miljöstöd möjlighet för skogsägare

  30.04.2012 Östnyland

  Skog som är klassad som skyddat lagobjekt kan vara svår att få inkomst från. Det här eftersom avverkning inte är tillåten. Men det finns hjälp att få för skogsägarna i form av miljöstöd från Skogscentralen.

 • Barkborren svårt gissel i Östnyland

  16.04.2012 Östnyland

  Barkborren har åstadkommit svåra skador också i de östnyländska skogarna. Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar nu skogsägarna att motarbeta barkborren allt effektivare.

Sidor