Hoppa till huvudinnehåll

Barnens rättigheter

 • Barnens dag firades i Raseborg

  20.11.2015 Västnyland

  Skolelever firade barnens dag med stadsdirektören.

  Femteklassare trakterades med tårta och trollkonster på Barnkonventionens dag i fredags. Staden strävar till att bli ännu barnvänligare.

 • Vad uppmärksammar vi på barnkonventionens dag?

  19.11.2015 Vetamix

  FN definierar vilka rättigheter barn ska ha i hela världen.

  195 länder har skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter. USA är det enda FN-landet som inte ratificerat barnkonventionen.

 • De oskyddade. Eerikoista.

  13.05.2015 Kultur och nöje

  En unik nätantologi i videoform av 12 finländska författare.

  En unik nätantologi i videoform av tolv finländska författare.

 • Kan man skriva dikter efter Auschwitz och Eerika?

  11.05.2015 Kultur och nöje

  12 finländska författare försöker det omöjliga.

  12 finländska författare försöker det omöjliga

 • Jazzbönan från Vimmerby som blev hela världens Astrid

  30.01.2015 Kultur och nöje

  Från jazzböna och rebell till älskad och firad barnboksförfattare. I den nyutkomna biografin ”Denna dagen, ett liv” ger Jens Andersen ett mångfacetterat porträtt av Astrid Lindgren, och i julas sändes en färsk dokumentärserie om författaren på svensk tv.

 • Den nya socialvårdslagen hjälper barnfamiljer

  02.01.2015 Inrikes

  Den nya socialvårdslagen som trädde ikraft vid årsskiftet hjälper utsatta barnfamiljer att få hjälp i ett tidigare skede. Avsikten med lagen är att också sänka tröskeln för barnfamiljerna att ta kontakt och be om hjälp då man sätter krut på det förebyggande familjearbetet.

 • Svenska dagisvikarier diskuterades i S:t Karins

  15.12.2014 Åboland

  Frågan om språkkunskaperna hos vikarierna inom den svenskspråkiga dagvården i S:t Karins diskuterades på stadsstyrelsens möte på måndag kväll.

 • Pia Sundell: Alla vuxna bör ta sitt ansvar!

  03.12.2014 Samhälle

  Vi är alla ansvariga att ingripa då vi ser att barn far illa, säger Pia Sundell på Barnavårdsföreningen, med anledning av fallet med kraftigt berusade föräldrar på en av Sverigebåtarna under veckoslutet. Som vuxna bör vi ingripa och inte vänta på att någon annan gör det.

 • Förbundspennan: Alla barn ska få idrotta

  18.11.2014 Sport

  Många idrottsföreningar i Sverige gör upp handlingsplaner för hela föreningen på hur man skall agera för att stoppa mobbning och kränkningar under idrottsträningarna. Idrotten ska försöka vara som en frizon, där barnet kan ha möjlighet till framgång och välmående, skriver Eva-Lotta Backman-Winquist.

 • Raseborg flaggar för barnens rättigheter

  18.11.2014 Västnyland

  Raseborgs stad uppmärksammar barnkonventionsdagen på torsdag genom att flagga vid stadens ämbetshus, daghem och skolor.

 • "Staten tog mina föräldrar"

  28.10.2014 Inrikes

  Barn flyr till Finland ensamma utan sin mamma och pappa. Närmare hundra barn i året söker skydd men de finska myndigheterna är restriktiva och familjerna får sällan återförenas med barnen.

 • Flickdagen behövs eftersom flickor är mer utsatta än pojkar

  10.10.2014 Huvudstadsregionen

  Gymnasieflickorna Meeri, Kata och Semra samlar in pengar för att hjälpa flickor i utvecklingsländer. Den 11 oktober firas flickdagen. Barnrättsorganisationen Plan jobbar för att flickor ska få gå i skola.

 • Tongåvans insamling för bättre lärarutbildning i världen

  03.07.2014 Vega

  Trots att allt fler barn i världen får möjlighet att gå i skola, är utbildningen i många fall så dålig så de inte kan läsa en hel mening eller göra enkla räkneuppgifter då de lämnar skolan.

 • Östnyländska församlingar saknar barnombud

  21.01.2014 Östnyland

  Kyrkostyrelsen rekommenderar att alla församlingar har ett barnombud för att bevaka barns och ungas intressen. Men majoriteten av de svenskspråkiga församlingarna i Östnyland saknar fortfarande ett ombud.

 • Röda Korset: Det var ett humanitärt visum

  29.10.2013 Inrikes

  Vid Röda Korset är man glad att lagen har tolkats på ett humanitärt sätt i fallet med den syriska fyraåriga flickan Lana och hennes mamma. De beviljas visum för att få resa till Finland. Nu återstår att se vad det betyder för andra människor som också söker visum för att de har släktingar i Finland.

 • "Vi ska uppmuntra dem att klara sig själva"

  11.09.2013 Inrikes

  Ensamkommande flyktingbarn är modiga, duktiga, starka barn och unga. Vi ska inte duka bordet för dem, vi ska lära dem att klara sig själva också i Finland, säger företrädare Maja Björklund från Oravais, Österbotten. Hon bistår minderåriga ensamkommande flyktingar och har företrätt över 100 ungdomar genom åren. Se video!

 • Möte med en drottning

  13.06.2013 Yle Fem

  Vi stod alla med ryggarna emot när drottningen utan vidare fanfarer steg in genom en bakdörr. Drottningen såg precis ut som på bilderna, hennes handslag var varmt och hennes leende äkta. Matilda Gyllenberg berättar om inspelningarna av Elisabeth möter.

 • Unicefs chef besöker Finland

  06.05.2013 Inrikes

  Anthony Lake, chef för FN:s barnfond Unicef besöker Helsingfors på måndagen för att delta i Unicef-kommitteernas möte.

 • Kalland vill förändra barnskyddet

  23.03.2013 Inrikes

  Mirjam Kalland, generalsekreterare vid Mannerheims Barnskyddsförbund, är orolig för att barnen marginaliseras i beslutsprocessen. Mycket prat leder ofta till lite resultat, och Kalland efterlyser nu en förändring i hur barnskyddet sköts.

 • Tränarna vet inte alltid bäst

  01.03.2013 Samhälle

  Enligt en enkät som föräldrar, tränare och idrottare fyllt i på svenska.yle.fi verkar tränarna veta för litet om idrottsskador och ätstörningar bland unga idrottare.

Sidor