Hoppa till huvudinnehåll

utvecklingsstörning (egenskap)

 • Kårkulla dyrt - billigt i Reso

  14.06.2013 Västnyland

  Kårkullas tjänster för funktionshindrade är ett dyrt alternativ för Raseborg när man jämför med vad en del andra kommuner betalar. Staden som är i pengakris har riktat blickarna mot Reso där ett vårddygn är närmare hälften som billigt som i Raseborg.

 • Raseborg fortsätter anlita Kårkulla

  14.06.2013 Västnyland

  Raseborgs stad kommer också framöver att anlita Kårkulla i vården av personer med utvecklingsstörning. Grundtrygghetsnämnden strök förslaget att staden skulle skaffa information om att eventuellt sköta tjänsterna i egen regi.

 • "Konsten är en mänsklig rättighet"

  04.06.2013 Åboland

  Gatukonstevenemang samlade utvecklingsstörda i Åbotrakten. Det skärs ner i kursutbudet, då man egentligen borde utöka det och arbeta för ett eget tvåspråkigt konstcenter, menar aktiva.

 • Bättre omsorg på svenska än på finska

  28.05.2013 Österbotten

  I Jakobstad får de svenskspråkiga med utvecklingsstörning bättre omsorg än de finskspråkiga. Det anser personalen vid den finska arbetscentralen. Medan de svenskspråkiga har nya boenden finns det finskspråkiga klienter som helt saknar boende.

 • Dålig inneluft gör att arbetscentralen måste flytta

  28.05.2013 Österbotten

  Den finska arbetscentralen i Jakobstad måste få nya utrymmen. Orsaken är dålig inneluft i arbetscentralen, med trötthet, flunsa och huvudvärk som symptom.

 • Kårkullas samlade kunskap kan gå förlorad

  22.03.2013 Åboland

  Förslaget till social- och hälsovårdsreform är oroande och Kårkullas samlade kunskap kan gå förlorad ifall förslaget går igenom. Det anser Lisbeth Hemgård, som är verksamhetsledare för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl.

 • "Servicesedlar fungerar inte på svenska"

  27.02.2013 Huvudstadsregionen

  Tanken är god, men servicesedlar fungerar inte i Svenskfinland, säger man vid Förbundet de utvecklingsstördas väl. I Helsingfors funderar man ändå på att göra försöket med servicesedlar permanent.

 • Nya boendeformer för utvecklingsstörda

  23.11.2012 Inrikes

  Personer med utvecklingsstörning ska inte längre tvingas bo på anstalt eller i gruppboende. Enligt ett principbeslut från regeringen ska alla ha rätt att bo i eget hem senast år 2020. Men redan nu finns det boendeformer som uppfyller de nya kraven.

 • Arbetet på Karusellen är krävande men givande

  09.10.2012 Åboland

  Kårkulla-avdelningen Karusellen är en avdelning för 5 autistiska ungdomar som startade i januari i år.

 • Hjälp med boende i Sibbo

  21.09.2012 Östnyland

  Förbundet de utvecklingsstördas väl har startat ett projekt i huvudstadsregionen som ska främja individuellt boende.

 • Håll i pengarna Kårkulla, uppmanar Raseborg

  13.06.2012 Västnyland

  Raseborg stad och Kårkulla samkommun, som erbjuder tjänster för bland annat personer med utvecklingstörningar, har jobbat med att trimma budgeten för nästa år. Verksamheten ser ut att kosta Raseborg 50 000 euro mer.

 • Svårare för personer med utvecklingsstörning att få jobb

  27.04.2012 Västnyland

  Recessionen har också gjort det svårare för personer med utvecklingsstörningar att få jobb. Situationen är i alla fall bättre i Västnyland än i huvudstadsregionen.

Sidor