Hoppa till huvudinnehåll

behov

 • "Glöm inte bort individen"

  23.10.2013 Österbotten

  Det kan vara en tung börda att ta hand om sina föräldrar. Speciellt när de blir gamla och sjuka. Det finns anhöriga som föredrar att ta hand om vården själva, medan andra efterlyser en mera skräddarsydd hemvård som passar individens behov. Oftast är det döttrarna som drar det tyngsta lasset.

 • Jakobstads åldringsvänner vill öppna barnträdgård

  18.10.2013 Österbotten

  Bildningsnämnden i Jakobstad ställer sig positiv till Jakobstads åldringsvännernas initiativ att öppna barnträdgård. Staden köper sedan tidigare dagvård av de privata barnträdgårdarna Jacob´s kindergarden och Anna daghem och det här kunde ordnas på motsvarande sätt.

 • Oklart beslut om dagvårdsplatser i Vasa

  17.10.2013 Österbotten

  Det är oklart om privatägda Kolibridalens daghem i Vasa måste lägga ner sin verksamhet nästa höst eller inte. Nu måste tjänstemännen reda ut hur man ska tolka beslutet att staden inte längre ska köpa privata dagisplatser på svenska i Gamla Vasa.

 • Föräldrar upprörda över dagisbeslut

  16.10.2013 Österbotten

  Kolibridalens daghem som finns i Gamla Vasa är ett privat daghem som staden köper dagvårdsplatser av. Men nu har man beslutat att det ska stängas i augusti 2014.

 • Viktbegränsningar sätter stopp för broplaner

  16.10.2013 Åboland

  Ytterholmborna vill bygga en bro till Kirjais. De nya viktbegränsningarna på vägarna sätter nu stopp för planerna då kravet är att bron ska hålla för 76 ton.

 • Kolibridalens daghem får inte fortsätta

  16.10.2013 Österbotten

  Vasa stad har beslutat att inte längre köpa in dagvårdsplatser av det privata daghemmet Kolibridalen i Gamlavasa området. Det betyder att daghemmet stänger i augusti och barnen mellan knappt ett och fem år måste hitta nya dagisplatser.

 • Nu kan dagisbygget i Kimito komma igång

  14.10.2013 Åboland

  Kimitoöns kommunfullmäktige satte enhälligt punkt för hopandet och roendet kring var det nya daghemmet i Kimito ska byggas.

 • Kunskaper i engelska och svenska viktiga i Vasaregionen

  07.10.2013 Österbotten

  Engelskan är det mest betydelsefulla språket i arbetslivet i Vasaregionen. Men också svenskans ställning inom arbetslivet tros förbli stark. Bland annat det här framkommer i den undersökning som Levon -institutet vid Vasa universitet gjort.

 • Novia kan ta över studieplatser då Centria stänger i Jakobstad

  25.09.2013 Österbotten

  Efter att Centria i Karleby beslutat lägga ner affärs- och handelsutbildningen i Jakobstad har bollen rullats till Novia. Centria erbjuder Novia att ta över de 45 nybörjarplatserna i Campus Allegro. Det finns ett uppenbart behov av ekonomisk utbildning i Jakobstad och där har Novia ett regionalt ansvar, säger Roger Broo, styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan Novia vid Åbo akademi.

 • "Beskedet väcker oro bland personalen"

  18.09.2013 Åboland

  Beskedet om samarbetsförhandlingar väcker oro hos personalen vid Åbo Akademi. Samtidigt är många lättade över att ett beslut fattades.

 • Resursskolan i Jakobstad borde utvidgas till högstadiet

  10.09.2013 Österbotten

  Resursskoleverksamheten i Jakobstad borde utvidgas också till högstadiet. Resursskolan startade som ett försök att stöda elever i lågstadiet med speciella svårigheter men verksamheten är nu permanent och borde utvidgas.

 • Tuffa prioriteringar väntar Vasa stad

  03.09.2013 Österbotten

  Vasa stad är tvungen att se över sina investeringar. Behov av investeringar finns det för närmare 170 miljoner euro. Hållbart är det ändå att investera för högst 40 miljoner per år. Nu väntar krassa prioriteringar konstaterar Vasa stadsdirektör Tomas Häyry och social och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP).

 • Läkare och politiker på kollisionskurs

  21.08.2013 Åboland

  Chefsläkare Ilkka Pyrrö och Kimitoöns politiker är oense om hur den haltande läkarvården på ön borde skötas.

 • Brister i funktionshindrades bostäder

  21.08.2013 Inrikes

  Nästan hälften av personer med funktionshinder och person med utvecklingsstörning bor i vanliga bostäder. Det finns ändå stora brister i hemmen.

 • Morris- och eftistiderna fick en lösning i Vasa

  20.08.2013 Österbotten

  Öppethållningstiderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten löste sig till slut i Vasa. Med hjälp av klubbar och församlingen kan morris och eftis hålla öppet som normalt.

 • LNG-beslutet långt ifrån klart

  14.08.2013 Västnyland

  Finland och Estland tävlar om EU-pengar och om vem som ska få bygga en terminal för flytande naturgas. Ingå är Gasums första prioritet. Men beslutet verkar ligga i EU-kommissionens händer.

 • Lika många ryssar som finlandssvenskar i Finland 2050

  13.07.2013 Inrikes

  Antalet ryskspråkiga i Finland har fördubblats under 2000-talet. Enligt forskare kommer det att i Finland finnas lika många ryskspråkiga som finlandssvenskar 2050.

 • Beatrice behöver Kårkulla

  11.06.2013 Västnyland

  Det är viktigt att servicen för funktionshämmade bibehålls, säger Anne Engbloms vars dotter har Downs syndrom.

 • Brist på vårdvikarier till sommaren i Vasa

  10.06.2013 Österbotten

  Vikarieläget när det gäller sjukskötare och läkare vid hälsocentralerna i Österbotten ser överlag bra ut. Men i Vasa man haft problem med att få tillräckligt med personal över sommaren.

 • Nu utreds ödesdiger ambulansutryckning

  29.05.2013 Österbotten

  Vasa sjukvårdsdistrikt gör en intern utredning kring omständigheterna vid ambulansutryckningen till Sideby på mors dag, då patienten avled innan ambulansen kom till platsen.

Sidor