Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen

 • Populärt talkoläger skyddar sällsynta insekter och växter på Örö

  12.08.2016 Åboland

  Forststyrelsen och Världsnaturfondens läger pågår 6.8-13.8

  Örö har en unik flora och fauna som riskerar att gå förlorad. Forststyrelsen och Världsnaturfonden försöker motverka det under sitt läger 6.8-13.8.

 • Folk och får restaurerar kulturlandskap i Tvärminne

  15.07.2016 Västnyland

  Lägerdeltagare röjer skog och bränner ris på Långholmen.

  Det finns de som gärna ligger på stranden under semestern och så finns det de som helst av allt åker ut till en skärgårdsholme och röjer skog och bränner ris. På Långholmen i Hangö pågår just nu ett talkoläger som har som mål att restaurera gamla betesmarker som har vuxit igen.

 • Kvarkens världsarv fick tummen upp

  14.07.2016 Österbotten

  Nu pågår Unescos världsarvskonferens.

  Kvarkens världsarv mår bra. Det visar en nyligen gjord granskning av Unesco. Finland kommer inte i år att föreslå nya världsarv under pågående Unescos världsarvskonferens. Men eventuellt görs en ny ansökan om fem år.

 • "Vi har kämpat mot vassen i åratal" - nu backar myndigheter Natura 2000

  13.07.2016 Inrikes

  EU-pengar rensar skyddat område från buskage och vass.

  Att skydda miljön i ursprungsskick inom Natura 2000-projektet var svårare än beräknat. Snart åtgärdas strandområdet i Monäs med hjälp av EU-medel. Men lokalbefolkningen i grannbyn ser sitt närområde växa igen och hoppas nu på gehör från naturskyddsmyndigheter. Tipsa du också

 • Bajsvatten släpps ut i havet: "Folk åker inte två timmar in till Ekenäs för en tömning"

  02.07.2016 Västnyland

  Båtar ska kunna tömma nära farlederna. Idag är det inte så.

  Det finns alltför få tömningsstationer för båtarnas toalettavfall i Ekenäs skärgård. En grupp seglare vill därför ha en station till Rödjan eller Byxholmen. Men de stöter på patrull då ingen instans har ansvar för tömningsnätet.

 • Hotad fjäril fick nytt hem i Sibbo

  01.07.2016 Östnyland

  Liten apollofjäril har flyttats till storskogen.

  Den hotade mnemosynefjärilen, också kallad liten apollofjäril, har flyttats till Sibbo storskog.

 • Sällsynta arter söks i Åbolands skärgård

  29.06.2016 Åboland

  Forststyrelsens havsmiljöteam gör nya kartläggningar.

  Forststyrelsens havsmiljöteam rör sig återigen i Finlands skärgård för att komplettera tidigare kartläggning. Fokus ligger den här gången på att utforska tidigare förbisedda områden djupare.

 • Havets hus kan komma att byggas utan torn

  27.05.2016 Österbotten

  Kommunstyrelsen och Havets hus styrelse ska tänka om.

  Det är inte säkert att det omtvistade Havets hus intill Replotbron i Korsholm byggs med ett utkikstorn. Efter att en namninsamling startats mot tornhuset kommer man både inom kommunstyrelsen och Havets hus-styrelsen mötas för att fundera om man måste tänka om.

 • Vill du lysa upp Raseborgs slott?

  18.05.2016 Västnyland

  Tävling efterlyser ljusdesign som ska belysa fasaden.

  Från och med i dag kan ljuskonstnärer passa på att bidra med innovativa idéer om hur slottsruinen i Raseborg ska lysas upp under ljusfestivalen i augusti 2017.

 • Kustövikens fågeltorn öppnade

  13.05.2016 Åboland

  Ett nytt fågeltorn ersätter det gamla i Fiskarinsuntti.

  Det södra fågeltornet i Kustöviken är igen tillgängligt för fågelintresserade.

 • Blåmusslan viktig för Kimitoön

  26.04.2016 Åboland

  Men ännu oklart hur och var naturum ska finnas.

  Kimitoöns kommunstyrelse vill bevara naturum i kommunen, men det är fortfarande oklart hur och var Blåmusslan ska finnas, och med vilka pengar.

 • Blåmusslan kan få nytt hem i Dalsbruk

  21.04.2016 Åboland

  Kimitoöns politiker tar ställning nästa vecka.

  Blåmusslans framtid är igen på tapeten. Kimitoöns kommunstyrelse kommer att diskutera framtiden för Kasnäs naturum på sitt möte nästa vecka och ett av alternativen är att flytta Blåmusslan till Dalsbruk.

 • Nationalegendomen till salu?

  17.04.2016 Samhälle

  Är nu stora delar av naturen till salu?

  Riksdagens beslut om bolagisering och omorganisering av Forststyrelsen väcker oro. Hela omorganiseringen visade sig vara en komplicerad process där konflikter kring maktfördelningen inom Forststyrelsen styrde hela beslutsfattandet.

 • Saimenvikaren har fått rekordmånga kutar

  11.04.2016 Inrikes

  Saimenvikaren har fått 12 kutar.

  Saimenvikaren har fått ett rekordantal kutar i södra Saimen, hela tolv stycken. Det är mer än på flera årtionden.

 • Nu är det klart: Forststyrelsen bolagiseras delvis

  30.03.2016 Inrikes

  Riksdagen godkände den kritiserade lagen.

  Riksdagen har godkänt planerna på att bolagisera delar av Forststyrelsen. Enligt regeringen sker inga större förändringar, men miljöfolk kritiserar lagändringen.

 • Omstridd Forststyrelselag går vidare

  18.03.2016 Inrikes

  Miljörörelser och vänsteropposition är emot lagen.

  Riksdagen har i första behandling godkänt regeringens förslag om att bolagisera Forststyrelsens affärsverksamhet.

 • Adress mot bolagiseringen av Forststyrelsen överlämnades

  17.03.2016 Inrikes

  Natur och Miljö ligger bakom namninsamlingen.

  Adressen mot bolagiseringen av Forststyrelsen har överlämnats till riksdagen. Ungefär 130 000 personer har undertecknat adressen.

 • "Naturskyddet offras för ekonomiska intressen"

  15.03.2016 Debatt

  Debatt bolagisering av Forststyrelsens verksamhet.

  Närmare 130 tusen finländare har skrivit under uppropet mot regeringens förslag om att bolagisera delar av Forststyrelsen. Det kommer att leda till att naturområden blir kommersiellt exploaterade, enligt kritikerna. Men farhågorna är överdrivna, säger de som stöder förslaget.

 • Full strid i riksdagen om Forststyrelsen

  09.03.2016 Inrikes

  Oppositionen mot bolagiseringen av Forststyrelsen.

  På torsdag ska det omstridda förslaget om Forststyrelsen behandlas slutgiltigt av riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Det centrala innehållet i lagen är EU:s krav på bolagisering av Forststyrelsens affärsverksamhet. De som motsätter sig förändringen befarar att nationalegendom som har bolagiserats också kan säljas ut.

 • Glosholm på tröskeln till en ny tid

  02.03.2016 Östnyland

  Forststyrelsen söker ivriga företagare som vill ta över.

  När sjöbevakarna lämnar Glosholm utanför Pellinge i Borgå behöver ön någon som tar över. Forststyrelsen efterlyser företagare som vill satsa på turism- och besöksnäring.

Sidor