Hoppa till huvudinnehåll

kretssjukhus

 • HUS-utredaren: Det är nattjouren som är hotad i Ekenäs - dagjouren fortsätter

  14.06.2019 Västnyland

  Jouren dagtid fortsätter också i höst.

  Det är jouren nattetid som kan tvingas stänga i Ekenäs efter sommaren. Det säger HUS-utredaren, ledande överläkaren Markku Mäkijärvi.

 • Små sjukhus i regionerna krymper: "Större enheter med flera operationer ger bättre kvalitet"

  24.03.2019 Samhälle

  Ändå är närheten viktig för många patienter.

  Kretssjukhusen ute i regionerna krymper. Och det är precis som sig bör enligt medicinalrådet Timo Keistinen på social- och hälsovårdsministeriet. - Jag tror personligen hårt på det här. Jag tycker att nu har vi lyckats bygga ett nätverk av centralsjukhus som är starka och klarar förändringen. Det betyder att närhetsideologin idag ligger för fäfot.

 • De mindre sjukhusen återfår inte sin dagkirurgi

  19.10.2018 Österbotten

  Social- och hälsovårdsutskottet röstade ner motion.

  Riksdagens social- och hälsovårdsutskott röstade för att inte ge de mindre sjukhusen rätt att återupprätta dagkirurgin. Till exempel på Malmska i Jakobstad har dagkirurgin varit indragen sedan årsskiftet. - Avstånden till närmaste operationssjukhus har ökat för väldigt många patienter, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

 • Narkostandvården vid Malmska sjukhuset upphörde vid årsskiftet

  21.01.2018 Österbotten

  Privat narkostandvård kan däremot fortsätta tillsvidare.

  All offentlig narkostandvård i Österbotten måste efter årsskiftet ske vid centralsjukhuset i Vasa. Malmska sjukhuset i Jakobstad var tvunget att lägga ner den här verksamheten men inom den privata sektorn är narkostandvård tillsvidare tillåten.

 • Henriksson: Regeringen borde ta timeout med dagkirurgin

  06.10.2017 Österbotten

  Debatten i riksdagen gav inga svar.

  Debatten i riksdagen gav inga svar, säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) om hennes lagmotion kring fortsatt dagkirurgi vid kretssjukhus. Malmska sjukhuset i Jakobstad och andra kretssjukhus förlorar dagkirurgin i regeringens förslag.

 • Regeringen tänker spara på kretssjukhusen enligt Henriksson

  08.11.2016 Österbotten

  Kirurgin flyttas över till centralsjukhusnivå.

  Det är uppenbart att regeringen inte gått ut med en komplett information om följderna för kretssjukhusen i vårdreformen. Mycket pengar skall uppenbarligen sparas här, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

 • Kretssjukhusen står inför tuffa sparkrav

  02.05.2012 Åboland

  Kretssjukhusen i regionen ser ut att vara räddade för den här gången. Olli-Pekka Lehtonen, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, säger att sparkraven för sjukvårdsdistriktet visserligen är stora, men att det just nu ser ut som att inga kretssjukhus stängs.