Hoppa till huvudinnehåll

kväveoxider (kväveföreningar)

 • Körförbud för äldre dieslar – tyska läkare ifrågasätter utsläppsgränser

  08.02.2019 Utrikes

  Trafikminister ber EU se över gränsvärden.

  I Tyskland tvingas allt fler städer införa körförbud för äldre dieselbilar. Samtidigt förs en häftig debatt om de utsläppsgränser som står som grund för körförbuden. En grupp läkare ifrågasätter nu de nuvarande utsläppsgränserna.

 • Fullt funktionsdugliga dieselbilar skrotas i Tyskland – biltillverkarna lockar kunder att skrota för att köpa nytt

  14.06.2018 Utrikes

  Om skrotningsaktionen gagnar miljön är ändå tveksamt.

  I Tyskland har tiotusentals dieselbilar hamnat i bilskroten under de senaste månaderna. Meningen med biltillverkarnas kampanj är att få bort de äldre smutsigare dieslarna från vägarna. Ur miljösynpunkt är aktionens betydelse ändå mycket marginell menar kritikerna.

 • Stopp för dieselbilar i Hamburg – staden först ut med körförbud i Tyskland

  31.05.2018 Utrikes

  Fler förbud väntas under den närmaste tiden.

  I Tyskland har de första körförbuden för dieselbilar trätt i kraft på torsdag morgon. Bakom förbuden ligger för höga nivåer av kväveoxider i många tyska städer.

 • Tyska städer får införa körförbud för dieselbilar – högsta förvaltningsdomstolen ger grönt ljus

  27.02.2018 Utrikes

  Redan planerade dieselförbud är inte rättsvidriga.

  I Tyskland får städerna införa körförbud för dieselbilar för att förbättra luftkvaliteten. Den tyska federala förvaltningsdomstolen avslog idag de besvär som gällde planerade körförbud i Stuttgart och Düsseldorf.

 • Slutkört med äldre dieselbilar – körförbud väntas få grönt ljus i tyska städer

  22.02.2018 Utrikes

  För dålig luftkvalitet i närmare 60 tyska städer.

  I Tyskland är det här en dag som många ägare av dieselbilar med skräck har väntat på. Den högsta förvaltningsdomstolen ska nämligen snart ta ställning till körförbud för dieslar i två tyska städer. Bakom rättsfallet ligger den dåliga luftkvaliteten i städerna.

 • Förbud i Stuttgart början på slutet för dieselmotorn

  28.07.2017 Utrikes

  Andra städer kan följa efter Tysklands smutsigaste stad.

  Förvaltningsdomstolen i Stuttgart har slagit fast att det blir ett förbud mot dieselbilar i staden.

 • Tysk bilindustri kämpar med dieseln

  17.07.2017 Utrikes

  Också Daimler misstänks för omfattande manipulation.

  Skandalen kring manipulerade dieselbilar innefattar hela tiden mer och mer av den tyska bilindustrin. Nu misstänks också Mercedestillverkaren Daimler ha manipulerat betydligt mer än vad som tidigare har varit känt.

 • Tyska städer har fått nog: Dieselbilarna ska bort

  16.04.2017 Utrikes

  Stuttgart först ut med körförbud.

  I Tyskland har dieselbilarnas framtid blivit ett allt mer omdiskuterat tema. Efter avgasmanipulationerna inom Volkswagen och andra biltillverkare har man på allvar fäst mer uppmärksamhet vid hur smutsiga dieslarna egentligen är. Många städer kan nu komma att sätta dieselbilar i körförbud.

 • Fartygsutsläppen på Östersjön minskade radikalt

  05.09.2016 Inrikes

  Också luften i huvudstadsregionen är renare.

  Svavelutsläppen har minskat märkbart på Östersjön. År 2015 minskade svavelutsläppen med 88 procent jämfört med läget år 2014. Utsläppen av småpartiklar gick ner 36 procent bland annat på grund av lägre svavelhalter i fartygsbränslet.

 • Mer syre via näsan

  14.01.2016 Vetenskap

  "T.ex. andas alla nyfödda barn genom näsan."

  Har du någonsin tänkt på om du andas med näsan eller med munnen? Eller hur du gör på natten? Munandning ökar risken för snarkning och sämre tandhälsa men dessutom, visar det sig då vi gräver i gammal forskning vid Karolinska institutet i Sverige att näsandning har visat sig syresätta blodet bättre.

 • Volkswagenchef ber om ursäkt

  22.09.2015 Utrikes

  Volkswagen manipulerade sina dieselbilars avgasutsläpp.

  Biltillverkaren Volkswagen har medvetet manipulerat sina dieselbilars avgasutsläpp - och hotas nu av rättsprocesser och omfattande kostnader. Den tyska industrin oroar sig också över imageskadorna.

 • Luftkvaliteten bättre i Åboregionen

  07.11.2014 Åboland

  Luftkvaliteten i Åboregionen har förbättrats under de senaste åren. Det visar en undersökning av luftkvaliteten i regionen mellan 1989 och 2013.

 • Helsingfors kämpar mot trafikutsläppen

  07.05.2012 Huvudstadsregionen

  Trafikmängden och trafikutsläppen måste minska om Helsingfors ska klara av utsläppsmålet fram till år 2015. Helsingfors har ansökt om tilläggstid från EU-kommissionen för att komma under utsläppsgränserna.