Hoppa till huvudinnehåll

kyrkomöten

 • Kyrkan håller fast vid vigselrätten - kyrkomötet har avgjort frågan

  17.05.2018 Inrikes

  Rösterna föll 83-23 för bibehållen vigselrätt.

  Den evangelisk-lutherska kyrkan håller fast vid vigselrätten. Kyrkomötet i Åbo har röstat om ett förslag som hade öppnat för möjligheten att avstå från rätten. Rösterna föll 83 mot 23.

 • Homoäktenskap delar kyrkomötet exakt jämnt

  16.05.2017 Inrikes

  36 ombud för, 36 emot i Uutissuomalainens enkät.

  Ska kyrkan viga samkönade par? Den frågan delar kyrkomötet jämnt. Hälften av de ombud som svarade på Uutissuomalainens enkät säger ja, andra hälften nej.

 • Ny äktenskapslag sätter kyrkan i en svår sits

  24.02.2017 Åboland

  "Oberoende av vad vi gör så är det någon som lämnar kyrkan."

  Även kyrkan ska börja viga samkönade par. Det tycker många av Åbolands präster. Steget dit är ändå långt och åsikterna bland prästerna i Svenskfinland går dessutom isär.

 • Kyrklig vigsel av samkönade delar Borgå Stift

  20.02.2017 Inrikes

  Ombudsinitiativ vill ena kyrkan.

  En av de som står bakom ombudsinitiativet är Rolf Steffansson, ombud för Borgå Stift. Han säger att kyrkan är så polariserad i dag, vad gäller frågan om att viga samkönade par i kyrkan, att man måste komma vidare. Ombudet Bror Gammals är tveksam till initiativet och säger att frågan splittrar kyrkan mer än kvinnoprästfrågan i tiderna.

 • Nya östnyländska namn invalda i kyrkovalen

  11.02.2016 Östnyland

  Wilén, Steffanson och Björkman-Nystén fick förtroende.

  På onsdag valdes ett nytt stiftsfullmäktige i Borgå stift, och nya representanter till kyrkomötet. Bland de invalda finns också östnylänningar.

 • Ärkebiskopen: Det finns ingen flyktingkris i Finland

  03.11.2015 Åboland

  "Krisen finns i de länder som människor tvingas fly från."

  - Krisen finns inte här, inte i Europa eller i Finland. Krisen finns i de länder som människor tvingas fly från. Det sade ärkebiskop Kari Mäkinen på tisdagen då han i Åbo öppnade kyrkomötet.

 • Det blev ingen församlingsreform för kyrkan

  08.05.2015 Åboland

  Förslaget klarade inte omröstningen på kyrkomötet.

  Förslaget till församlingsreform förkastades i går torsdag på kyrkomötet i Åbo. Förslaget fick inte tillräckligt understöd i omröstningen.

 • Kyrkomötet i Åbo står inför århundradets reform

  06.05.2015 Österbotten

  Församlingarna kan tvingas in i en samfällighet.

  Den lutherska kyrkan är samlad till kyrkomöte i Åbo den här veckan. På fredag avgörs frågan om alla församlingar i landet måste tillhöra en samfällighet.

 • Framtidens församlingsstruktur en utmaning för kyrkan

  04.05.2015 Åboland

  Ärkebiskop Kari Mäkinen deltar i kyrkans vårsession i Åbo.

  Den här veckan samlas kyrkomötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till vårsession i Åbo. Mötet ska bland annat fatta beslut om hur framtidens församlingsstruktur ska se ut.

 • Kyrkan får statligt stöd istället för samfundsskatt

  07.11.2014 Åboland

  Kyrkomötet godkände på fredagen förslaget att avstå från samfundsskatteandelen. Regering och riksdag gör nu sina beslut. Kyrkan skulle istället få statligt stöd.

 • Barnen med vid vigselaltaret?

  06.05.2014 Inrikes

  Flera förslag har lagts fram om hur vigselformuläret kunde skrivas om så att parets eventuella barn bättre beaktas. Motivet är att det inte längre bara handlar om att två vuxna gifter sig utan det är allt mera vanligt att också barn finns med i bilden.

 • Kyrkomötet samlas i Åbo

  07.05.2012 Åboland

  Kyrkomötet inleds idag i Åbo. Kyrkomötet behandlar bland annat ett förslag om att börja ta betalt för gravplatser av de finländare som inte hör till kyrkan.