Hoppa till huvudinnehåll

häckning

 • Ejdrarna har haft dåligt år

  17.07.2015 Västnyland

  Vädret verkar ha påverkat ejderns häckning.

  Vädret verkar ha påverkat ejderns häckning. Det har varit ett sällsynt dåligt år för sjöfåglar överlag.

 • Finlands första storkbaby kläcktes på midsommar

  20.06.2015 Inrikes

  Första gången den vita storken häckade i Finland.

  Storkparet i Koskis i Egentliga Finland har lyckats med häckningen - en unge kläcktes i boet tidigt på lördag. Det är sannolikt första gången den vita storken har lyckats med sin häckning i Finland. Se storkboet här.

 • Följ med storkparets liv via webben

  12.06.2015 Åboland

  Ett storkpar väntar på tillökning i Koskis.

  Nu kan man följa med vita storkens familjeliv i Koskis via webben. Det är första gången som ett storkpar häckar i Finland.

 • Fåglarna häckar tidigare än förr

  04.06.2015 Österbotten

  Varmare klimat ligger bakom

  Den globala uppvärmningen har många konsekvenser. Vill man försöka hitta någon ljusglimt i eländet är det att fåglarna häckar allt tidigare. Det betyder att fågelungarna har mer tid på sig att växa sig starka.

 • Storkars häckningsförsök lockar storpublik

  21.05.2015 Inrikes

  Den vita storken har ännu aldrig häckat i Finland.

  Den vita storken försöker häcka i Finland igen, nu i Koskis i Egentliga Finland. Om storkarna lägger ägg är det första gången vit stork häckar i Finland.

 • Också plågsamma fåglar är skyddade

  15.05.2015 Huvudstadsregionen

  Förstör inte fågelbon, påminner Helsingfors stad.

  Fåglarna i städer har blivit allt djärvare. De lägger ägg på tak, balkonger och till och med inomhus. Miljöcentralen i Helsingfors påminner stadsborna om att det är olagligt att förstöra fågelbon utan tillstånd.

 • Kungsörnens rike växer långsamt

  09.05.2015 Österbotten

  Människan bygger bo åt kungsörnen Karlebyregionen.

  I mossmarkerna i norra Karleby kan man se kungsörnen glida högt uppe på himlen. Men medan havsörnen har brett ut sig i Finland har kungsörnen det mera kämpigt. Vi har träffat mannen som har byggt så gott som alla kungsörnsbo i Karlebyregionen.

 • Storskraken minskar i antal

  24.09.2014 Österbotten

  Storskraken har minskar kraftigt i antal i landet de senaste åren, många faror lurar på vägen mellan övervintringsplatserna i Nordsjön och Östersjön och häckningsplatserna i vårt land. Nu klassas storskraken som nära hotad.

 • Trastar jagas även under häckningstid

  25.06.2014 Österbotten

  Jakt på björktrasten kan tillåtas under häckningstiden. Men bara undantagsvis för jordgubbsodlare. Stefan Pellas, jaktchef på Finlands viltcentral i Kustösterbotten, ser undantagstillstånden som ett sista alternativ för odlarna.

 • Bra år för skogens hönsfåglar

  09.08.2013 Inrikes

  Hönsfåglarnas häckning har lyckats bra i skogarna i år. Ripbeståndet är dock fortfarande svagt.

 • Tornfalkshäckningen lyckades bra

  23.07.2013 Åboland

  Tornfalkarnas häckning har varit lyckad i Egentliga Finland i vår. En av orsakerna är att det funnits rikligt med sorkar.

 • Bra häckningsår för havsörnar

  18.07.2013 Östnyland

  Havsörnarna har lyckats bra med häckningen i år. Åtminstone 4 ungar har kläckts i Östnyland.

 • Havsörnsstammen har hållits stabil i Västnyland

  18.07.2013 Västnyland

  År 2013 ser ut att bli ett rekordår gällande antalet havsörnsungar i Finland. I Västnyland har antalet havsörnar mer eller mindre hållits oförändrat under de senaste åren.

 • Kungsörnarnas häckning sämre än vanligt

  17.07.2013 Inrikes

  Forststyrelsens inventering av örnbona visar att kungsörnarnas häckning i år lyckats sämre än vanligt. Speciellt dåligt var resultatet i Lappland där 80 procent av kungsörnsreviren finns.

 • Färre kungsörnar än på åratal

  11.07.2013 Österbotten

  Kungsörnens häckning i Mellersta Österbotten är sämre än på många år.

 • Rekordmånga ejderbon på Söderskär

  17.05.2013 Östnyland

  Sjöfåglar flyttar närmare människorna.

  I år häckar rekordmånga ejdrar på Söderskär i Borgås yttersta skärgård, men ännu kan ingen säga om det blir rekordmånga ungar.

 • Skarvbeståndet har ökat i östra Finska viken

  06.09.2012 Östnyland

  Tillväxten i skarvbeståndet har enligt beräkningar gjorda under sommaren minskat i samtliga vatten i Finland förutom i de östra delarna av Finska viken. Där har häckningsbeståndet ökat med 11 procent jämfört med föregående sommar.

 • Havsörnarnas häckning lyckades också i Östnyland

  28.06.2012 Östnyland

  Havsörnarnas häckning har lyckats bra i år, totalt finns det åtminstone 341 ungar. I Östnyland har 5 ungar och i Kymmenedalen två ungar kläckts.

 • 124 nya havsörnsungar i Egentliga Finland

  28.06.2012 Åboland

  Havsörnarnarnas häckning har lyckats bra i år. I hela landet kläcktes 314 örnungar, vilket är det andra bästa resultatet efter år 2009. Största delen av dem, 124 stycken, kläcktes i Egentliga Finland.

 • Många havsörnsungar i år

  27.06.2012 Inrikes

  Havsörnarnas häckning har lyckats bra i år. Enligt WWF:s beräkningar har det fötts 314 örnungar i hela landet. Det är det bästa resultatet sedan rekordåret 2009. Största delen av alla havsörnsungar kläcktes i Egentliga Finland.

Sidor