Hoppa till huvudinnehåll

språktillägnande

 • "Inlärningen gagnas av att använda fler språk"

  26.02.2016 Debatt

  Flerspråkiga barn borde få mer stöd säger expert.

  Skolorna borde blir bättre på att bejaka olika språkliga identiter säger Katri Karjalainen, projekledare för Flerspråkighetsinsitutet i Vasa. Enligt henne gagnas inlärningen om flerspråkiga barn får använda alla sina språk.

 • Lotten kan avgöra språkbadsplats i Jakobstad

  07.02.2014 Österbotten

  I Jakobstad kan det igen bli lotten som avgör vilka barn som får en språkbadsplats i dagis. Föräldrar till 47 svenska barn har sökt språkbadsplats, men bildningsnämnden har dragit gränsen vid minst 50 barn för att det ska bildas två grupper.

 • Obligatoriska språkprov sliter på norsk tvåspråkighet

  11.11.2013 Utrikes

  Norge ser ut att behålla undervisningen i de två norska skriftspråken åtminstone i fyra år till.

 • "Det finns inga svåra språk"

  26.09.2013 Samhälle

  Alla språk har sina egna svårigheter, vissa kan ha besvärligt uttal, andra knepig grammatik. Det säger en man som kan åtminstone grunderna i fler än tio språk.

 • Virtanen trodde inte han skulle behöva svenska

  24.09.2013 Inrikes

  Erkki Virtanen hör till de riksdagsledamöter som svängt om. När han nyligen talade med en grupp åländska fiskare var han glad att han lärt sig svenska i skolan. Hade han fått välja som ung hade svenskan fått stryka på foten.

 • Riksdagen positivare till skolsvenska – många bytt åsikt sedan valet

  24.09.2013 Inrikes

  En fjärdedel ställer sig nu positivare.

  En fjärdedel av riksdagsledamöterna ställer sig nu positivare till svenska som ett obligatoriskt skolämne än före valet 2011. Bara hos en handfull riksdagsledamöter har attityderna hårdnat, bland dem som svarat på Yle Nyheters enkät.

 • Så ställer sig riksdagsledamöterna till skolsvenska

  24.09.2013 Inrikes

  Det finns ett grundmurat stöd för obligatorisk skolsvenska i riksdagen, visar Yle Nyheters enkät. Men en tredjedel av riksdagsledamöterna vill inte säga sin åsikt. Vilka politiker tiger? Hur skiljer sig riksdagsgrupperna åt? Vem sticker ut ur mängden? Den interaktiva grafiken ger svaren.

 • Kompasser kan leda fel på den politiska kartan

  24.09.2013 Inrikes

  Valkompasser och enkäter är en sak – och politik på riktigt något helt annat, skriver Yle Nyheters Anne Suominen om riksdagsledamöternas inställning till skolsvenskan.

 • Forskning: Foster uppfattar språkliga nyanser

  27.08.2013 Inrikes

  Ett foster lär sig att känna igen små språkliga nyanser redan under slutet av graviditeten. Det här visar en färsk undersökning som gjorts vid Helsingfors universitet.

 • ”Diskussionen om språkrasism är inget PR-trick!”

  31.07.2013 Västnyland

  Musikern Mikko Sipola är upprörd över språkklimatet i Ekenäs. En del Ekenäsbor har klagat på Sipola för att han pratat finska på en spelning. För finskspråkiga Salla-Maaria Lehmussaari var flytten till svenska Ekenäs inte lätt för 14 år sedan.

 • Elever i Östra Finland vill inte byta bort svenskan

  12.11.2012 Inrikes

  Sjundeklassare i Östra Finland vill inte byta ut svenskan mot ryskan, visar en undersökning gjord av yrkeshögskolan Saimaan ammattikorkeakoulu. Ungefär en tredjedel vill inte byta svenskan till något annat pråk.

 • Undervisningen i finska ska utvecklas i Närpes

  02.10.2012 Österbotten

  I Närpes vill man hitta ett sätt att göra det lättare för eleverna att lära sig finska och att bli motiverade att lära sig språket. Därför har bildningsnämnden tillsatt en arbetsgrupp som ska göra upp en strategi för undervisningen i finska.

 • Yrkeshögskolstuderande tandemtränar andra inhemska

  01.10.2012 Österbotten

  Studerande vid yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola ska kunna tandemträna det andra inhemska i praktiska språkövningar. Träningen ska ske i språklaboratoriet och det innebär att högskolorna måste samordna delar av sina scheman, säger rektor Tauno Kekäle vid Vasa yrkeshögskola.

 • Invandrare läser gärna svenska

  25.09.2012 Huvudstadsregionen

  På Arbis i Helsingfors kan man i år för första gången som invandrare läsa ett helt program som går ut på att lära sig svenska och svensk historia och kultur i Finland. Många invandrare känner att svenska är lättare att lära sig.

 • Finska elever lär sig svenska genom att skriva låtar

  23.08.2012 Åboland

  Dream Academy-skolturnén är en del av projektet Svenska Nu, där finska ungdomar uppmuntras att våga använda svenskan i sitt vardagsliv.

 • Nytt virtuellt verktyg lär invandrare svenska

  09.05.2012 Österbotten

  I Närpes skapas ett nytt virtuellt verktyg och inlärningsmiljö för invandrare som vill lära sig svenska. Det görs inom ramen för projektet Delaktig i Finland. Just nu testas kursen på en testgrupp, som består av arbetsinvandrare i Närpes.

 • Modersmålets sång

  05.11.2008 Arkivet

  Hur härligt sången klingar, på älskat modersmål!

  "Hur härligt sången klingar/ på älskat modersmål/ Han tröst i sorgen bringar/ Han skärper sinnets stål...". Här får vi höra Modersmålets sång sjungas av Akademiska sångföreningen och av Matti Raita i Buu-klubben, där han firar Svenska dagen med den finskspråkiga Teppo-nallen och Buuklubbs-stämpeln.