Hoppa till huvudinnehåll

studiehandledare

 • Studiehandledare: "På läslovet ska abiturienterna bara behöva repetera"

  14.02.2018 Österbotten

  Föräldrarna uppmanas ge sina barn läsro.

  Nu borde abiturienterna vara välförberedda inför studentskrivningarna. Det anser studiehandledaren Elisabeth Wik-Nylund.

 • Axxell handleder studerandena allt mera

  09.06.2017 Västnyland

  Examenshandledare tillträder i höst.

  Yrkesutbildaren Axxell satsar på att handleda de studerande till en examen. Axxell har sju examenshandledare och fyra av dem är i Raseborg.

 • Morgondagens skola och lärarens roll i förändring

  14.06.2016 Vetamix

  Hur ser skolan ut i framtiden?

  Skolan är en institution som fortfarande förändras ganska långsamt medan vårt samhälle förändras allt snabbare. Hur borde framtidens skola se ut? Och hur påverkas läraryrket av teknikens utveckling? Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska. Producerat 2009-2011.

 • Finlandssvenska studenter flyr Finland – Sverige har inga krångliga kvoter

  23.05.2016 Inrikes

  Kan vara svårt att byta studieinriktning i Finland senare.

  De nya antagningskvoterna till högskolorna och universiteten har fått många finlandssvenska abiturienter att söka studieplats i Sverige. De är rädda för att i Finland inte kunna byta studieinriktning senare ifall de väljer fel.

 • Studiehandledare hjälper unga vid yrkesval

  17.11.2015 Österbotten

  De flesta elever har en uppfattning om vad de vill.

  När högstadieeleverna står inför det stora valet vart de ska söka sig finns studiehandledarna Pamela Backholm och Soffi Nygård till hjälp. De jobbar på varsin skola i Vasa. De hjälper till att reda ut ungdomarnas tankar om yrkeslivet.

 • Framtidens jobb förändras - hänger skolan med?

  19.11.2014 Österbotten

  Högstadieeleverna borde få mera studiehandledning, anser studiehandledare Peter Grannas i Kristinestad. Redan på nionde klassen i högstadiet ska de vara rustade att göra ett val. Men är de det?

 • Timfördelningen i gymnasierna läggs om

  13.11.2014 Inrikes

  Det är fortsättningsvis obligatoriskt att studera alla läroämnen i gymnasiet. Statsrådet har godkänt en förordning om den nya timfördelningen i gymnasiet. Målet är att stärka elevernas förutsättningar för samhällelig verksamhet, etiskt tänkande och handlingsförmåga.

 • Universiteten lockar studerande på mässa

  28.01.2014 Österbotten

  En rad finländska universitet men också rikssvenska utbildare presenterade sig i tisdags för ungdomar i Sydösterbotten. En utbildningsmässa ordnades i Närpes simhall och Umeå universitets Petra Smulter menade att där finns allt utom astronaut- och veterinärutbildning.

 • Uppförsbacke att flytta till Vasa för lärarstudier

  25.09.2013 Huvudstadsregionen

  Ungdomarna i huvudstadsregionen borde göra som österbottningarna och våga flytta långt från hemtrakterna för att studera. Det anser de som försvarar den svenskspråkiga klasslärarutbildningen i Vasa. Men det är lättare sagt än gjort, säger studiehandlerade Mikael "Misha" Eriksson från Esbo.

 • Jakobstadsregionen kan få brist på akademiker

  03.05.2013 Österbotten

  Det kan bli brist på akademiker i norra svenska Österbotten. Orsaken är att få nior väljer att söka in till ett gymnasium. I till exempel Pedersöre och Larsmo väljer majoriteten av eleverna yrkesskola, vissa år är det inte ens 30 procent som väljer gymnasiestudier.

 • Allt färre östnylänningar söker sig till HU

  06.03.2013 Östnyland

  Under de senaste fem åren har antalet nyintagna östnylänningar sjunkit dramatiskt vid Helsingfors universitet.

 • Hangö gymnasium på topp

  12.12.2012 Västnyland

  I Hangö är det tillåtet av ha bra studiereultat. Både lärare och elever hjälper varandra för att nå bra betyg och det syns i en rapport.

 • Låga vitsord i år igen vid Lovisanejdens högstadium

  09.05.2012 Östnyland

  I vår blir medeltalet på niornas avgångsbetyg för eleverna vid Lovisanejdens högstadium sämre än i fjol. Rektorn vid Lovisa gymnasium uttryckte i början av maj sin oro över att bara hälften av eleverna har ett medeltal på minst 7,0 då de går ut grundskolan. I princip krävs ett medeltal på 7,0 för inträde till gymnasiet.