Hoppa till huvudinnehåll

småhus

 • Det kostar tiotusen mer att bygga hus i Pargas än i Hangö

  12.11.2014 Inrikes

  Svenska Yle har jämfört priset på bygglov och anslutningsavgifter för kommunalteknik i Svenskfinland. Det råder enorma skillnader i priserna. För bygglov och anslutning till kommunalteknik betalar man över 10 000 euro mer i Pargas än i Hangö.

 • Nedgången drabbar småhusägare – se hur priserna har förändrats

  29.10.2014 Inrikes

  Sedan millennieskiftet har över hälften av de finländska kommunerna förlorat invånare. Speciellt på orter som har förlorat stora industriella arbetsgivare börjar den här utvecklingen synas i priserna på småhus. Yle Nyheters bostadsräknare visar läget kommun för kommun.

 • Småhus totalförstördes i Nummi-Pusula

  02.05.2014 Västnyland

  Ett mindre småhus brann till grunden på torsdagsmorgonen i Nummi-Pusula i Lojo. Den äldre man som bodde i huset klarade sig helskinnad ut ur det brinnande huset.

 • Planeringen av travbaneområdet i Vasa går framåt

  16.01.2014 Österbotten

  Planeringen av travbaneområdet i Vasa går förhoppningsvis framåt inom några veckor. Arkitekttävlingen om området lockade 63 bidrag, som presenteras för allmänheten i slutet av januari.

 • "Hemskt att staden föreslår höghus på Vårdö"

  14.11.2013 Huvudstadsregionen

  Helsingfors stadsplaneringskontor föreslår att det byggs höghus och småhus för upp till 7 000 invånare på Vårdö utanför Degerö. Förslaget tas emot med förskräckelse av nuvarande invånare på Vårdö.

 • Billiga märkeskläder i fiskebodar längs kajen i Norra hamnen

  04.11.2013 Västnyland

  En outletby bestående av ett trettio tal små butiker och restauranger, små enskilda hus byggda i trä, likt fiskebodar längs kajen - kanske är det här den bästa lösningen för Norra Hamnen i Ekenäs? Med Björn Lindqvist i spetsen har fyra privatföretagare i Ekenäs nu presenterat ett motförslag till den planerade stormarknaden.

 • Borgåtomter sålde bra

  17.10.2013 Östnyland

  Närmare hälften av de 90 tomter som Borgå stad haft till försäljning har gått åt.

 • Flera bränder under veckoslutet

  14.10.2013 Åboland

  Flera bränder har inträffat på olika håll i landskapet under veckoslutet.

 • Elpriset du inte kommer undan – skillnader på hundratals euro

  07.10.2013 Inrikes

  Över 600 euro mer per år kan det kosta om man råkar bo på ett område med dyr elöverföring. Skillnaderna är stora och bolagen har lokala monopol. Se läget i din region! Läs också: Vintern slukar el – kolla hur många hundralappar du kan spara

 • Boendeort påverkar summan i elräkningen

  07.10.2013 Åboland

  Storleken på elräkningen beror till viss del på var man bor eftersom elöverföringspriserna varierar. Det är billigare att värma ett småhus med el i Åbo än i Pargas och Kimito.

 • Rouskis inför ny avgift

  24.09.2013 Åboland

  Avfallsbolaget Rouskis inför en fastighetsvis grundavgift. Avgiften betalas en gång per år.

 • Helsingfors sporrar till att bygga småhus

  18.09.2013 Huvudstadsregionen

  Sök om bygglov nu så får du rabatt på tillsynstaxan! hälsar Helsingfors byggnadstillsynsverk. Småhusbyggaren kan spara upp till 1000 euro på rabatterna.

 • Rekordstort sprängämnesbeslag i Hangö

  11.09.2013 Västnyland

  Tullen har påträffat vapen och ammunition i ett småhus i Hangö i måndags (9.9). Då polisen gjorde husrannsakan hittades rekordstora mängder farlig ammunition, sprängämnen och vapen. Rätt så otroligt och ofattbart, säger polisen.

 • "Bygg inte budgeten på tomtpengar"

  10.09.2013 Västnyland

  Försäljningen av kommunala tomter går trögt i Västnyland, utom i Hangö där staden når sina försäljningsmål trots hög arbetslöshet och utflyttning. Ingås kommundirektör Jarl Boström anser att pengar från tomtförsäljning inte är något kommunen ska ta för givet.

 • Energicertifikaten är dyra

  14.08.2013 Inrikes

  Energicertifikaten för småhus har blivit alldeles för dyra. Lagen om energicertifikat förnyades den 1 juni i år och i samband med det steg priserna kraftigt.

 • Småhus brann i Lundo

  13.08.2013 Åboland

  Brandkåren släckte en eldsvåda som bröt ut i ett småhus i Lundo vid tretiden på tisdag eftermiddag. Ingens skadades i branden.

 • Egenkontroll av brandsäkerhet fungerar väl i Östnyland

  07.08.2013 Östnyland

  Östnylänningar har under ett år fått göra egenkontroll av brandsäkerheten i småhus. Brandinspektören är nöjd med projektet, men Räddningsverket hinner inte med några stickprov.

 • Hus får byggas nära Kurala bybacke

  14.06.2013 Åboland

  Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären som lämnats in mot detaljplanen som möjliggör bostadsbyggen invid Kurala bybacke i Åbo. Enligt domstolen är åkrarna tillräckligt skyddade i detaljplanen och bostadsområdet anses heller inte påverka landskapsbilden i större grad.

 • Hustillverkningen minskar

  13.06.2013 Österbotten

  Allt färre vill köpa nya småhus och företagarna i branschen räknar med en nedgång i hustillverkningen under det här året. Lågkonjunkturen får allt tydligare konsekvenser för byggindustrin.

 • Åbo vill ha fler flytande hus

  11.06.2013 Åboland

  I Åbo ska det byggas fler flytande hus. Fastighetsaffärsverket vill utöka det område vid Färjstranden på Hirvensalo där de första flytande husen har byggts.

Sidor