Hoppa till huvudinnehåll

avsvavling

  • Avfall renar luften i Jakobstad

    04.05.2015 Österbotten

    Nu ska slam rena rökgaser vid Alholmens Kraft.

    Alholmens Kraft i Jakobstad planerar att delvis ersätta kalksten med grönlutsslam vid avsvavling av rökgaser från kraftverket. Grönlutsslam är en avfallsprodukt från cellulosatillverkningen vid UPM.