Hoppa till huvudinnehåll

pedagogik (didaktik)

 • Robotarna dansar i Haddom skola

  15.11.2013 Östnyland

  Kan man lära sig språk, matematik, fysik och problemlösning via datorstyrda robotar byggda av Lego som dansar och slåss?

 • ”Skolan ska inte bli ett museum”

  28.10.2013 Huvudstadsregionen

  Gör om skoldagen till mindre klassrumsundervisning och istället mera grupparbete och pedagogiska verkstäder, anser en expert vi talat med.

 • Utbildningsexpert vill förändra skoldagen radikalt

  28.10.2013 Huvudstadsregionen

  Grundskoleutbildningen har stagnerat och Finland kommer inte att finnas med i PISA-undersökningen topp-tio om femton år. Därför behövs nu radikala förändringar. Det här anser CIMO-institutets direktör, pedagogie doktorn Pasi Sahlberg.

 • Läraren: utbildare och medmänniska

  02.10.2013 Österbotten

  Lärarens arbete har två sidor: läraren ska se till att eleven kan utveckla sina kunskaper, men samtidigt vara en närvarande medmänniska. Det här har Rita Nordström-Lytz undersökt i sin doktorsavhandling.

 • Bättre tidshantering ger mindre stress

  26.09.2013 Åboland

  De flesta är tidsoptimister och tror att de hinner med mer än de gör. Det säger Kati Sandelin, utbildare, pedagog och mångsysslare.

 • Läraren som lockar elever till läsning

  14.06.2013 Titta och lyssna
 • Svenskbacka skola - uppmuntrande uppfostran

  03.06.2013 Titta och lyssna

  Svenskbacka skola i Kervo är en liten svensk skola i stadsmiljö. Skolan har startat sin verksamhet hösten 2011. Inlärningsmiljön skall ge verktyg för eleven att ställa upp egna mål och bedöma sin egen verksamhet.

 • Yrkeshögskolebråket - samma dragkamp som när PF grundades

  22.04.2013 Inrikes

  Utbildningspolitik blir regionalpolitik i Svenskfinland.

  Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Berg rörde om i den finlandssvenska utbildningsdebatten när han lät förstå att den enda finlandssvenska yrkeshögskolans rektor borde ha sitt säte i Helsingfors, inte i Ekenäs eller i Vasa. Den hetsiga regionalpolitiska dragkampen har många likheter med dragkampen om lärarutbilningens placering i Svenskfinland.

 • Studieliv - Gul om näsan

  03.04.2013 Titta och lyssna

  Studierna sätter igång, man börjar hitta rätt i de nya korridårerna och man träffar en massa nya kompisar. Man börjar bli varm i kläderna och börjar förstå vad utbildningen går ut på, eller?

 • Veikars skola kunde bli språkbadsskola

  26.03.2013 Österbotten

  I Veikars skola i Korsholm finns en naturlig tvåspråkighet och därför skulle skolan passa som en språkbadsskola. Det tycker Pia Smeds som är forskare i pedagogik. Bildningsdirektören i Korsholm, Maj-Len Swanljung, är mer tveksam till förslaget.

 • Områdesrektor slopas i Raseborg?

  11.03.2013 Västnyland

  Försöket med områdesrektorer i fyra mindre skolor i Raseborg har inte gett önskat resultat. Därför ska bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i morgon ta ställning till att avsluta försöket med gemensam rektor.

 • Kvaliteten på svensk dagvård utreds

  10.01.2013 Huvudstadsregionen

  Ditt barn kan höra till forskningsmaterialet i den största dagvårdsundersökningen som gjorts på svenska i Finland. 600 dagisbarn är med i forskningsprojektet som kartlägger kvaliteten på svensk dagvård i Helsingfors.

 • Finländska elever gör bra ifrån sig - men studieglädjen saknas

  11.12.2012 Österbotten

  Finländska elever presterar bra i internationella jämförelser då det gäller läsning, matematik och naturvetenskaper. Baksidan är att eleverna är omotiverade, det visar nya undersökningar.

 • Jakobstad kan få jättedaghem

  31.10.2012 Österbotten

  I morgon ska utbildningsnämnden i Jakobstad ta ställning till om den barnpedagogiska enheten i Jakobstad ska göras om till daghem. Enligt förslaget till nämnden kunde byggnaden bli daghem för över hundra dagisbarn i sex olika avdelningar.

 • Skolor under stängningshot i Lovisa

  21.05.2012 Östnyland

  Flera skolor hotas att stängas i Lovisa under de kommande fem åren. En färsk utredning om stadens skolnät föreslår att Haddom och Kyrkoby skolor stängs. Parkskolan flyttas till Lovisanejdens högstadium och för de svenskspråkiga skolorna i Tessjö och Isnäs kan ett samarbete med de finska skolorna bli aktuell.

 • Bergströms besöker Dragsvik

  20.05.2009 Arkivet

  Bergströms informerar om militärtjänstgöring.

  Magnus Bergström, äldsta sonen i familjen Bergström, avtjänar sin värnplikt vid Nylands brigad i Dragsvik. Den pedagogiska serien passar på att informera om militärtjänstgöring.

 • Mossala, Houtskär, ligger många färjor från fastlandet

  19.04.2007 Arkivet

  Här får vi se livsvillkoren på Mossala, Houtskär.

  Här får vi se livsvillkoren på Mossala, Houtskär som ligger långt från fastlandet.

Sidor