Hoppa till huvudinnehåll

fosfor

 • Syrefattigt i bottnen i sötvattenbassängen i Pargas - en skyddsförening kunde förbättra situationen

  21.04.2017 Åboland

  Vattenprover tas ur sötvattenbassängen under året.

  Stora delar av bottnen i sötvattenbassängen på Ålön i Pargas är syrefattig eller närmare syrefritt. Det resultatet gav provtagningar i sötvattenbassängen i mars. Det här kan betyda att algerna trivs och frodas i sötvattenbassängen i sommar.

 • Skärgårdshavet mer utsatt för fosforutsläpp

  31.03.2017 Åboland

  Ny forskning undersöker den inre fosforbelastningen.

  Skärgårdshavet är mer utsatt för fosforbelastning än andra områden i Östersjön. Det visar en färsk doktorsavhandling som läggs fram vid Åbo Akademi.

 • Kemira förbereder muddring av Infjärden i Vasa

  07.03.2017 Österbotten

  En skanning av gamla krigsmaterial gjordes förra veckan.

  Kemira har börjat göra undersökningar inför muddringen av Infjärden. Före slutet av 2018 ska Infjärden vara muddrad, kräver Förvaltningsdomstolen.

 • Fosforhalten ovanligt hög i Finska viken - forskarna varnar för en algrik sommar

  26.02.2017 Inrikes

  Näringsbelastningen i Östersjön måste minska, säger forskare

  Östersjöns ytskikt har betydligt högre fosforhalter än det hade i fjol, visade forskningsfartyget Arandas senaste observationsresa. Då kan algblomningen i sommar bli väldigt intensiv. Men trots att läget är dystert finns det en strimma ljus i horisonten.

 • Jeppo ökar biogasproduktionen

  16.02.2017 Österbotten

  Efterfrågan på biogas har ökat.

  Jeppo Biogas Ab har stora planer för framtiden. Råvarumottagningen ökar från dagens 90- till 150 000 ton årligen om det mest omfattande utbyggnadsalternativet förverkligas.

 • Nämnd: Rensning av Lammalabäcken ska noga övervägas

  14.02.2017 Åboland

  Kimitoöns vatten borde beställa en utredning.

  Kimitoöns vatten ska åtgärda de skador som avloppsvattenreningsverket i Lammala förorsakade miljön, anser markägare. Bygg- och miljötillsynsnämnden vill försäkra sig om att en rensning av Lammalabäcken inte gör större skada än nytta.

 • Viborgs reningsverk införde fosforrening

  13.10.2016 Utrikes

  Ny kemisk fosforrening i Viborg tack vare finska pengar.

  På onsdagen kunde äntligen en ny anläggning för kemisk fosforrening vid reningsverket i ryska Viborg invigas. Projektet har finansierats med pengar från Finland.

 • Goda nyheter från havet – Finska viken hämtar sig

  02.09.2016 Inrikes

  Utsläppen från Ryssland har minskat.

  Övergödningen i den östra delen av Finska viken har minskat. Det här beror till stor del på att Ryssland har minskat på utsläppen.

 • Mer fisk ska odlas i Skärgårdshavet

  25.08.2016 Åboland

  Fiskmjölsfabrik i Kasnäs möjliggör mer odling.

  Det kommer att odlas mer fisk i Skärgårdshavet i framtiden. Från myndighetshåll finns det en uttrycklig önskan om att den inhemska fiskodlingen ska fördubbla sin produktion inom de närmaste fem till tio åren.

 • Kemira-områdets framtid forfarade oklar

  12.08.2016 Österbotten

  Ännu frågetecken om hur städningen ska skötas.

  Vad som kommer att hända med Kemira-området i Vasa är fortfarande oklart och ännu vet man inte hur städningen av Infjärden ska skötas.

 • De blågröna algerna intar våra vatten igen

  27.07.2016 Västnyland

  Det varma vädret för med sig rikliga mängder alger.

  Det varma vädret har igen fört med sig de giftiga blågröna algerna till vattnen också här i Västnyland. De flesta badstränder i Västnyland var ändå ännu på tisdagen algfria.

 • Pälsdjursavföring blir exportvara

  12.07.2016 Österbotten

  Spillning från pälsdjur kan bli exportvara i form av gödsel.

  Spillning från pälsdjur kan bli exportvara i form av gödsel för bland annat grönområden. Det skriver Lännen Medias tidningar.

 • Gips räddar Skärgårdshavet från övergödning?

  16.06.2016 Inrikes

  Pilotprojekt startar i höst i Egentliga Finland.

  Ny forskning visar att en lovande metod att skydda vattendrag från fosforbelastning är att sprida ut gips på åkrarna. Fler än 50 jordbrukare i Egentliga Finland går med i ett pilotprojekt i höst.

 • Kemisk behandling kunde rädda Littois träsk

  16.06.2016 Åboland

  Blågröna alger har varit ett problem i sjön i flera år.

  I flera år har blågröna alger och övergödning varit ett problem i Littois träsk i S:t Karins. En kemisk sedimentering kunde rädda träsket.

 • Nya fabriken i Kasnäs i full gång

  31.03.2016 Åboland

  Fiskmjölsfabriken tar emot strömming och vassbuk.

  Fiskmjölsfabriken i Kasnäs har kommit igång. Men mera fisk och mera personal finns på vice vd Wilhelm Liljeqvists önskelista.

 • Rekordhöga fosforhalter i vattendragen

  11.12.2015 Åboland

  Den milda vintern bidrar till att fosfor rinner ut.

  De rikliga regnen har ökat på näringshalterna i Aura å. Den milda vintern bidrar till att fosfor rinner ut från lerrika områden.

 • Kemira måste muddra Infjärden i Vasa

  07.12.2015 Österbotten

  Den vita fosforn som finns på bottnen gör muddringen farlig.

  Kemira måste fortsätta muddringsarbetet vid Infjärden i Vasa. Kemira hade ansökt om att inte behöva muddra sjön på grund av att man hittat farligt vitt fosfor i sjöns bottensediment

 • Pilotprojekt i Åbo ska minska på övergödnignen

  03.09.2015 Åboland

  Målet att minska på fosformängderna i vattnet.

  Vid S:t Mariebassängen norr om Åbo påbörjas under hösten ett pilotprojekt. Målet att minska på fosformängderna i vattnet.

 • Innan automatiken helt tar över

  28.08.2015 Vetenskap

  Det här behövs då man forskar i vattenliv.

  Havet som forskningsobjekt kräver sin egen utrustning. Vi kikar in i förrådet.

 • Gips på åkrar ska ge mindre fosfor i havet

  18.04.2015 Inrikes

  Gipset ska minska lantbrukets belastning på Östersjön

  Finländska forskare utvecklar som bäst en revolutionerande metod för att minska fosforutsläppen från lantbruket. Genom att sprida ut gips på åkrarna kunde man rädda Skärgårdshavet och minska lantbrukets belastning på Östersjön, säger professor i miljöekonomi.

Sidor