Hoppa till huvudinnehåll

fosfor

 • Kemisk behandling kunde rädda Littois träsk

  16.06.2016 Åboland

  Blågröna alger har varit ett problem i sjön i flera år.

  I flera år har blågröna alger och övergödning varit ett problem i Littois träsk i S:t Karins. En kemisk sedimentering kunde rädda träsket.

 • Nya fabriken i Kasnäs i full gång

  31.03.2016 Åboland

  Fiskmjölsfabriken tar emot strömming och vassbuk.

  Fiskmjölsfabriken i Kasnäs har kommit igång. Men mera fisk och mera personal finns på vice vd Wilhelm Liljeqvists önskelista.

 • Rekordhöga fosforhalter i vattendragen

  11.12.2015 Åboland

  Den milda vintern bidrar till att fosfor rinner ut.

  De rikliga regnen har ökat på näringshalterna i Aura å. Den milda vintern bidrar till att fosfor rinner ut från lerrika områden.

 • Kemira måste muddra Infjärden i Vasa

  07.12.2015 Österbotten

  Den vita fosforn som finns på bottnen gör muddringen farlig.

  Kemira måste fortsätta muddringsarbetet vid Infjärden i Vasa. Kemira hade ansökt om att inte behöva muddra sjön på grund av att man hittat farligt vitt fosfor i sjöns bottensediment

 • Pilotprojekt i Åbo ska minska på övergödnignen

  03.09.2015 Åboland

  Målet att minska på fosformängderna i vattnet.

  Vid S:t Mariebassängen norr om Åbo påbörjas under hösten ett pilotprojekt. Målet att minska på fosformängderna i vattnet.

 • Innan automatiken helt tar över

  28.08.2015 Vetenskap

  Det här behövs då man forskar i vattenliv.

  Havet som forskningsobjekt kräver sin egen utrustning. Vi kikar in i förrådet.

 • Gips på åkrar ska ge mindre fosfor i havet

  18.04.2015 Inrikes

  Gipset ska minska lantbrukets belastning på Östersjön

  Finländska forskare utvecklar som bäst en revolutionerande metod för att minska fosforutsläppen från lantbruket. Genom att sprida ut gips på åkrarna kunde man rädda Skärgårdshavet och minska lantbrukets belastning på Östersjön, säger professor i miljöekonomi.

 • Rädda Östersjön med slutna kretslopp

  09.12.2014 Inrikes

  För snart fem år sedan började Baltic Sea Action Group samla in åtaganden för att rädda Östersjön. En ny finländsk innovation kan bidra till målet.

 • Höga utsläppsvärden vid omfartsvägen

  03.11.2014 Österbotten

  Markprover som tagits vid omfartsvägen i Smedsby tyder på mycket höga fosforvärden i fyllnadsjorden. Jordbrukare kan inte ses som den största boven när det gäller utsläpp i naturen, säger Mats Nylund på Österbottens svenska producentförbund.

 • Är slam från reningsverk en fosforbomb?

  24.10.2014 Samhälle

  Jordbruket står för den största delen av fosforutsläppen längs med kusterna i Finland. Men många jordbrukare misstänker att det finns en dold näringsbelastning i slammet från reningsverk. Slammet blir till jord som används i grönarbeten, hur mycket fosfor läcker den jorden?

 • Undersökningen av Infjärden färdig i april

  24.09.2014 Österbotten

  Undersökningen av den förorenade Infjärden i Vasa har nu tagit ett steg framåt. Arbetsgruppen som leder arbetet kommer dock inte att ta ställning till vem som ska sanera fjärden.

 • Kemira förväntar sig städuppgifter

  23.09.2014 Österbotten

  Vid årsskiftet lade Kemira ner sin verksamhet i Vasa. Nu har man lämnat in en ansökan om avslutandet av verksamheten till Regionförvaltningsverket. Kemikalierna som använts kommer troligen att betyda en hel del saneringsarbeten.

 • Ät mera fisk för ett friskare hav

  21.07.2014 Fixa skärgården

  Ät mera fisk och kasta inte ens en droppe tvättmedel i havet. Det är marinbiolog Markku Helves tips till dem som vill göra något för att rädda Östersjön. Mängden blågröna alger i Helsingforsvattnet är ungefär lika stor som tidigare somrar.

 • Infjärdens sanering planeras

  25.04.2014 Österbotten

  Saneringen av den svårt förorenade sjön Infjärden i Vasa går framåt. Muddringsarbetet vid sjön avbröts för några år sedan när man upptäckte vit fosfor i bottensedimentet.

 • Infjärdens botten ska kartläggas

  01.04.2014 Österbotten

  Arbetet med att sanera den förorenade Infjärden i Vasa går vidare. Nu har Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljat pengar för en kartläggning av bottensedimenten.

 • Bättre vattenrening på farmområdet i Jakobstad

  14.03.2014 Österbotten

  Två nya reningsbassänger skall få ordning på vattenreningen vid farmområdet i Jakobstad.Reningskapaciteten ökar kraftigt.

 • Fara för fosfater i maten

  27.01.2014 Samhälle

  Forskare talar om fosforn som ”det nya kolesterolet” som kan förorsaka hjärt- och kärlsjukdomar. Värst är fosfaterna som tillsatsämnen, de sugs upp effektivare än den naturliga fosfor som finns i livsmedel.

 • Kemira överklagar muddringsbeslut i Infjärden

  13.01.2014 Österbotten

  Kemira överklagar NTM-centralens beslut om muddring av Infjärden till Vasa förvaltningsdomstol. I december ansåg NTM-centralen att Kemira är skyldiga att muddra Infjärden, men företaget fick mer tid för muddringen till slutet av år 2018.

 • Vasa stad hoppas på samarbete för att lösa muddringskonflikten i Infjärden

  09.01.2014 Österbotten

  Vasa stad hoppas fortfarande att man kan lösa muddringsfrågan vid Infjärden utan tvångsåtgärder. Enligt NTM-centralen är ett alternativ att ansöka om förvaltningstvång. Då blir det NTM-centralen som avgör frågan.

 • Vattenreningen fortsätter på samma nivå i Jakobstad

  16.12.2013 Österbotten

  Det blev inga skärpta krav på kväverening i avloppsreningsverkets nya miljötillstånd i Jakobstad. Målet är fortfarande att få bort minst 60 procent av totalkvävet ur avloppsvattnet men regionförvaltningsverket ställer inga absoluta krav på den punkten.

Sidor