Hoppa till huvudinnehåll

fosfor

 • Höga utsläppsvärden vid omfartsvägen

  03.11.2014 Österbotten

  Markprover som tagits vid omfartsvägen i Smedsby tyder på mycket höga fosforvärden i fyllnadsjorden. Jordbrukare kan inte ses som den största boven när det gäller utsläpp i naturen, säger Mats Nylund på Österbottens svenska producentförbund.

 • Är slam från reningsverk en fosforbomb?

  24.10.2014 Samhälle

  Jordbruket står för den största delen av fosforutsläppen längs med kusterna i Finland. Men många jordbrukare misstänker att det finns en dold näringsbelastning i slammet från reningsverk. Slammet blir till jord som används i grönarbeten, hur mycket fosfor läcker den jorden?

 • Undersökningen av Infjärden färdig i april

  24.09.2014 Österbotten

  Undersökningen av den förorenade Infjärden i Vasa har nu tagit ett steg framåt. Arbetsgruppen som leder arbetet kommer dock inte att ta ställning till vem som ska sanera fjärden.

 • Kemira förväntar sig städuppgifter

  23.09.2014 Österbotten

  Vid årsskiftet lade Kemira ner sin verksamhet i Vasa. Nu har man lämnat in en ansökan om avslutandet av verksamheten till Regionförvaltningsverket. Kemikalierna som använts kommer troligen att betyda en hel del saneringsarbeten.

 • Ät mera fisk för ett friskare hav

  21.07.2014 Fixa skärgården

  Ät mera fisk och kasta inte ens en droppe tvättmedel i havet. Det är marinbiolog Markku Helves tips till dem som vill göra något för att rädda Östersjön. Mängden blågröna alger i Helsingforsvattnet är ungefär lika stor som tidigare somrar.

 • Infjärdens sanering planeras

  25.04.2014 Österbotten

  Saneringen av den svårt förorenade sjön Infjärden i Vasa går framåt. Muddringsarbetet vid sjön avbröts för några år sedan när man upptäckte vit fosfor i bottensedimentet.

 • Infjärdens botten ska kartläggas

  01.04.2014 Österbotten

  Arbetet med att sanera den förorenade Infjärden i Vasa går vidare. Nu har Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljat pengar för en kartläggning av bottensedimenten.

 • Bättre vattenrening på farmområdet i Jakobstad

  14.03.2014 Österbotten

  Två nya reningsbassänger skall få ordning på vattenreningen vid farmområdet i Jakobstad.Reningskapaciteten ökar kraftigt.

 • Fara för fosfater i maten

  27.01.2014 Samhälle

  Forskare talar om fosforn som ”det nya kolesterolet” som kan förorsaka hjärt- och kärlsjukdomar. Värst är fosfaterna som tillsatsämnen, de sugs upp effektivare än den naturliga fosfor som finns i livsmedel.

 • Kemira överklagar muddringsbeslut i Infjärden

  13.01.2014 Österbotten

  Kemira överklagar NTM-centralens beslut om muddring av Infjärden till Vasa förvaltningsdomstol. I december ansåg NTM-centralen att Kemira är skyldiga att muddra Infjärden, men företaget fick mer tid för muddringen till slutet av år 2018.

 • Vasa stad hoppas på samarbete för att lösa muddringskonflikten i Infjärden

  09.01.2014 Österbotten

  Vasa stad hoppas fortfarande att man kan lösa muddringsfrågan vid Infjärden utan tvångsåtgärder. Enligt NTM-centralen är ett alternativ att ansöka om förvaltningstvång. Då blir det NTM-centralen som avgör frågan.

 • Vattenreningen fortsätter på samma nivå i Jakobstad

  16.12.2013 Österbotten

  Det blev inga skärpta krav på kväverening i avloppsreningsverkets nya miljötillstånd i Jakobstad. Målet är fortfarande att få bort minst 60 procent av totalkvävet ur avloppsvattnet men regionförvaltningsverket ställer inga absoluta krav på den punkten.

 • Kemira bör muddra Infjärden

  12.12.2013 Österbotten

  Det är Kemira som har ansvar för att muddra de delar av Infjärden i Vasa som är mest förorenade. Det slår Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fast. Verket ger Kemira tilläggstid till november 2018 för att sköta muddringen.

 • Hangö förklarar brister i avloppsvattenrening

  17.10.2013 Västnyland

  Personalen vid Stormossens reningsverk var i ett inlärningsskede efter den sanering och tillbygge som blev färdig år 2011. Det är en av orsakerna till att Stormossens reningsverk inte renade avloppsvattnet tillräckligt bra år 2012.

 • Bönderna tvingas sprida mindre dynga

  15.10.2013 Inrikes

  Jordbrukarna måste minska på mängden dynga de sprider ut på åkrarna och det innebär att allt fler jordbrukare får svårt att göra sig av med dyngan. Grundproblemet är att djurgårdarna har koncentrerats till västkusten.

 • Gödselbörs på webben ska förmedla dynga

  15.10.2013 Åboland

  Jordbrukarna runt Pemarån ska få det lättare att göra sig av med dynga. Vid årsskiftet öppnar en ny gödselbörs på internet där man både ska kunna sälja och köpa dynga.

 • Utsläpp i Östersjön ska skäras ned betydligt

  03.10.2013 Inrikes

  Östersjöländerna minskar sina utsläpp av kväve och forsfor rejält under kommande år. Det beslöt miljöministrarna vid sitt möte i Köpenhamn på torsdagen.

 • Tvisten om Infjärden fortsätter

  10.09.2013 Österbotten

  Tvisten om vem som ska avlägsna vit fosfor från Infjärden fortsätter. Diskussionen om hur giftet ska hanteras har pågått i över 10 år. Kemira ska ta sig an uppgiften med att sanera sjön men kräver att försvarsmakten först ger en garanti på att muddringen kan göras på ett säkert sätt.

 • Strukturkalk testas på Tjusterby gård i Lovisa

  06.09.2013 Östnyland

  En ny sorts kalk testas på Tjusterby gård. Det ska bland annat minska på urlakningen av löslig fosfor från åkrarna.

 • Yara kan visa exempel för polska fosforläckor

  02.09.2013 Inrikes

  Vid Yaras gödselfabrik i Nystad har med hjälp av en skyddsmur lyckats minska på fosforutsläppen från fabrikens gipsavfall. Enligt experter kunde metoden få stopp på de läckande gipsbergen i Polen.

Sidor