Hoppa till huvudinnehåll

fosfor

 • Bönderna tvingas sprida mindre dynga

  15.10.2013 Inrikes

  Jordbrukarna måste minska på mängden dynga de sprider ut på åkrarna och det innebär att allt fler jordbrukare får svårt att göra sig av med dyngan. Grundproblemet är att djurgårdarna har koncentrerats till västkusten.

 • Gödselbörs på webben ska förmedla dynga

  15.10.2013 Åboland

  Jordbrukarna runt Pemarån ska få det lättare att göra sig av med dynga. Vid årsskiftet öppnar en ny gödselbörs på internet där man både ska kunna sälja och köpa dynga.

 • Utsläpp i Östersjön ska skäras ned betydligt

  03.10.2013 Inrikes

  Östersjöländerna minskar sina utsläpp av kväve och forsfor rejält under kommande år. Det beslöt miljöministrarna vid sitt möte i Köpenhamn på torsdagen.

 • Tvisten om Infjärden fortsätter

  10.09.2013 Österbotten

  Tvisten om vem som ska avlägsna vit fosfor från Infjärden fortsätter. Diskussionen om hur giftet ska hanteras har pågått i över 10 år. Kemira ska ta sig an uppgiften med att sanera sjön men kräver att försvarsmakten först ger en garanti på att muddringen kan göras på ett säkert sätt.

 • Strukturkalk testas på Tjusterby gård i Lovisa

  06.09.2013 Östnyland

  En ny sorts kalk testas på Tjusterby gård. Det ska bland annat minska på urlakningen av löslig fosfor från åkrarna.

 • Yara kan visa exempel för polska fosforläckor

  02.09.2013 Inrikes

  Vid Yaras gödselfabrik i Nystad har med hjälp av en skyddsmur lyckats minska på fosforutsläppen från fabrikens gipsavfall. Enligt experter kunde metoden få stopp på de läckande gipsbergen i Polen.

 • Farmområde smutsar ner vik i Jakobstad

  28.08.2013 Österbotten

  Farmområdet i Jakobstad är en betydande belastningskälla för kväve och fosfor i Fäbodaviken. Belastningen verkar också öka.

 • Kampen om fosforn i Infjärden går vidare

  14.08.2013 Österbotten

  Det pågår en giganternas kamp om vem som ska sanera fosfor ur Infjärdens botten i Vasa. Kemira lägger fram nya bevis för att det är försvarsmakten som i tiden lagrade fosfor i Infjärden. Försvarsmakten å sin sida hittar inga dokument på att fosfor skulle ha lagrats i Infjärden.

 • Gipsberget "betydande källa" till fosforutsläpp

  17.07.2013 Inrikes

  Det omdebatterade gipsberget vid Polens Östersjökust har nu undersökts officiellt av både Finland och Polen och befaras vara en betydande källa till fosforutsläpp i omgivningen. Hur mycket som kommer ut i Östersjön är dock oklart.

 • Forskare utreder misstänkta utsläpp i Polen

  26.06.2013 Inrikes

  Från och med nästa vecka ska finländska och polska forskare ta vattenprover i närheten av gipsbergen vid Gdansk och Police. Proverna analyseras på var sitt håll för att klarlägga misstankar om fosforutsläpp i vattendragen. Resultat väntas andra veckan i juli.

 • Ännu en polsk gipsläcka vid Östersjön

  25.06.2013 Utrikes

  I nordvästra Polen ligger en gödselfabrik som kan vara en av de största riskerna med tanke på att skydda Östersjön. Fabrikens gipshög är fem gånger större än den omtalade högen i Gdansk. Yle Nyheter har besökt fabriken.

 • ”Tandläkarna vet varifrån vi kommer”

  24.06.2013 Utrikes

  I åtta år har Monika Leńska tillsammans med övriga invånare i den polska byn Wiślinka kämpat för att de lokala och nationella miljömyndigheterna ska ta problemen med gipsberget utanför Gdansk i Polen på allvar. Yle Nyheter har besökt gipsberget som läcker ut fosfor i Östersjön.

 • Bakgrund: Berg av slaggämnen från gödselfabrik

  24.06.2013 Utrikes

  består av slagg från en gammal gödselfabrik.

  Gipshögen i Polen är 40 meter hög och den består av slaggämnen från en gammal gödselfabrik från 1970-talet. Fabriken, som går under namnet Fosfory, producerade fosforsyra, som används inom gödselindustrin. Produktionen resulterade i omkring flera ton gipsavfall som läcker fosforföreningar ut i vattendragen.

 • "Fosforutsläppet i Östersjön är en miljökatastrof"

  15.06.2013 Utrikes

  Ett gipsberg i Polen orsakar stora utsläpp av fosfor i Östersjön. Det är andra gången på ett drygt år som en gödselfabrik läcker fosfor. Tidningen Helsingin Sanomat har tagit vattenprover som visar på höga halter fosfor nära gödselfabriken Fosforys gamla gipsberg i Gdansk. - Det är utan vidare en miljökatastrof, säger docent Marko Reinikainen till Yle.

 • Problematiskt att sanera Infjärden i Vasa

  14.06.2013 Österbotten

  Det finns en hel del vit fosfor på bottnen av Infjärden i Vasa. Vid en eventuell sanering blir det här ämnet mycket problematiskt eftersom det är så lättantändligt om det kommer i kontakt med luft. Tom Lillhonga som doktorerar i kemi berättar att fosfor egentligen aldrig förekommer i ren form i naturen.

 • Kemira: Försvaret borde ta sitt ansvar

  14.06.2013 Österbotten

  Försvarsmakten förnekar att de har något att göra med den vita fosforn på botten av Infjärden i Vasa. På Kemira är Kenneth Nystén av rakt motsatt åsikt. - Man behöver inte vara särskilt intelligent för att räkna ut att fosforn härstammar från försvarsmakten, säger han.

 • HS: Fosforläckan i Kingisepp var enorm

  08.06.2013 Inrikes

  Fosformängderna som läckte ut i Finska Viken från en rysk gödselfabrik var betydligt större än man tidigare har trott, skriver Helsingin Sanomat.

 • Åfosfor fångas vid fors

  03.06.2013 Åboland

  Åbo stad vill pröva en ny metod för att fånga upp fosfor. Det handlar om en så kallad fosforfälla.

 • Problem med avloppsvattenrening i Raseborg

  29.05.2013 Västnyland

  Flera reningsverk i Raseborg har haft problem med att få tillräckligt rent vatten. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg diskuterar problemen i dag (29.5).

 • Gamla soptippar är fortfarande problembarn

  12.03.2013 Västnyland

  Bland annat i Österby, Tenala och Åminnefors belastar de gamla soptipparna fortfarande miljön i Raseborg.

Sidor