Hoppa till huvudinnehåll

bioavfall

 • Ska återvinning fungera måste vi sortera - Sabina kan allt om avfall

  07.05.2017 Östnyland

  Vad händer med allt det vi kastar bort?

  Vi kastar bort enorma mängder årligen. Allt från kaffesump till industriavfall trollas bort på ett eller annat sätt.

 • Österbottningarna är bra på återvinning

  22.12.2016 Österbotten

  90 procent av bioavfallet är rätt sorterat.

  Österbottningarna har blivit bättre på att sortera sitt avfall. Det visar avfallsbolaget Stormossens analys som baserar sig på dryga 130 lastbilslass med sopor som avfallsbolaget undersökte i somras. Miljö- och kvalitetschef Johanna Penttinen-Källroos är nöjd.

 • Ge skinkfettet till välgörenhet

  22.12.2016 Inrikes

  Stekfett från skinkan tas till vara och blir biobränsle.

  Stekfettet från flera miljoner julskinkor kan bli biobränsle om kampanjen Skinktricket blir populär. Idén är att utnyttja fettet som annars slängs bort och använda inkomsterna från bränsleförsäljningen till förmån för barn- och ungdomsarbete.

 • Frukter med skönhetsfel gör succé och minskar matsvinnet i Jakobstad

  26.11.2016 Österbotten

  Aki Salminen fick idén att rea ut frukt som annars kasseras.

  Köpmannen Aki Salminens idé om att sälja frukt och grönsaker med skönhetsfel billigt har blivit en hit bland kunderna. Och matsvinnet har minskat rejält.

 • Soporna får lagras längre i Vasaregionen

  23.11.2016 Österbotten

  Betydligt längre tömningsintervall också i tätbebyggelse.

  Tömningsintervallet för brännbart avfall har hittills legat på två veckor i Vasaregionen. Våren 2017 kan intervallet förlängas kraftigt efter ansökan men varierar enligt antalet personer i hushållet.

 • Avfallskärl i Vasa töms mer sällan

  18.11.2016 Österbotten

  Invånarna kan ansöka om längre tid mellan tömningarna.

  I fortsättningen kan det bli möjligt för invånarna i Vasaregionen att ansöka om ett längre intervall mellan tömningen av avfallskärlet också i tätbebyggelse.

 • Pälsdjursavföring blir exportvara

  12.07.2016 Österbotten

  Spillning från pälsdjur kan bli exportvara i form av gödsel.

  Spillning från pälsdjur kan bli exportvara i form av gödsel för bland annat grönområden. Det skriver Lännen Medias tidningar.

 • Hangö stads anställda ska börja sortera avfall

  23.05.2016 Västnyland

  Stadshuset och Kexen blir pilotprojekt.

  Hangö stad går in för att på prov sortera avfall vid stadshuset och tekniska verket i Kexen. Stadens anställda har lämnat in en motion till staden om att Hangö som kolneutral så kallad Hinku-stad borde fungera som en förebild för andra.

 • Husbolag vinner på att samla in bioavfall

  24.11.2015 Åboland

  Från årsskiftet ska alla i höghus i Åbo sortera bioavfall.

  Från årsskiftet ska alla som bor i höghus sortera sitt bioavfall skilt. Insamlingen gäller fastigheter med minst 20 bostäder i S:t Karins, Lundo, Reso, Åbo, samt centrala Masku, centrala Nådendal och centrumområdet i Pargas.

 • Hästgödsel går upp i rök - vi får värme och el

  23.11.2015 Klimat

  I september började man bränna hästgödsel för el och värme.

  För att minska användningen av fossila bränslen utvecklas nya energiformer, och man tar också till vara restprodukter från till exempel lantbruket. Sedan september bränner energibolaget Fortum hästgödsel och det ger både elektricitet och värme.

 • Stormossen pressar fram bättre sortering

  16.10.2015 Österbotten

  Avgifterna för biologiska sopor sänks kraftigt.

  Det blir mycket dyrare att lämna brännbart och osorterat avfall på Stormossen från årsskiftet. Samtidigt sänks avgifterna för biologiska sopor kraftigt.

 • Bioavfall får högre prioritet i Åboregionen

  23.09.2015 Åboland

  Sorteringen av bioavfall utökas med start den 1 januari.

  Den 1 januari kommer sorteringen av bioavfall att utökas i Åboregionen. Sydvästra Finlands Avfallsservice jobbar nu som bäst för att vara redo för det nya systemet samt för att hinna informera alla berörda.

 • Västnyländskt bioavfall ska återvinnas i Åbo

  04.09.2015 Västnyland

  Väst- och östnyländskt bioavfall återvinns i Åbo

  Väst- och östnyländskt bioavfall och slam ska hanteras och återvinnas i Åbo. Bolaget Biovakka Suomi har vunnit anbudstävlingen.

 • Nu är årets ekologiska resurser slut

  13.08.2015 Inrikes

  Ett problem är att vi slänger bort stora mängder mat.

  Den här torsdagen, den trettonde augusti, är jordens resurser för i år slut. På knappt åtta månader har vi gjort av med det jordklotet klarar av att producera under ett års tid. Ett stort problem är mängden mat som hamnar i soporna.

 • Unik mathjälp inleds i Vanda

  17.11.2014 Huvudstadsregionen

  Vanda stad satsar stort på att styra överbliven mat från butikerna till invånare som behöver mathjälp. Staden ska ta i bruk ett nytt mathjälpskoncept i samarbete med Vanda kyrkliga samfällighet, lokala matbutiker och den tredje sektorn.

 • Resterna från skolmaten säljs vidare

  27.10.2014 Österbotten

  Vasa övningsskola försöker motverka matsvinnet genom att sälja överbliven skolmat till elever, personal och seniorer. Det har minskat på bioavfallet och har en positiv effekt på de unga som lär sig att inte slösa, menar prorektor Ulla Granfors.

 • Så blir du av med löv och äpple

  16.10.2014 Västnyland

  Hösten är vacker med färggranna löv, men direkt då de faller på marken blir det ett stressmoment för många. Samma sak gäller äpplen som ruttnar på gräsmattan. Vad ska man göra med dem?

 • Karleby överväger sälja överbliven skolmat till utomstående

  09.09.2014 Österbotten

  Det är inte lätt att sälja överbliven skolmat till utomstående. Det kräver personalarrangemang och ger merkostnader.

 • Rosk´n Roll hämtar vissa granar till flis

  10.01.2014 Västnyland

  Håller du på att klä av din julgran och undrar vad du ska göra med den? Rosk´n Roll hämtar din gran på vissa villkor.

 • Gamla julgranens nya liv

  06.01.2014 Inrikes

  Insamlingen av gamla julgranar fungerar bra i kommunerna. Största delen av de gamla julgranarna i Finland bränns som bioenergi eller återvinns bland bioavfall.

Sidor