Hoppa till huvudinnehåll

bioavfall

 • Lojo lockar biogasbolag

  27.12.2013 Västnyland

  Biotehdas oy vill bygga en biogasanläggning på Munka avfallscentral i Lojo. Rosk’n Roll skulle fungera som hyresvärd. Yle Västnyland har besökt Biotehdas första biogasanläggning som togs i bruk år 2010 i Vampula, Vittis. Se video!

 • Vi producerade miljontals ton avfall i fjol

  20.12.2013 Huvudstadsregionen

  I fjol producerade huvudstadsregionen 5 miljoner ton avfall. Största delen av avfallet härstammar från jord- och vattenbygge. Hushållen står för omkring 7 procent av avfallet.

 • Hjälpbehövande får hjälp från mataffären

  08.11.2013 Östnyland

  De produkter som blir gamla eller inte går åt har butikerna inte fått ge vidare men nu har lagen luckrat upp och det är lättare att få mathjälp från affärerna.

 • Fett i avloppen växande problem

  04.11.2013 Inrikes

  Allt fler avloppssystem runtom i landet täpps mer eller mindre till av fett. Det kan i värsta fall leda till att avloppsvatten svämmar upp på gatan och in i fastigheter. Störst är problemet i Helsingfors centrum där det inom en radie på bara några kvarter finns närmare tvåhundra restauranger.

 • Avfall ger pengar

  31.10.2013 Västnyland

  Börsbolaget Taaleritehdas vill satsa på ett nytt metangasverk i Lojo. Taaleritehdas har väl tänkt sig att avfallshanteringen är en stor framtidsbransch som ger avkastning, bedömer vd:n för det västnyländska sopbolaget Rosk'n Roll.

 • Dålig sortering i Kimitoön och Salo

  13.09.2013 Åboland

  Invånarna i Kimitoön, Salo, Permar och Sagu är dåliga på att sortera sitt avfall. Det framkommer i en undersökning som avfallshanteringsbolaget Rouskis beställt.

 • Vi har olika uppfattningar om vad som är blandavfall

  13.08.2013 Inrikes

  Vi blir bättre på att sortera, men begreppet blandavfall är fortfarande diffust för många. På Kärringmossens avstjälpningsplats i Esbo möts besökaren av en avfallscocktail.

 • Poutapekkas blogg: Stort är vackert i avfallshanteringen?

  04.07.2013 Huvudstadsregionen

  Varje invånare inom huvudstadsregionen skickar årligen 18 kg matrester till Kärringmossens avstjälpningsplats på gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt. Ca 15 % av denna mängd skickas i oöppnade förpackningar!

 • Män är bättre på att kompostera än kvinnor

  04.07.2013 Inrikes

  Kön, inkomst och boplats påverkar hur vi handskas med biologiskt avfall, framkommer det av en enkät av Biolan, som tillverkar olika sorters odlings- och miljöprodukter. Män med låg inkomst bosatta i Östra Finland är statistiskt sett bäst på att kompostera.

 • Nya torrtoaletter byggs i skärgården

  08.04.2013 Åboland

  Håll Skärgården Ren bygger nya torrtoaletter och diskplatser på olika håll i skärgården under våren.

 • Bananfodral och lövblåsare - smart eller strunt?

  05.04.2013 Huvudstadsregionen

  Glims gårdsmuseum ställer ut grejer från lövblåsare till lattevisp och plastinpackad kattmjölk. Vilka prylar tycker du är onödiga? Läs och kommentera! Se också hur man viker en kompostpåse av tabloidtidningen.

 • Stormossen godkänner bioavfallspåsar av stärkelse

  04.04.2013 Österbotten

  Avfallsservice Stormossens försök med bioavfallspåsar tillverkade av stärkelse har slagit väl ut. Testet med de nya påsarna visar att Stormossens maskineri klarar av att finfördela dem.

 • Nya bioavfallspåsar till över tusen Vasabor

  27.02.2013 Österbotten

  I Vasa kan nu 1 500 invånare testa en ny typ av bionedbrytbara påsar för bioavfall. Alla har inte varit förtjusta i att använda papperpåse för bioavfallet och om allt går som det ska kommer den nya biopåsen ut i handeln i slutet av mars.

 • Biogasverket i Toppå ska utvidgas

  13.12.2012 Åboland

  Nu ska man utreda hur biogasverket i Toppå i Åbo påverkar omgivningen. Biogasverket ska utvidgas och därför gör man en miljökonsekvensbedömning.

 • Finländarna duktiga sopsorterare

  05.11.2012 Inrikes

  Finländarna är duktiga sopsorterare, visar siffror från Statistikcentralen. Framför allt kartong och papp förs till rätt kärl betydligt oftare än för sex år sedan.

 • Papperspåse framom vikt tidning för bioavfall

  10.09.2012 Österbotten

  Glöm den vikta dagstidningen som uppsamlingspåse för bioavfall. Det säger Stormossens informationschef Nina Lindman. Den är svårt att tillsluta och fungerar dåligt i bioavfallskärlet.

 • Sortering av bioavfall ändras

  27.08.2012 Österbotten

  Sorteringen av bioavfall ändras från första september meddelar Stormossen. Det gäller höghus och radhus med över fyra bostäder. Från september ska de skaffa nedbrytbara papperspåsar eller lära sig vika soppåsar av gamla tidningar.

 • "Vi har blivit bättre på att sortera skräp"

  24.07.2012 Åboland

  Att dumpa avfall fel anses vara mer förkastligt nuförtiden. Vi diskuterar sortering och kompostering med Britt-Marie Juup på Åbonejdens avfallsservice

 • Åboborna är duktiga avfallssorterare

  18.06.2012 Åboland

  Åbobor är bättre på att sortera sitt avfall än finländarna i genomsnitt. Men Åboborna har också bättre möjligheter för att sortera.

 • Mer sopor behövs för det nya avfallskraftverket

  30.05.2012 Västnyland

  Avfallshanteringsbolaget Rosk´n Roll behöver mer sopor då det nya avfallskraftverket i Vanda tas i bruk år 2014. Bolaget har förbundit sig att leverera 60 000 ton sopor per år till Vanda. Bland annat därför utreds nu en fusion med Östra Nylands avfallsservice.

Sidor