Hoppa till huvudinnehåll

Ekokem Oy

 • Kolkraftverkets skorstenar i Ingå sprängs 2019

  13.04.2017 Västnyland

  Rivningen av kolkraftverket har nu börjat.

  De stora skorstenarna fälls i sista skedet av rivningen. Fällandet sker genom att spränga de två 150 meter höga piporna. De har varit ett landmärke i Ingå sedan kolkraftverket togs i bruk för över 40 år sedan.

 • Spillvatten från avfallsverk i Mäntyluoto får ledas ut i havet

  29.03.2017 Åboland

  Regionförvaltningsverket sätter ändå strikta krav.

  Miljöföretaget Ekokem-Palvelu får behandla avfall på Mäntyluoto i Björneborg, och man har fått ett tidsbegränsat tillstånd att avleda spillvatten ut i havet. Regionförvaltningsverket har ändå satt strikta villkor för hur man tar hand om farligt avfall.

 • Ekokem river kolkraftverket i Ingå

  14.03.2017 Västnyland

  Rivningen inleds den 1 april.

  Det är återvinningsbolaget Ekokem som kommer att riva Fortums kolkraftverk i Ingå. Rivningen inleds den 1 april i år.

 • 6000 ton hushållsplast återvinns i år - om vi sorterar

  21.02.2017 Samhälle

  Plaståtervinningen i Finland är nu igång.

  Efter en försenad start med insamlingskärlen ifjol så har vi nu ett fungerande system med insamlingspunkter runt om i landet, plaståtervinning på Ekokem i Riihimäki och de allra första plastprodukterna gjorda av uttryckligen återanvänd plast från hushållen.

 • Åbosopor värmer upp Stockholm, Tallinn, Kotka och Riihimäki

  12.01.2017 Åboland

  Soporna bränns i åtminstone två år till på andra orter.

  Ett nytt avfallskraftverk ska byggas i Salo, men besvär har gjort att projektet försenas. Under 2018 och 2019 skickas det brännbara blandavfallet därför till fyra andra orter.

 • Sämre resultat för Fortum

  25.10.2016 Inrikes

  Minskad vattenkraftsproduktion ligger bakom, enligt vd.

  Energibolaget Fortums tredje kvartal var sämre än ifjol. Den jämförbara rörelsevinsten stannade i juli-september vid 58 miljoner euro, då rörelsevinsten ifjol var 79 miljoner euro.

 • Fortum vill köpa Ekokem

  13.05.2016 Inrikes

  Fortum har gett bud till de fyra största ägarna.

  Energikoncernen Fortum är intresserad av återvinningsbolaget Ekokem. Fortum har lämnat ett bud på Ekokems aktier till de fyra största aktieägarna.