Hoppa till huvudinnehåll

skolpsykologer

 • Åboskolor erbjuder samtalsstöd åt elever vid behov

  21.08.2017 Åboland
  Åboskolorna kommer att reservera tid på måndag för att prata om fredagens terrordåd. Skolväsendet har en plan för hur man gör under dylika situationer, och den planen ska man nu följa.
 • Svårare att locka psykologer till landsbygden

  22.04.2017 Österbotten
  Det råder brist på skolpsykologer. På landets enda svenskspråkiga psykologiutbildning ser man ändå inte att det är en lösning att utbilda fler psykologer. Kommunerna måste kunna locka rätt folk.
 • Flera hundra skolpsykologer fattas

  21.04.2017 Österbotten
  På Finlands psykologförbund är man allt annat än glad. Bristen på skolpsykologer ute i kommunerna är slående. I till exempel Korsholm, Vasa och Jakobstad når man inte upp till förbundets rekommendationer.
 • Vård- och landskapsreformen: "Kommunen tar hand om förebyggande vården med långa tänder"

  12.03.2017 Österbotten
  Vi har vant oss vid att kommunen finns med i familjens liv från vaggan till graven vad gäller social- och hälsovården. Landskapsreformen ändrar radikalt på det. Från och med år 2019 återstår bara den förebyggande vården i kommunens regi. All övrig social- och hälsovård tar landskapen hand om.
 • Vasa satsar mer på elevernas psykiska hälsa

  17.06.2016 Österbotten
  Vasa startar en etapklassverksamhet som satsar på skolelevers psykiska hälsa. Verksamheten riktar sig främst till invandrare men är till för alla elever som behöver den här sortens stöd.
 • Johanna Dikert: Alla elever borde regelbundet få prata med skolpsykologen

  23.05.2016 X3M
  När jag gick i tvåan i gymnasiet tog en kille livet av sig genom att hoppa under metron. Han var lika gammal som jag. Vän till mina klasskompisar. Jag kände inte honom särskilt bra, hade träffat honom på några fester. Men för en lång tid kunde jag inte sluta tänka på honom, på hans familj, på mina klasskompisar som stod honom nära.
 • Åboland har god tillgång på skolpsykologer

  23.11.2015 Åboland
  Skolelever i Åboland har en betydligt bättre chans att få tala med en skolpsykolog jämfört med elever i resten av Svenskfinland. Åboland toppar listan över skolornas tillgång på skolpsykologer.
 • Skolpsykolog: Tillåt sårbarhet och svaghet i skolan

  23.11.2015 Inrikes
  Hur väl man blir sedd och hörd i skolan är riktingivande för resten av livet - också med tanke på sannolikheten att insjukna i depression. Det säger två skolpsykologer i Östnyland som Yle Nyheter har talat med apråpå Svenska Yles satsning "Hur mår du" - om depression och psykisk hälsa.
 • Kaskö behöver svenskspråkig skolpsykolog

  05.11.2015 Österbotten
  Det är brist på psykologer i Sydösterbotten, speciellt på ungdomssidan. Närpes är den enda kommunen som har en skolpsykolog.
 • En skolpsykolog ansvarar för tusen elever

  20.08.2015 Huvudstadsregionen
  Flera svenska skolor i Helsingfors har en psykolog på plats bara en dag i veckan. En skolpsykolog ska ta hand om tusen elever och eftersom de svenska skolorna ofta är små kan tusen elever fördela sig på fem skolor.
 • "Skolpsykologer behövs i skolan"

  18.11.2013 Inrikes
  Eleverna kan i framtiden tvingas gå till hälsovårdscentralen för att träffa skolpsykologen, i stället för i skolan som nu. Ett nytt lagförslag föreslår att ansvaret för skolpsykologerna flyttas från undervisningsväsendet till kommunernas hälsovårdsenheter. Psykologförbundet är upprört över förslaget.
 • Kuratorer efterlyser konkreta krav i nya elevvårdslagen

  15.08.2013 Inrikes
  Elev- och studentvården ska bli mer förebyggande efter den pågående lagändringen. - Det vore det bra om man var mera konkret i lagförslaget, säger kurator Anders Svartbäck som är rädd för att kommunerna annars inte tar sitt ansvar.
 • Esboungdomarna vill ha flera skolpsykologer

  19.04.2013 Huvudstadsregionen
  Ungdomsnämnden i Esbo slår larm om den dåliga skolpsykologsituationen i staden. Skolpsykologernas tid räcker inte till att sköta om elevernas behov. För många är dessutom skolpsykologen bara ett telefonnummer på väggen, få vet vilken hjälp man har rätt att få.
 • Skriande brist på skolpsykologer

  07.03.2013 Inrikes
  Det finns ungefär 300 verksamma skolpsykologer i Finland. De borde vara hundratals fler, säger Annarilla Ahtola från Psykologförbundet. Bristen på skolpsykologer har lett till att privata köptjänster används i allt högre grad i skolorna.
 • HS: Psykologtjänster också för andra stadiet

  10.12.2012 Inrikes
  Gymnasie- och yrkesskolestuderande kan få egna psykologtjänster, skriver Helsingin Sanomat. Enligt den nya lagen skulle studerandena i brådskande ärenden få träffa en psykolog eller kurator redan samma dag eller senast nästa dag.
 • Elever i behov av skolpsykolog måste vänta till hösten

  31.05.2012 Österbotten
  Bristen på skolpsykologer aktualiserades igen i samband med tragedin i Hyvinge. Gundel Niemi, som är skolpsykolog i Vasa övningsskola, har hand om mellan 800 och 850 elever. Hon säger att hon hinner med långt i från alla. - Jag har lång kö till hösten eftersom mitt arbete tar slut nu då skolan stänger.