Hoppa till huvudinnehåll

skolpsykologer

 • Grankulla får skolpsykolog som köptjänst från företag - men bara 4-6 dagar i månaden

  05.12.2017 Huvudstadsregionen

  Egen psykolog först i augusti.

  I Grankulla där de svenska skolorna varit helt utan skolpsykolog i flera veckor ska staden nu köpa in tjänster från ett privat företag. Stadens undervisningschef Tina Nordman säger att företaget bara kan erbjuda tjänsten 4-6 dagar i månaden.

 • Grankulla har ingen svensk skolpsykolog - en sökte jobbet

  15.11.2017 Huvudstadsregionen

  Svårt att hitta lämpliga sökande.

  Bristen på svenska skolpsykologer syns också i huvudstadsregionen. Grankulla har ingen svensk skolpsykolog för tillfället. I Esbo har rekryteringen också varit svår. Helsingfors har löst situationen genom att ta in studerande som gör sin sista praktikperiod och på så sätt fått in dem i stadens system.

 • Skolpsykologtjänst behövs i Kristinestad – problemet är att besätta den

  25.10.2017 Österbotten

  Tvåspråkighetskrav extra utmaning.

  Kristinestad ska inrätta en skolpsykologtjänst. Det anser den svenskspråkiga utbildningsnämnden i staden. Men problemet är inte att tjänsten saknas, utan själva psykologen.

 • Prov och studenten oroar elever i Korsholm: ”Ibland sitter man klockan ett på natten och stressar över en deadline”

  19.09.2017 Österbotten

  Att inte klara av studenten stressar elever i Korsholm.

  Flera kommuner i Österbotten vill öka antalet skolpsykologer för att eleverna ska må bättre. En av de kommunerna är Korsholm. Där oroar sig eleverna just nu för hur det ska gå i studentexamen.

 • Psykologförbundet: Fint att kommunerna satsar på fler skolpsykologer

  19.09.2017 Österbotten

  Bland annat Vörå och Korsholm vill anställa fler psykologer.

  Behovet av skolpsykologer är stort, men flera kommuner satsar och vill anställa fler. Psykologförbundet hurrar för varje ny tjänst. Som läget är nu kan en skolpsykolog ansvara för flera tusen elever.

 • Korsholm vill anställa tre skolpsykologer

  14.09.2017 Österbotten

  Bildningsnämnden: Korsholm behöver fler skolpsykologer.

  Korsholm behöver fler skolpsykologer. För att möta de 2 700 elevernas behov vill bildningsnämnden att kommunen ska anställa tre skolpsykologer.

 • Brist på skolpsykologer i Karleby

  13.09.2017 Österbotten

  Eleverna mår allt sämre.

  Mentala problem och missbruk har blivit ett allt större problem bland yrkesskoleeleverna i Karleby. Kön till skolpsykologen är lång och nu vill bildningsnämnden att staden anställer fler.

 • Vörå får skolpsykolog och ny skola

  04.09.2017 Österbotten

  Kommunstyrelsen var enhällig.

  Kommunstyrelsen i Vörå anser att kommunen ska anställa en skolpsykolog. Nu ska fullmäktige fatta beslut om det finns budgetmedel för tjänsten.

 • Vörå föreslås få en skolpsykolog

  04.09.2017 Österbotten

  Behovet är stort och väntetiden lång.

  Behovet av psykologtjänster i Vörå är stort. Därför föreslår nu kommundirektören att man anställer en skolpsykolog på heltid.

 • Åboskolor erbjuder samtalsstöd åt elever vid behov

  21.08.2017 Åboland

  Terrordådet behandlas vid behov i början av skoldagen.

  Åboskolorna kommer att reservera tid på måndag för att prata om fredagens terrordåd. Skolväsendet har en plan för hur man gör under dylika situationer, och den planen ska man nu följa.

 • Svårare att locka psykologer till landsbygden

  22.04.2017 Österbotten

  I huvudstadsregionen är konkurrensen hård.

  Det råder brist på skolpsykologer. På landets enda svenskspråkiga psykologiutbildning ser man ändå inte att det är en lösning att utbilda fler psykologer. Kommunerna måste kunna locka rätt folk.

 • Flera hundra skolpsykologer fattas

  21.04.2017 Österbotten

  Kommunerna når inte upp till rekommendationer.

  På Finlands psykologförbund är man allt annat än glad. Bristen på skolpsykologer ute i kommunerna är slående. I till exempel Korsholm, Vasa och Jakobstad når man inte upp till förbundets rekommendationer.

 • Vård- och landskapsreformen: "Kommunen tar hand om förebyggande vården med långa tänder"

  12.03.2017 Österbotten

  Från vaggan till graven gäller inte i landskapsreformen.

  Vi har vant oss vid att kommunen finns med i familjens liv från vaggan till graven vad gäller social- och hälsovården. Landskapsreformen ändrar radikalt på det. Från och med år 2019 återstår bara den förebyggande vården i kommunens regi. All övrig social- och hälsovård tar landskapen hand om.

 • Vasa satsar mer på elevernas psykiska hälsa

  17.06.2016 Österbotten

  Riktar sig i första hand till invandrare.

  Vasa startar en etapklassverksamhet som satsar på skolelevers psykiska hälsa. Verksamheten riktar sig främst till invandrare men är till för alla elever som behöver den här sortens stöd.

 • Johanna Dikert: Alla elever borde regelbundet få prata med skolpsykologen

  23.05.2016 X3M

  Ett besök hos skolpsykologen är ofta förknippat med skam.

  När jag gick i tvåan i gymnasiet tog en kille livet av sig genom att hoppa under metron. Han var lika gammal som jag. Vän till mina klasskompisar. Jag kände inte honom särskilt bra, hade träffat honom på några fester. Men för en lång tid kunde jag inte sluta tänka på honom, på hans familj, på mina klasskompisar som stod honom nära.

 • Åboland har god tillgång på skolpsykologer

  23.11.2015 Åboland

  Åboland toppar listan över skolornas tillgång på psykologer

  Skolelever i Åboland har en betydligt bättre chans att få tala med en skolpsykolog jämfört med elever i resten av Svenskfinland. Åboland toppar listan över skolornas tillgång på skolpsykologer.

 • Skolpsykolog: Tillåt sårbarhet och svaghet i skolan

  23.11.2015 Inrikes

  Mycket kunde göras i skolan för att stärka elevernas hälsa.

  Hur väl man blir sedd och hörd i skolan är riktingivande för resten av livet - också med tanke på sannolikheten att insjukna i depression. Det säger två skolpsykologer i Östnyland som Yle Nyheter har talat med apråpå Svenska Yles satsning "Hur mår du" - om depression och psykisk hälsa.

 • Kaskö behöver svenskspråkig skolpsykolog

  05.11.2015 Österbotten

  Kommuner hoppas få hjälp genom K5-samarbetet

  Det är brist på psykologer i Sydösterbotten, speciellt på ungdomssidan. Närpes är den enda kommunen som har en skolpsykolog.

 • En skolpsykolog ansvarar för tusen elever

  20.08.2015 Huvudstadsregionen

  En psykolog kan jobba i fem skolor.

  Flera svenska skolor i Helsingfors har en psykolog på plats bara en dag i veckan. En skolpsykolog ska ta hand om tusen elever och eftersom de svenska skolorna ofta är små kan tusen elever fördela sig på fem skolor.

 • "Skolpsykologer behövs i skolan"

  18.11.2013 Inrikes

  Eleverna kan i framtiden tvingas gå till hälsovårdscentralen för att träffa skolpsykologen, i stället för i skolan som nu. Ett nytt lagförslag föreslår att ansvaret för skolpsykologerna flyttas från undervisningsväsendet till kommunernas hälsovårdsenheter. Psykologförbundet är upprört över förslaget.

Sidor