Hoppa till huvudinnehåll

räntepolitik

 • Turkiet: President Erdoğan sparkade centralbankschefen för att han vägrat sänka räntorna

  06.07.2019 Utrikes

  Erdoğan har sin egen finans- och penningpolitik.

  I Turkiet ökar oron för centralbankens självständighet efter att centralbankschefen Murat Çetinkaya tvingats lämna sin post. Ingen anledning anges, men man tror att han fick gå för att han har en annan uppfattning om penningpolitiken än president Erdoğan.

 • ECB ändrar varken på räntor eller stödköp

  19.01.2017 Utrikes

  Den rekordlåga räntepolitiken fortsätter.

  Europeiska centralbanken har vid sitt möte i dag beslutat lämna räntorna oförändrade. ECB räknar med att bankens viktigaste räntor kommer att förbli på nuvarande eller lägre nivåer under en längre tidsperiod.

 • USA:s centralbank väntas höja räntan

  14.12.2016 Utrikes

  Farväl till lågräntepolitiken?

  Hur kommer blivande presidenten Donald Trump att reagera på centralbanken Federal Reserves väntade räntehöjning? Den frågan sysselsätter politiska bedömare i USA. Marknaden är ändå mer intresserad av vad Feds ordförande Janet Yellen har att säga.

 • Fed rörde inte räntan

  16.03.2016 Utrikes

  Centralbanken säger att det finns globala ekonomiska risker.

  Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad vid sitt möte i huvudstaden Washington i dag. Centralbanken säger att den amerikanska ekonomin har vuxit måttligt, men att det globala läget och finansmarknaden utgör riskfaktorer.

 • Sipilä: Regeringen ingriper mot företagens skatteflykt

  07.02.2016 Inrikes

  Företagens avdragsrätt för räntor ska begränsas.

  Statsminister Juha Sipilä säger att regeringen kommer att ingripa mot företagens skatteflykt. Företagens avdragsrätt för räntor på interna lån ska begränsas - men Sipilä säger inte hur mycket.

 • Högre styrränta i USA

  16.12.2015 Utrikes

  USA:s centralbank höjer styrräntan med 0,25 procentenheter.

  Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har som väntat höjt styrräntan med 0,25 procentenheter. Den nya styrräntan är 0,25-0,50 procent.

 • ECB kommer med ränte- och stimulansbesked

  03.12.2015 Utrikes

  Många väntar sig en räntesänkning och ökade stödköp.

  Europeiska centralbanken väntas i dag intensifiera sina försök att få i gång ekonomisk tillväxt i Europa. Ekonomiska experter väntar sig både en räntesänkning och ökade stödköp.

 • Nytt stimulanspaket från ECB?

  02.12.2015 Inrikes

  ECB väntas sänka räntan och pumpa ut mera pengar

  De svaga ekonomiska utsikterna och den låga inflationen sätter press på Europeiska centralbanken, ECB att besluta om nya stimulansåtgärder. Marknaden förväntar sig att penningpolitiken blir ännu mer expansiv.

 • Helsingforsbörsen återhämtar sig

  25.08.2015 Inrikes

  Också övriga europeiska börskurser är på uppgång.

  Helsingforsbörsen ser nu ut att återhämta sig. Också de övriga europeiska börserna har varit på uppgång.

 • Sverige: Överraskande sänkning av styrräntan

  02.07.2015 Utrikes

  Krisen i Grekland viktig anledning till räntesänkningen.

  Sveriges Riksbank sänker sin styrande ränta från -0,25 till -0,35 procent. Krisen i Grekland i kombination med inflationsmålet uppges vara den viktigaste anledningen till den överraskande sänkningen.

 • Riksbanken i Sverige sänker sin minusränta ytterligare

  18.03.2015 Utrikes

  Riksbanken anser att det behövs mer expansiv penningpolitik

  Sveriges riksbank sänker reporäntan ytterligare och ökar köpen av statspapper. Riksbanken anser att det behövs mer expansiv penningpolitik.

 • Kina redo sänka räntan ytterligare

  24.11.2014 Utrikes

  De kinesiska beslutsfattarna är redo att fortsätta att sänka räntorna, uppger insatta källor till nyhetsbyrån Reuters. Den kinesiska ledningen är oroad för ökade konkurser och arbetslöshet, uppger källorna.

 • Nollränta i Sverige

  28.10.2014 Utrikes

  För första gången någonsin sänker Riksbanken i Sverige sin styrränta till noll procent. Med den oväntat stora sänkningen vill Riksbanken få priserna att börja stiga.

 • Liikanen: Räntebeslutet kan gynna Finland

  05.09.2014 Inrikes

  Finlands banks chefdirektör Erkki Liikanen tror att Europeiska centralbanken ECB:s räntebeslut i går kan gynna Finland. Styrräntan sänktes till rekordlåga 0,05 procent. Det finns utrymme att stimulera ekonomin

 • Euroräntan sänktes till nästan noll

  04.09.2014 Ekonomi

  Europeiska centralbanken ECB kom med ett överraskande drag i eftermiddags. Banken sänkte sin viktigaste styrränta från 0,15 till rekordlåga 0,05 procent.

 • Kraftig räntesänkning i Sverige

  03.07.2014 Ekonomi

  Sverige beslöt på torsdagen sänka sin viktigaste styrränta för att få fart på inflationen. Bankens direktion röstade ned centralbankschefen, vilket aldrig tidigare skett. Kronans värde sjönk gentemot euron.

 • "Räntan fortsatt låg en lång tid framöver"

  21.06.2014 Utrikes

  Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi upprepar sin uppfattning att räntan i euroområdet länge kommer att vara låg.

 • Negativ ränta för bankerna - billigare banklån

  05.06.2014 Ekonomi

  ECB:s viktigaste styrränta sänktes från 0,25 procent till 0,15 procent. Den räntan som bankerna får när de deponerar pengar i centralbanken blir för första gången negativ.

 • Yellen: USA ändrar inte kurs

  12.02.2014 Utrikes

  I USA har marknaderna reagerat positivt på den nya centralbankschefen Janet Yellens första officiella linjedragning. Yellen tänker hålla fast vid samma penningpolitik som hennes företrädare. USA:s ekonomi är inte ännu tillräckligt stabil, menar hon.

 • ECB borde ta modell av Riksbanken

  18.09.2013 Utrikes

  Europeiska centralbanken har planer på att bli öppnare i framtiden. Det är bra eftersom ECB:s styrande råd nu uppfattas närmast som en konklav utan insyn. Det kan vara skäl för ECB att ta en titt på Sveriges riksbank.

Sidor