Hoppa till huvudinnehåll

förorenande

 • Kloakerna i S:t Petersburg stängs

  10.10.2013 svenska-nyheter

  I dag minskar utsläppen av orenat avloppsvatten i Finska viken radikalt. Nu invigs nämligen en uppsamlingstunnel som ansluter alla avloppsrör i S:t Petersburg till vattenreningsverk. Det innebär att tre miljoner människors avfall inte längre kommer ut i havet. Se vår reporter Kerstin Kronvalls twitterflöde från invigningen i S:t Petersburg!

 • Stängda tömningsstationer förargar båtägare i Ekenäs

  10.10.2013 Västnyland

  Risken är att många båtägare väljer att tömma sina septiktankar i vattnet eftersom Raseborgs stad redan för en vecka sedan monterade ner tömningsstationerna i Ekenäs gästhamn och i Ormnäs småbåtshamn. Se video.

 • Bottenviken i sämre skick

  02.10.2013 Österbotten

  Vattnet på de norra delarna av Bottenviken och vid åmynningarna i Bottniska viken har försämrats. Det största problemet är övergödning.

 • Stora Enso utreder rening av bassäng vid Kemi träsk

  28.08.2013 Inrikes

  Skogsbolaget Stora Enso tvingas sannolikt rengöra avfallsbassängen vid bolagets före detta cellulosafabrik vid Kemi träsk. Tvisten om avfallsbassängen har pågått i flera år. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen förkastat största delen av besvären i fallet.

 • Brännolja läckte ut i Syndalen

  08.08.2013 Västnyland

  Tiotals liter brännolja har läckt ut i havet från en bränslepump vid försvarsmaktens hamnområde i Syndalen i Hangö. Bränslepumpen började läcka efter reparationsarbeten på onsdag eftermiddag.

 • Bakgrund: Berg av slaggämnen från gödselfabrik

  24.06.2013 Utrikes

  består av slagg från en gammal gödselfabrik.

  Gipshögen i Polen är 40 meter hög och den består av slaggämnen från en gammal gödselfabrik från 1970-talet. Fabriken, som går under namnet Fosfory, producerade fosforsyra, som används inom gödselindustrin. Produktionen resulterade i omkring flera ton gipsavfall som läcker fosforföreningar ut i vattendragen.

 • Luften i Peking hälsovådlig

  31.01.2013 Utrikes

  Antalet människor i Peking som sökt vård på grund av föroreningar har stigit under de senaste dagarna, säger lokala sjukhuskällor. Orsaken är den dåliga luften som orsakar problem med andningen hos människor.

 • Talvivaara städar upp

  14.01.2013 Inrikes

  Gruvbolaget Talvivaara inleder i dag rensningsarbeten vid den närbelägna sjön Ylä-Lumijärvi. Bolaget ska börja återställa kärrområdet norr om sjön.

 • Niinistö: Grupptalan vid miljöbrott

  24.11.2012 Inrikes

  De grönas ordförande Ville Niinistö vill att det ska vara möjligt att väcka grupptalan vid miljöbrott. Det är läckan vid Talvivaaragruvan som fått partiet att se över lagstiftningen.

 • Vattnet i Kjulo odrickbart

  12.10.2012 Åboland

  Invånarna i Kjulo i Satakunta måste koka dricksvattnet efter att bakterier hittats i vattenprover.

 • Regn och översvämningar förorenar dricksvatten

  10.10.2012 Österbotten

  Rikliga regn och översvämningar kan leda till att ytvatten tränger ner i vattenkällor med förorening som följd. Speciellt utsatta är privata brunnar och vattentäkter som bara några få hushåll använder

 • Lappforsborna ska fortsätta koka sitt vatten

  08.10.2012 Österbotten

  Invånarna i Lappfors får fortsätta koka sitt dricksvatten. Prov visar att det finns såväl enterokocker som e-kolibakterier i vattnet.

 • Fiskarna rör sig på grundare vatten

  19.09.2012 Västnyland

  Yrkesfiskarna är tvungna att söka sig allt längre in mot stränderna för att hitta fisk. Det finns nämligen inte längre så mycket fisk i djupare vatten.

 • Lite bättre i djupet i Finska viken

  14.09.2012 Inrikes

  Inga stora förändringar har skett i Östersjöns skick sedan i fjol somras men däremot har syresituationen i de djupa områdena i Finska viken blivit bättre sedan i fjol, visar data som havsforskningsfartygen har samlat in.

 • Oljecisterner ska snart bort från egnahemstomter i Borgå

  16.08.2012 Östnyland

  Oljecisterner som har tagits ur bruk är ett stort miljöproblem. I förslaget till nya miljöföreskrifter för Borgå stad lyder texten att de först måste tvättas och sedan avslägsnas från tomten.

 • Smörja i Borgå å

  25.06.2012 Östnyland

  "Det luktade illa och det såg ut att vara en blandning av kalk och fett." Så beskriver ett ögonvittne den smörja som flöt omkring på Borgå å förra torsdagen.

 • Hur skyddar man sig mot radioaktiv strålning

  14.03.2011 Arkivet

  Kärnkraften är säker, och mot strålningen hjälper t.ex. jod.

  Innan olyckan i Tjernobyl talade man i Finland om en hypotetisk olycka i ett kärnkraftverk. Kärnkraften ansågs dock säker.

 • "Strålningen inget att oroa sig över"

  23.04.2010 Arkivet

  Strålningen efter Tjernobylolyckan.

  Dagarna efter Tjernobylolyckan handlar rapporterna mest om strålningen. Finska experter säger att den inte är något att oroa sig för.

 • Allergierna ökar i takt med hygienen och luftföroreningarna

  16.04.2010 Arkivet

  Allergier har blivit allt vanligare under de senaste 50 åren

  Allergier har blivit allt vanligare under de senaste 50 åren. Det finns en del teorier varför det är så, men ingen vet med säkerhet.

 • Georg Henrik von Wright trodde på humanismen i vår värld

  08.09.2006 Arkivet

  Farorna för samhället är terrorism och miljöförstöring

  Georg Henrik von Wright (1916-2003) var en av Finlands mest berömda filosofer och en aktiv samhällsdebattör. För honom var terrorism och miljöförstöring de största farorna för samhället.

Sidor