Hoppa till huvudinnehåll

Radioaktiv förorening

 • Ryssland: Förhöjda halter av radioaktivt ämne härstammade inte från oss

  08.12.2017 Utrikes

  Inga tecken på radioaktiva utsläpp i Ryssland.

  De extremt höga halter av ett radioaktivt ämne som uppmättes i Ryssland och runt om i Europa tidigare i höst härstammade inte från Ryssland. Det säger det ryska statliga bolaget Rosatom, som har undersökt saken.

 • Nordkoreanska avhoppare berättar om "spöksjukdom" som härjar i landet

  03.12.2017 Utrikes

  Vissa misstänker strålsjuka efter kärnvapensprängningar.

  Missformade spädbarn, sjukdomsfall och oförklarliga jordbävningar klarnar för nordkoreanska avhoppare när de lämnat landet.

 • Ryssland bekräftar mycket höga utsläpp av radioaktivt ämne

  21.11.2017 Utrikes

  Också i Europa har koncentrationerna varit högre.

  Rysslands meteorologiska institut meddelar att man uppmätt extremt höga nivåer av isotopen rutenium-106 i slutet av september, skriver The Guardian. Härmed bekräftas tidigare europeiska rapporter om förhöjda radioaktiva värden.

 • Misstankar om radioaktiv läcka i Kazakstan eller Ryssland

  09.11.2017 Utrikes

  Ofarliga mängder radioaktivitet har läckt ut i atmosfären.

  Det har läckt ut låga halter av det radioaktiva ämnet rutenium i antingen Kazakstan eller Ryssland. Det rör sig om så små halter att det inte orsakar någon fara för människor i Europa.

 • Mycket radioaktivt vildsvin sköts i Sverige - 31 år efter Tjernobyl

  05.10.2017 Utrikes

  Vildsvinsstammen har börjat böka i mer radioaktiv jord.

  Vildsvinsstammen har börjat böka i mer radioaktiv jord i Sverige. Radioaktiv strålning på drygt tio gånger över Livsmedelsverkets gränsvärde har uppmätts i ett vildsvin, rapporterar SVT.

 • Få finländare har jodtabletter hemma – de är viktiga vid radioaktivt nedfall

  02.05.2016 Inrikes

  Jod skyddar mot skördkörtelcancer efter kärnkraftsolycka.

  Strålsäkerhetscentralen rekommenderar folk att ha jodtabletter hemma som skydd ifall att en kärnkraftsolycka skulle inträffa med radioaktivt nedfall som följd. Det är ändå få som har skaffat sådana här tabletter.

 • Ögonvittnesskildringar från dem som var med vid reaktor 4 i Tjernobyl

  26.04.2016 Utrikes

  Två dova smällar och svarta bollar i luften.

  Vetenskapsmannen Jevgenij Jakovlev försökte förgäves varna myndigheterna. Mycket information om olyckan begravdes, för allt var så hemligt. Den nya sarkofagen NSF, New Safe Confinement, som ska täcka in olycksreaktorn, beräknas stå klar i slutet av det här året.

 • Babusjka Masja flyttade tillbaka hem

  26.04.2016 Utrikes

  Maria Petrovna trivdes inte som evakuerad.

  Efter Tjernobylolyckan evakuerades 350 000 människor och hundratals byar begravdes. I dag bor det över fem miljoner människor i kontaminerade områden. I den avspärrade zonen får man inte bo permanent, men 157 åldringar har flyttat tillbaka på eget bevåg. Maria Petrovna är en av dem.

 • Tjernobylbarnen kom på hälsoläger till Närpes

  26.04.2016 Österbotten

  På flera håll i Europa ordnades rehabiliteringsläger.

  Det blev nästan en folkrörelse att vilja hjälpa de barn som drabbats av sköldkörtelcancer efter katastrofen i Tjernobyl. På flera håll i Finland och i Europa ordnades rehabiliteringsläger för barnen.

 • Våren 1986 spred Tjernobyl radioaktivitet och skräck

  21.04.2016 Arkivet

  Tjernobylolyckan 1986 räknas som den värsta någonsin.

  Natten till lördagen den 26 april 1986 exploderade en av reaktorerna i kärnkraftverket i Tjernobyl. Moln med radioaktiv strålning spred sig i östra Europa och Norden. Men i Finland ville myndigheterna inte skapa panik.

 • Strålningen i Finland efter Tjernobyl

  20.04.2016 Arkivet

  Påverkar strålningen Finlands natur?

  1987, ett år efter olyckan i Tjernobyl, är naturen ännu påverkad av radioaktivt nedfall och strålning.

 • Hur skyddar man sig mot radioaktiv strålning

  14.03.2011 Arkivet

  Kärnkraften är säker, och mot strålningen hjälper t.ex. jod.

  Innan olyckan i Tjernobyl talade man i Finland om en hypotetisk olycka i ett kärnkraftverk. Kärnkraften ansågs dock säker.

 • Missbildade djur i Östra Nyland

  14.03.2011 Arkivet

  Missbildade djur efter Tjernobyl

  Ett år efter olyckan i Tjernobyl föds många missbildade djur i Östra Nyland. Är det en slump eller har det radioaktiva nedfallet inverkat?

 • Konsekvenser av en kärnkraftsolycka

  26.04.2010 Arkivet

  Veckans Puls 1986 granskar följderna.

  Några dagar efter olyckan i Tjernobyl funderar man på konsekvenserna av en olycka av det här slaget. Vad händer i Ukraina och Kreml, och hur kan Finland skydda sig?

 • "Strålningen inget att oroa sig över"

  23.04.2010 Arkivet

  Strålningen efter Tjernobylolyckan.

  Dagarna efter Tjernobylolyckan handlar rapporterna mest om strålningen. Finska experter säger att den inte är något att oroa sig för.

 • Ovanligt hög radioaktivitet i Sverige 1986

  30.10.2006 Arkivet

  Hög radioaktivitet i Sverige 1986

  På morgonen den 28 april 1986 evakuerades ett kärnkraftverk i Sverige. Orsaken var att ovanligt höga halter radioaktivitet uppmätts kring kraftverket. Men strålningen kom inte från det svenska kärnkraftverket, utan från en då ännu okänd källa.