Hoppa till huvudinnehåll

krav

 • Många krav - inga löften

  23.01.2014 Utrikes

  Redan då demonstrationerna i Ukraina inleddes för två månader sedan formulerade oppositionen några krav. President Viktor Janukovytj har inte tillmötesgått något av dem.

 • Chodorkovskijs affärspartner Lebedev friges

  23.01.2014 Utrikes

  Högsta domstolen i Ryssland har beslutat frige Platon Lebedev, den tidigare samarbetspartnern till oljemagnaten Michail Chodorkovskij. Frigivningen antas ha samband med de förestående olympiska spelen i Sotji.

 • Lagändring ger skogsägare mera frihet

  17.01.2014 Åboland

  Större ändringar i skogslagen har inte gjorts på tiotals år men nu ger den reviderade skogslagen skogsägarna mera frihet att sköta sina skogar som de vill.

 • Vattenreningen fortsätter på samma nivå i Jakobstad

  16.12.2013 Österbotten

  Det blev inga skärpta krav på kväverening i avloppsreningsverkets nya miljötillstånd i Jakobstad. Målet är fortfarande att få bort minst 60 procent av totalkvävet ur avloppsvattnet men regionförvaltningsverket ställer inga absoluta krav på den punkten.

 • Oppositionen och presidenten förhandlar i Ukraina

  13.12.2013 Utrikes

  Den ukrainska oppositionsledaren Vitalij Klytjko deltog i rundabordsförhandlingar med president Viktor Janukovytj i fredags. Det uppger en talesman för oppositionen.

 • Demonstranter fällde och slog sönder Leninstaty i Kiev

  08.12.2013 Utrikes

  En ny massdemonstration har ägt rum i Ukrainas huvudstad Kiev. En Leninstaty har fällts och hackats sönder i centrum av staden.

 • Postbranschen fortsätter förhandla

  28.11.2013 Inrikes

  Förhandlingarna om att undvika en strejk i postbranschen fortsätter. Sedan morgonen har båda parterna, fackförbunden PAU och servicearbetsgivarnas förbund Palta, förhandlat på riksförlikningsmannens kansli.

 • Asfaltkartell dömdes till miljonersättningar

  28.11.2013 Österbotten

  En första dom har fallit mot den så kallade asfaltkartellen och flera asfaltbolag har dömts att betala över 37 miljoner euro till 40-talet kommuner. I en andra omgång kommer bland andra Jakobstads skadeståndskrav att behandlas.

 • Stamledare besluter om USA-styrkor

  21.11.2013 Utrikes

  Upp till 15 000 utländska soldater kan få bli kvar i Afghanistan efter år 2014 om säkerhetsavtalet mellan USA och Afghanistan undertecknas. Nu ska det nationella rådslaget - loya jirga - ta ställning till uppgörelsen.

 • Psykolog: Viktigt att känna efter hur man mår

  20.11.2013 Åboland

  Psykiskt illamående ökar både bland barn och unga. Bland högskolestuderande i Åbo är det cirka 10 procent som någon gång under sin studietid uppsöker Studenthälsan på grund av psykiska problem.

 • Läkarsituationen i Kimitoön måste utredas grundligt

  11.10.2013 Åboland

  Efter lång diskussion på torsdag beslöt Kimitoöns kommunstyrelse att inte anställa Eero Kitinoja som ledande läkare. Istället tillsätter man en arbetsgrupp som ska utreda hur läkarsituationen inom kommunen ska organiseras.

 • Mjölk direkt från ladugården – nostalgiskt och på uppsving

  30.09.2013 Åboland

  Mjölkbönderna Anette och Sverker Blomberg i Andtböle i Nagu säljer obehandlad mjölk direkt från ladugården. Och med det följer särskilda regler och högre krav på självkontroll.

 • Utörutt avgörs i domstolen

  18.09.2013 Åboland

  Konkurrensutsättningen av Utörutten i Åbolands skärgård gransas av marknadsdomstolen.

 • Låsta positioner om centrum i Jakobstad

  03.09.2013 Österbotten

  Centrumutvecklingen i Jakobstad hotar att gå i stå om parterna inte kan jämka samman sina åsikter. Museiverket godkänner inte det utkast till stadsplaneändring som godkänts av tekniska nämnden och som varit till påseende för allmänheten.

 • FN:s säkerhetsråd kräver "klarhet" i Syrienattacken

  22.08.2013 Utrikes

  FN:s säkerhetsråd kräver "klarhet" i vad som hände i gårdagens misstänkta giftgasattack i Syrien. Flera länder kräver att FN:s vapeninspektörer får ta sig in på området. USA säger sig trots intensivt arbete inte ännu ha hittat några bevis för att det varit fråga om kemiska vapen.

 • Arhinmäki: Näringlivets krav orimliga

  20.08.2013 Inrikes

  Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki kritiserar näringslivet för att ställa orimliga krav på skattelättnader. Vid partiets riksdagsgrupps möte i Björneborg påpekade Arhinmäki att företagen redan gynnas av den sänkta samfundsskatten.

 • Bulgariska parlamentariker spärrades in

  24.07.2013 Utrikes

  Antiregeringsdemonstranter i Bulgarien höll ministrar och parlamentariker inlåsta i flera timmar i natt. Kravallpolisen behövde flera försök för att bryta sig igenom barrikaderna som byggts kring parlamentet.

 • Säkerheten bäst på de största fabrikerna

  15.07.2013 Inrikes

  Förra veckans uppståndelse kring Forcits fabrik i Laukas väckte också frågor kring säkerheten på andra fabriker runt om i Finland.

 • Möjligheterna att öva skytte försämras?

  05.06.2013 Inrikes

  Det kan bli svårare för jägare att hitta en skjutbana att öva på i framtiden. Det här kan leda till att folk övar att skjuta utan övervakning.

 • Närpes kräver patientinformation på svenska

  30.05.2013 Österbotten

  Svenskspråkiga patienter i Närpes får sin epikris på finska från Vasa sjukvårdsdistrikt. Närpesnejdens Pensionstagare har fått nog och hoppas att Närpes stad ska engagera sig i frågan. Vård- och omsorgsnämnden beslöt på onsdagen att föra kravet vidare till sjukvårdsdistriktet.

Sidor