Hoppa till huvudinnehåll

begränsningar

 • Restriktioner mot Airbnb i Paris - turister tränger undan lokalbefolkningen

  24.05.2018 Utrikes

  Staden vill säkra lokalbefolkningens tillgång till bostäder.

  Paris stad har stämt Airbnb för att ha annonserat uthyrning av bostäder på olagligt vis. Staden vill skydda sig från turister som med hjälp av företag tränger undan lokalbefolkningens tillgång till bostäder.

 • Geriatriker: Vi måste sluta binda fast våra åldringar

  28.01.2018 Samhälle

  Fastbundna åldringar är ett tecken på dålig vård.

  I Finland behandlas ingen annan grupp i samhället som minnessjuka åldringar. Att åldringar spänns fast i sängen borde förbjudas, säger Jaakko Valvanne, emeritusprofessor i geriatri.

 • Kyrkslätts nya hälsovårdscentral försenas på grund av ny lag

  04.08.2016 Huvudstadsregionen

  Kommunen måste vänta på statens undantagstillstånd.

  Också i Kyrkslätt är man missnöjd med den tillfälliga lagen om byggnadsinvesteringar inom social- och hälsovården. Kommunen måste ansöka om undantagstillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet för att få bygga en ny hälsovårdscentral, och det här innebär att det flera år långa projektet fördröjs ytterligare.

 • Åldersklassificeringen och Yles tv-program

  10.06.2016 Bolaget

  Genom att använda åldersgränser vill Yle skydda sin publik.

  Genom att använda åldersgränser vill Yle skydda sin publik.

 • Esbobarnen ska ha lika rätt till dagvård

  21.01.2016 Huvudstadsregionen

  Svenska barns dagvårdsrätt diskuteras nästa vecka.

  Alla barn ska ha lika rätt till dagvård oberoende av om föräldrarna jobbar eller inte, anser utbildningsnämnden för det finska skolväsendet i Esbo. Huruvida alla svenskspråkiga barn ska ha lika rätt till dagvård diskuteras nästa vecka.

 • Ovanligt många grusvägar har viktbegränsning

  06.12.2015 Österbotten

  100 kilometer väg har redan viktbegränsning i Österbotten.

  Grusvägarnas ytor är mjuka på grund av den regniga och varma vintern. Ungefär 100 kilometer väg har redan viktbegränsningar i Österbotten och mer lär det troligen bli.

 • USA: Representanthuset vill stoppa syriska flyktingar

  20.11.2015 Utrikes

  President Obama tänker lägga in sitt veto mot förslaget.

  Representanthuset i USA godkände på torsdagen ett lagförslag som innebär att syriers och irakiers möjligheter att tilldelas flyktingstatus begränsas. President Barack Obama har lovat att lägga in sitt veto mot lagförslaget.

 • Regeringen vill släppa in mindre mängder snus

  14.08.2015 Inrikes

  Privatpersoner ska få importera 0,5 kilo snus.

  I den nya tobakslagen föreslår regeringen att mängden snus som får importeras för privatbruk minskar med två tredjedelar.

 • Arbetsplatser hotas om Pojoviksbron öppnas sällan

  17.06.2015 Västnyland

  Också turismen lider om det är svårt att ta sig under bron.

  Både turismen och företagare lider om Pojoviksbron bara öppnas för fritidsbåtar under vissa tider på dygnet. Det säger båtföretagaren Tom Nylund och politikern Werner Orre (SFP).

 • "Pojoviksbron borde öppnas vid behov"

  17.06.2015 Västnyland

  Begränsningarna i tidtabellen ifrågasätts.

  Fritidsbåtarna borde få passera under Pojovikens bro vid behov. Samhällstekniska nämnden i Raseborg vill nu ha svar på om processen som har lett till Trafikverkets begränsningar har gått rätt till.

 • Striktare vattenransonering i Kalifornien

  13.06.2015 Utrikes

  Torkan är inne på sitt fjärde år.

  Myndigheterna i Kalifornien i USA har infört nya vattenrestriktioner med anledning av den långvariga torkan. De nya begränsningarna är de mest omfattande på flera årtionden.

 • Kalifornien inför vattenransonering på grund av torka

  02.04.2015 Utrikes

  Det är första gången som begränsningar för vatten införs.

  Kalifornien har gett order om att vattenförbrukningen i hela delstaten måste minskas med en fjärdedel på grund av den svåra torkan de senaste åren.

 • Tunga bilar kommer igen över med Vånofärjan

  02.01.2015 Åboland

  Uppdaterat: Vinden har mojnat och Vånofärjan tar igen ombord tunga fordon. Situationen kan dock ändra snabbt om vinden ökar i styrka eller byter riktning.

 • Ingen utväg för syriska civila

  13.11.2014 Utrikes

  Syriska civila får allt svårare att fly undan striderna. Grannländernas kapacitet att ta emot flyktingar har tänjts till bristningsgränsen och nu måste Europa och USA axla en del av ansvaret. Det konstateras i en ny rapport från Norska Flyktinghjelpen och amerikanska IRC.

 • Begränsningar i båttrafiken under Ruisrock

  01.07.2014 Åboland

  Polisen begränsar vattentrafiken utanför Runsala folkpark under Ruisrock-festivalen.

 • THL-direktör vill begränsa ölförsäljning

  15.03.2014 Inrikes

  Institutet för hälsa och välfärd THL:s generaldirektör Juhani Eskola vill skärpa reglerna för försäljning av milda alkoholdrycker. Det är just försäljningen av de milda alkoholdryckerna som har ökat i butiker, kiosker och på bensinstationer.

 • Slutcyklat genom Sandudds begravningsplats

  04.03.2014 Huvudstadsregionen

  Cyklister är orsaken till att porten på Sanduddsgatan nu öppnas först efter klockan nio. De använder Sandudds begravningsplats som genväg förklarar överträdgårdsmästare Ari Pipatti situationen.

 • Nationalpark i Tykö väcker blandade känslor

  10.02.2014 Åboland

  Planerna på att göra Tykö strövområde till en nationalpark väcker blandade känslor i Tykö. En del oroar sig för vilka begränsningar parkstatusen kan medföra medan andra hoppas på nya arbetsplatser och fler turister.

 • Mopedkörningen på cykelvägar begränsas

  19.11.2013 Åboland

  Mopedkörning på cykel- och gångvägar begränsas i Åbo. Från och med nästa vår så får man inte längre köra moped på cykelvägar i tätorten.

 • Smarttelefonen, ett hjälpmedel i skolan?

  17.11.2013 Nyhetsskolan

  Får man använda mobilen i skolprojekt? Den här frågan dyker ofta upp i skolan. Ibland händer det att en elev använder mobilen till annat än det överenskomna och då förbjuder läraren den.

Sidor