Hoppa till huvudinnehåll

miljöproblem

 • Kunden tar varan under armen - de flesta tackar nej till plastkassen efter att den började kosta

  06.01.2019 Österbotten

  Miljontals färre plastpåsar och positiva reaktioner.

  Många klädbutiker tar numera betalt för plastkassen, och det verkar ha haft effekt. Klädförsäljaren Anette Bjonbäck i Jakobstad säger att mer än hälften av kunderna väljer bort plastpåsen.

 • En historia om lögner, likgiltighet och lukt – 57 barn förgiftades av gas från en soptipp och nu har ryssarna fått nog av den usla sophanteringen

  20.04.2018 Utrikes

  Invånarna protesterar på allt flera orter.

  Ryssland kvävs av stinkande avstjälpningsplatser och invånarna protesterar på allt flera orter. Först efter skandalen i Volokolamsk, där 57 barn i mars förgiftades av gas från en soptipp, har protesterna fått publicitet.

 • Miljontals människor dör av föroreningar

  20.10.2017 Hälsa

  De flesta offren skördas i fattiga länder.

  Föroreningar dödar varje år miljontals människor över hela världen, visar en ny internationell studie. År 2015 kunde vart sjätte dödsfall i världen kopplas till nedsmutsning av luft, vatten eller jord.

 • H&M bränner upp tonvis med splitternya kläder varje år

  15.10.2017 Utrikes

  Samtidigt för de kampanj för hållbarhet och återvinning.

  Flera klädkedjor, bland annat den svenska klädjätten H&M, bränner upp tonvis med oanvända kläder varje år, avslöjar danska TV2:s granskande program Operation X. Det här samtidigt som H&M i flera år har tutat ut vikten av hållbarhet och återvinning.

 • Luftföroreningar dödar en halv miljon européer per år

  12.10.2017 Utrikes

  Partiklar, kvävedioxid och ozon är svåra hälsoproblem.

  Europas luft blir långsamt renare, men alltjämt vållar föroreningar över en halv miljon förtida dödsfall varje år. Det meddelade Europeiska miljöbyrån EAA i Köpenhamn på onsdagen.

 • Planerad bioetanolfabrik i Jakobstad hålls inom buller-och värmebelastningsramar

  02.08.2017 Österbotten

  I praktiken inga förändringar från nuläget.

  Utsläppen av kylvatten till havet från den planerade bioetanolfabriken till Alholmen i Jakobstad ökar i praktiken inte värmebelastningen i havet från nuvarande nivåer. Det visar utredningar i miljökonsekvensbedömningen av projektet.

 • Utredning: Vindkraft ger inga hälsoproblem

  16.06.2017 Inrikes

  Forskarna talar ändå för mer forskning på området.

  Det finns inget som tyder på att vindkraft förorsakar hälso- eller miljöproblem, det slås fast i en omfattande utredning där bland annat två ministerier, Strålsäkerhetscentralen och Institutet för hälsa och välfärd har varit med. Forskarna talar ändå för mer forskning på området.

 • Nu dumpas mest skrotfartyg

  04.04.2016 Åboland

  Kommunerna måste städa upp efter hänsynslösa ägare.

  Ofta skyhöga kostnader efter att medellösa åtar sig att ta över båtar som dumpas i skärgården. I Pargas vet man att våren är en speciellt bekymmersam period.

 • Starka lukter skapar oro vid Käringmossens soptipp

  15.11.2015 Huvudstadsregionen

  64 invånare har anmält sig till stadens hälsogranskning.

  En enkät visar att invånarna kring Käringmossens soptipp inte lider av stora hälsobesvär. Men invånarna är oroliga.

 • Video visar hur skarven påverkar miljön

  19.10.2015 Österbotten

  Den video som visades för EUs tjänstemän finns nu på nätet.

  Den video som Österbottens fiskarförbund visade för EU-tjänstemän i Bryssel förra veckan är nu publicerad på fiskarförbundets webb.

 • "Vi får inte glömma varför Greenpeace protesterar"

  04.10.2013 Inrikes

  Miljöorganisationer tycker det är bra att Greenpeace uppmärksammar folk om stora miljöproblem som oljeborrningen i Barents hav. Det är viktigt att man inte glömmer bort orsaken till Greenpeaces demonstration.Läs också: "Greenpeace-aktivisterna är terrorister

 • Orionsgatans slamtipp ska bort

  27.09.2013 Västnyland

  Gamla synder blir dagens miljöproblem. I Hangö är grundvattnet vid Orionsgatan förorenat på grund av att det för några decennier sedan dumpades slamavfall på platsen.

 • Ännu en polsk gipsläcka vid Östersjön

  25.06.2013 Utrikes

  I nordvästra Polen ligger en gödselfabrik som kan vara en av de största riskerna med tanke på att skydda Östersjön. Fabrikens gipshög är fem gånger större än den omtalade högen i Gdansk. Yle Nyheter har besökt fabriken.

 • ”Tandläkarna vet varifrån vi kommer”

  24.06.2013 Utrikes

  I åtta år har Monika Leńska tillsammans med övriga invånare i den polska byn Wiślinka kämpat för att de lokala och nationella miljömyndigheterna ska ta problemen med gipsberget utanför Gdansk i Polen på allvar. Yle Nyheter har besökt gipsberget som läcker ut fosfor i Östersjön.

 • Utskottet sade nej till förbud mot pälsfarmning

  11.06.2013 Inrikes

  Riksdagens jord- och skogsbruksutskott stöder som väntat inte medborgarinitiativet om att förbjuda pälsfarmning. Utskottet vill däremot förbättra djurens förhållanden.

 • Ilmarinen övergav Talvivaara

  12.04.2013 Ekonomi

  Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen har tröttnat på problemen vid Talvivaaragruvan och har sålt hela sitt aktieinnehav i gruvbolaget. Ilmarinen sålde sitt innehav på torsdagen och inhiberade samtidigt sina aktieteckningar i Talvivaaras senaste emission.

 • Regnvatten till besvär för reningsverken

  31.12.2012 Västnyland

  Regnvatten som rinner ner från taken på äldre bostadshus och industribyggnader i tätorter är ett problem för vattenreningsverken. Vattenverkschef Tom Törnroos vid Raseborgs Vatten säger att det här problemet finns i hela landet.

 • Gruvdemonstration krossades i Burma

  29.11.2012 Utrikes

  Säkerhetsstyrkor i Burma har slagit ner en demonstration vid en koppargruva i Monywa i landets nordvästra del. Demonstranterma anser att gruvan förorsakar hälso- och miljöproblem.

 • Talvivaara: Föroreningar utanför gruvområdet

  05.11.2012 Inrikes

  Förorenat vatten har runnit ut i ett dike utanför Talvivaara gruvområde i Sotkamo. Gruvbolaget meddelar att det byggs en fördämning vid diket som ska hindra föroreningarna att nå vattendraget norr om gruvan. Gruvan är stängd åtminstone till onsdag.

 • EU-kommissionen synar Talvivaara

  13.07.2012 Inrikes

  Europeiska kommissionen inleder en utredning där man ber de finska myndigheterna om information angående gruvbolaget Talvivaara. Kommissionen överväger rättsliga åtgärder om verksamheten visar sig bryta mot EU:s miljölagstiftning.