Hoppa till huvudinnehåll

jordbruksmark

 • Sol uppe, odling nere - tyska solenergiparker byggs i två våningar

  13.05.2019 Utrikes

  Odlingsmark får ge vika för allt fler solenergiparker.

  I Tyskland stod förnybara energikällor i fjol för första gången för över fyrtio procent av den årliga energiproduktionen. Fjolåret var synnerligen bra med tanke på solenergin, men samtidigt äter ändå de nya solenergiparkerna upp odlingsbar mark. En konflikt som man nu försöker få ett slut på.

 • Etnisk konflikt i Indien femfaldigar priset på en kopp Darjeeling te

  04.08.2017 Utrikes

  Teproduktionen i området minskade med 90 procent i juni.

  Det råder en brist på Darjeeling te i hela världen på grund av oroligheter i regionen. Produktionen föll med hela 90 procent förra månaden.

 • Erosionen är betydande på Sibboåkrar

  05.10.2016 Östnyland

  Sibbo har den största vattenerosionen i Östnyland.

  Åkrar i Sibbo har den största vattenerosionen i Östnyland. Sibboåkrarna förlorar dubbelt mer jord än finländska åkrar i medeltal. Jordbrukarna i Östnyland har försökt hindra erosionen med till exempel skyddszoner intill vattendrag.

 • Tjälen hotar gå för fort ur jorden i Östnyland

  16.02.2016 Östnyland

  Jordbrukare summerar vintern så här långt.

  Det blev tjäle till slut, men den hotar att gå ur jorden för tidigt. Så summerar östnyländska jordbrukare vintern så här långt.

 • Vasa hamnväg kan skära av odlingsvallarna

  23.10.2015 Österbotten

  Ny kritik mot dragningarna söder om Stadsfjärden.

  Beslutet om Vasa hamnväg kan komma redan i år. Men samtidigt kommer ny kritik gällande dragningarna söder om Stadsfjärden. Det gäller dräneringen av åkrarna.

 • Nu kan du arrendera åker i Borgå

  19.03.2015 Östnyland

  Borgå stad arrenderar ut 150 hektar åker

  Borgå stad arrenderar ut åkermark. Intresserade ska komma med anbud.

 • Moldaviska bönder - både gammaldags och moderna.

  18.11.2014 Utrikes

  Det finns stora, moderna gårdar med en modern maskinpark och många anställda men också bönder utan egen jord. Många odlar bara för eget bruk medan de stora gårdarna lever på export av livsmedel. Ryssland som är Moldaviens viktigaste exportmarknad har nu stängt sina gränser och de moldaviska bönderna hoppas på EU.

 • Han vill inte vara ”Kejsaren av Käinby”

  20.08.2014 Huvudstadsregionen

  Ralf Sontags förfäder har odlat markerna på Backas-Östergård i Käinby i Vanda i över hundra år. Men nu råder det undantagstillstånd i den lilla svenskbygden strax norr om Ring III.

 • Dags att plocka flyghavre

  07.07.2014 Östnyland

  Nu börjar flyghavren igen sticka upp sina vippor i odlingarna. De ska bort!

 • Etiopien tvångsförflyttar tusentals

  19.02.2014 Utrikes

  Tusentals människor drivs bort från sina hem i Etiopien för att göra plats för sockerplantager, rapporterar människorättsorganisationen Human Rights Watch.

 • Lappfjärds å i Kristinestad kan få skyddsvallar

  02.05.2013 Österbotten

  Nu ska snabba åtgärder vidtas för att förhindra att Lappfjärds å svämmar över igen. Närings- trafik- och miljöcentralen och Kristinestads stad diskuterar alternativet att bygga skyddsvallar runt ån på vissa ställen där vattnet hotar flöda över kanten.

 • Väg ska bli rak och jordbruksmark bli bostadsmark i Larsmo

  06.02.2013 Österbotten

  Larsmo kommunstyrelse beslöt på tisdag kväll att godkänna delgeneralplanen för centrumområdet. Det uppstod ändå diskussion på mötet kring två saker som varit mål för anmärkningar. Jordbrukare har motsatt sig att jordbruksmark ska bli bostadsmark. Flera har också motsatt sig att vägen vid Holm skola ska bli rakare.

 • FN fördömer Israels bosättningar

  31.01.2013 Utrikes

  FN:s människorättsråd kräver i en färsk utredning att Israel snarast avvecklar sina bosättningar på den ockuperade Västbanken. Israel har inte samarbetat med utredarna och anser att rapporten är partisk.

 • Shell tvingas ersätta för oljeläckor i Nigeria

  30.01.2013 Utrikes

  Det holländska oljebolaget Shells nigerianska dotterbolag har dömts att betala ersättningar för att ha förgiftat odlingsmark och fiskevatten i Nigerdeltat i södra Nigeria. Det långa rättsmålet behandlas vid en domstol i Haag. Se bildgalleri!

 • Regeringen stöder ekomat

  09.01.2013 Inrikes

  Regeringen stöder mer ekologisk odling i Finland. Vid aftonskolan på onsdag drog regeringen upp riktlinjer för att främja närproducerad och ekologisk mat. Den ekologiskt odlade åkerarealen ska öka.

 • 2 000 hektar odlingar skadade

  08.11.2012 Österbotten

  Bönderna har förlorat ovanligt stora delar av spannmålskörden i höst. I området mellan Karleby och Nykarleby handlar det om 2 000 hektar spannmål och rypsodlingar som är helt eller delvis skadade.

 • Potatisen väntas bli dyrare

  13.07.2012 Inrikes

  De omfattande översvämningarna i Österbotten har redan nu dränkt flera procent av potatisskörden och läget kan ännu bli värre. Det här innebär samtidigt ett tryck på potatispriset.