Hoppa till huvudinnehåll

hälsovårdsinrättningar

 • Vårdpolitiker vill ha kvar läkare i Karis och Pojo

  01.04.2016 Västnyland

  Det ser inte ut att bli så omfattande förändringar i vården.

  Politikerna i grundtrygghetsnämnden i Raseborg var inte beredda att gå in för alla de sparåtgärder tjänstemännen hade lyft fram. Däremot får glesbygden besök av vårdbilar istället för att hålla kvar de mottagningar man har nu. Också Bromarfhemmet stänger.

 • Sanering bättre än nybygge för Hangö hälsocentral

  24.03.2016 Västnyland

  Direktionen för intern service röstade om saken.

  Det är bättre att sanera hälsocentralen i Hangö än att satsa på ett nybygge. Det anser direktionen för intern service efter en omröstning.

 • Hangö noggrannare med mediciner än tidigare

  13.02.2015 Västnyland

  Hangö hälsovårdscentral har blivit bättre på att uppdatera information om vilka mediciner patienterna får. Regionförvaltningsverket har bett Hangö stad om en utredning eftersom uppgifterna tidigare har varit föråldrade och felaktiga.

 • Prislappen för Malax-Korsnäs HVC steg med en miljon

  15.01.2014 Österbotten

  Renoveringen av Malax-Korsnäs HVC blir dyrare än väntat. Efter konditionsgranskning har kostnaderna för det treåriga projektet reviderats från 6,1 till 7,1 miljoner euro.

 • Raseborg tog över rodret vid Karis hvc

  03.01.2014 Västnyland

  I går tog staden Raseborg över verksamheten på Karis hälsovårdcentral. Enligt överläkare Åsa A Westerlund har övergången gått mycket smidigt och skillnaden i vardagen är liten

 • Dyrt att starta upp hvc i Sjundeå

  16.05.2013 Västnyland

  Det kostade mer än väntat att sätta igång vårdverksamheten i egen regi i Sjundeå. Kommunen tog över vården vid årsskiftet.

 • Malax-Korsnäs hvc måste renoveras

  09.04.2013 Österbotten

  Dålig inneluft i Malax-Korsnäs hälsovårdscentral gör att kommunerna tvingas renovera fastigheten. En renovering kostar drygt fem miljoner euro. Ett nybygge skulle kosta kommunerna tio miljoner.

 • Hvc-bygget i Korsholm snabbare än beräknat

  28.09.2012 Österbotten

  Utbyggnaden av Korsholms hälsovårdscentral behöver mer pengar i år. Arbetet har gått snabbare än beräknat och därför behövs 2,7 miljoner extra. Totalt kostar projektet 14 miljoner euro och ska bli klart 2014.

 • HVC i Holm byggs ut

  24.08.2012 Österbotten

  Nu börjar planeringen av utbygganden av det nya HVC:et i Holm i Larsmo. Vi behöver verkligen mer utrymme, säger hälsovårdare Solveig Braskén och Satu Järvinen som är ansvarig hälsovårdare i Larsmo.

 • Att bli sjukskötare

  20.09.2010 Arkivet

  Vi besöker Vasa sjuksköterskeskola.

  Här besöker vi Vasa sjuksköterskeskola, där över hälften av sjuksköterskorna i vårt land utbildades 1963. Vi får se skolan som är bunden med Vasa centralsjukhus.

 • På avdelning 10 sköter man de yngsta cancerpatienterna

  07.02.2008 Arkivet

  Cancerpatienterna på Barnsjukhuset i Helsingfors

  På avdelning 10 vid Barnskjukhuset i Helsingfors vårdas unga cancerpatienter. Melita Tulikoura har följt med barn och föräldrar i en situation då allt oväsentligt faller bort.

 • Själö och vården av dårar

  31.01.2008 Arkivet

  Karl Sahlgren tar upp mentalvårdens historia.

  I en dokumentär från 1991 tar Karl Sahlgren upp mentalvårdens historia med särskilt vikt på Själö hospital.

Sidor