Hoppa till huvudinnehåll

stadsekonomi

 • Staden beredd att fortsätta

  20.11.2013 Östnyland

  Borgå stad är redo att fortsätta med projektet på Elantotomten - med redan överenskomna villkor, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

 • Nu ska 13 000 semesterdagar tas ut

  11.11.2013 Österbotten

  Karleby stads anställda har samlat på sig en mängd outtagna semesterdagar. Stadsdirektör Antti Isotalus har ungefär 150 sparade semesterdagar. Totalt handlar det om mer än 13.000 dagar som nu ska tas ut så fort som möjligt.

 • Lokalcentralen: Alla tomma lokaler ska inte användas

  23.10.2013 Huvudstadsregionen

  Vid Helsingfors lokalcentral anser man inte att det finns onödigt många tomma lokaler i Helsingfors. 4 procent eller 100 000 kvadratmeter av stadens lokaler står tomma och enligt Erik Nieminen är det en tillräcklig andel.

 • Wasaline fick sitt lån

  17.09.2013 Österbotten

  Vasa stad beviljar det lån som rederiet Wasaline ansökt om, beslöt fullmäktige på måndagen. Staden tvingas låna för att kunna bevilja de 2,5 miljonerna.

 • Guggenheimmöten har kostat Helsingfors tiotusentals euro

  12.09.2013 Huvudstadsregionen

  De möten som representanter för Helsingfors stad och Guggenheimstiftelsen har haft sedan stadsstyrelsen i maj 2012 sade nej till ett museum har kostat skattebetalarna i Helsingfors närmare 30 000 euro. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning.

 • "Helsingfors sporrar till svartarbete"

  22.08.2013 Huvudstadsregionen

  Tusentals familjer i Helsingfors kommer att påverkas av att Mannerheims barnskyddsförbund (MLL) lägger ner sin barnvaktsservice för resten av året. Behovet av barnvakter är stort och MLL förmedlar dagligen barnvakter till familjer. Nu måste familjerna börja använda sig av svart arbetskraft istället, tror Marika af Enehjelm som regelbundet anlitat MLL:s barnvakter.

 • Raseborg överväger att sluta köpa tjänster av Kårkulla

  11.06.2013 Västnyland

  Pengarna tryter i Raseborg och grundtryggheten borde spara för att förbättra stadens ekonomi. Det kan leda till att staden själv producerar tjänsterna för personer med utvecklingsstörning. I dag köps tjänsterna av Kårkulla samkommun.

 • Krisgrupp försöker rädda Hangös ekonomi

  23.05.2013 Västnyland

  En krisgrupp bestående av politiker från alla partier i Hangöfullmäktige funderar på hur staden ska ha råd att betala för vård, skola och annan service som Hangöborna har rätt till.

 • Ekonomin i Raseborg sämre än beräknat

  18.12.2012 Västnyland

  Ekonomin i Raseborg blir sämre och sämre. Det är underskottet som ökar, konstaterade stadsstyrelsen på mötet i går.

 • TS: Åbo har hemlighållit stadens beslut

  28.08.2012 Åboland

  Åbo stad har i flera års tid olagligt hemlighållit över 100 av stadsstyrelsens beslut, skriver Turun Sanomat. Till exempel har staden hemlighållit de ekonomiska rapporter som presenteras för stadsstyrelsen en gång i veckan.