Hoppa till huvudinnehåll

fågelräkningar

 • Talgoxen är en vanlig syn i Borgå

  01.02.2016 Östnyland

  Fåglar räknades på olika håll i landet under veckoslutet.

  Fåglar har igen räknats på olika håll i landet under veckoslutet. I Borgå observerades 30 olika fågelarter.

 • Finns dalripan ännu i Egentliga Finland?

  05.10.2015 Åboland

  Arten observerades senast i Kurjenrahka nationalpark 2009.

  Naturskyddsförbundets lokalavdelning i Egentliga Finland håller på att kartlägga förekomsten av den sällsynta dalripan (Lagopus lagopus) i landskapet.

 • Vinterfåglar trivs på Kimitoön

  26.02.2015 Åboland

  Under januari och februari har vinterfågelbeståndet räknats i 38 byar och tätorter på Kimitoön. Resultatet visar att pilfinkarna blivit fler medan grönsiskan dragit sig tillbaka.

 • Bonga många fåglar

  27.01.2014 Östnyland

  Hur många fågelarter upptäcker du på din egen gårdsplan på en timme? Det är tanken bakom evenemanget Gårdsplanskrysset som gick av stapeln under veckoslutet.

 • Tornfalkshäckningen lyckades bra

  23.07.2013 Åboland

  Tornfalkarnas häckning har varit lyckad i Egentliga Finland i vår. En av orsakerna är att det funnits rikligt med sorkar.

 • Många nya ejderungar i Hangö

  05.07.2013 Västnyland

  Det har varit ett rätt så gott reproduktionsår för ejdrarna i Hangö. Knappa 2 400 ådor och samma antal ungar påträffades i Tvärminne och runt Hangö udd i månadsskiftet juni-juli, då Hangö Fågelstations och Aronias ejderteam kartlade årets reproduktion.

 • Beståndet av vitkindad gås skjuter i höjden

  06.09.2012 Västnyland

  Beståndet av vitkindad gås har sjufaldigats sedan ifjol. Under veckoslutet inventerades närmare 600 vitkindade gäss i Västnyland.