Hoppa till huvudinnehåll

trafikavgifter

 • Trafi uppbär för höga avgifter

  13.11.2014 Inrikes

  Trafiksäkerhetsverket Trafi har problem med prissättningen av sina tjänster. Varje år betalar bilister sammanlagt miljoner euro i för höga avgifter för att till exempel registrera fordon och körkort. Däremot har taxorna för sjöfart, luftfart och järnvägstrafik varit för låga i flera år.

 • Utlänningar ska betala på tyska vägar

  17.01.2014 Utrikes

  Samtidigt som man i Finland funderar över kilometeravgifter för bilister, har man i Tyskland nu planer på att införa vägtullar. Planerna står nedskrivna i det färska regeringsprogrammet, men frågan är mycket omdiskuterad - bara utländska bilister ska betala. Johnny Sjöblom rapporterar!

 • Pressen: Många frågor kring kilometerskatten

  17.12.2013 Inrikes

  Förslaget om den nya kilometerskatten, som lades fram i går, har debatterats flitigt i dagens tidningar. Möjligheter och hot, rättvisa, integritetsskydd och samhällsekonomiska följder är bara några ord som präglar debatten.

 • Grankulla- och Hagalundsbor vinnare i biljettreform

  03.12.2013 Huvudstadsregionen

  Enligt ett förslag från Helsingforsregionens trafik skulle en månadsbiljett från Sökö till Helsingfors kosta 90 euro medan motsvarande månadsbiljett för dem som bor i Grankulla och Hagalund bara skulle kosta 50 euro.

 • Slaget efter tolv debatterade bilbeskattningen

  17.09.2013 Österbotten

  Betalar bilisterna för mycket för det som på många håll i landet är en nödvändighet? Eller borde bilanvändningen minskas ytterligare med hjälp av skatter och avgifter? Ta chansen och delta i debatten - svara på enkäten och skriv din åsikt!Lyssna här!

 • Trängselskatt i bruk i Göteborg

  02.01.2013 Utrikes

  Sveriges näst största stad Göteborg har infört en trängselskatt för bilister. Från och med den här morgonen tas en trängselskatt ut för fordon som kör in eller ut ur de centrala delarna av Göteborg.

 • Privat parkeringsövervakning ska begränsas

  06.09.2012 Inrikes

  Den privata parkeringsövervakningen ska begränsas. Privata bolag ska i fortsättningen bara få assistera myndigheter som sysslar med parkeringsövervakning, Det slår regeringen fast i en färsk proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om biträdande vid parkeringsövervakning.