Hoppa till huvudinnehåll

Barnombudsmannen (musikstycke)

 • Grundskolan bör renoveras, säger barnombudsmannen

  08.04.2016 Inrikes

  Mer flex i skolan och helhetsarbetstid för lärarna.

  Barnombudsmannen tycker att grundskolan inte längre är bra och vill att systemet läggs om.

 • Kurttila: Vattkoppsvaccin sparar tid och pengar

  05.03.2016 Inrikes

  60 000 finländare insjuknar i vattkoppor per år.

  Vaccin mot vattkoppor (varicella) borde läggas till det nationella vaccinationsprogrammet, anser barnombudsman Tuomas Kurttila.

 • Barnombudsmannen: Barn med invandrarbakgrund glöms bort

  20.01.2016 Inrikes

  Brister i det finska systemet, tycker Tuomas Kurttila.

  Barnombudsman Tuomas Kurttila är orolig för barn med invandrarbakgrund och säger att vi lätt förbiser deras problem.

 • Antalet fattiga barnfamiljer ökar

  14.01.2016 Inrikes

  Barnombudsmannen: Ojämlikheten är närvarande hela livet.

  Allt fler barn lever i fattigdom i Finland och antalet har nästan trefaldigats under de senaste 20 åren. Föräldrarnas utbildningsnivå definierar i allt högre grad barnens liv, säger barnombudsmannen.

 • Barnombudsmannen vill ha rådgivningsbyråer för pappor

  08.11.2015 Inrikes

  Papporna borde beaktas bättre inom familjetjänsterna.

  Papporna borde beaktas bättre i familjetjänsterna, säger barnombudsman Tuomas Kurttila. Enligt undersökningar är papporna inte lika nöjda som mammorna med det stöd de får inom familjetjänsterna.

 • Barnombudsmannen avråder moralpanik om sociala medier

  25.10.2015 #NiVetIngenting

  Tuomas Kurttila tror mer på engagerade vuxna än på förbud.

  Barnombudsman Tuomas Kurttila ser mycket gott i att barn finns på sociala medier. Han tror mera på engagerade vuxna än strikta åldersgränser och begränsningar.

 • Ska vi slopa skolbetyg i gymnastik?

  12.10.2015 X3M

  Förslag har kommit på att skippa vissa ämnen i skolbetygen.

  Barnombudsmannen Tuomas Kurttila föreslår att man borde sluta ge vitsord i kreativa ämnen såsom till exempel gymnastik, bildkonst och musik.

 • Barnombudsman: Konstämnen ska inte betygsättas

  26.09.2015 Inrikes

  "Eleverna borde få fokusera mer på kreativitet."

  Barnombudsmannen Tuomas Kurttila föreslår att traditionell betygsättning av konst- och färdighetsämnen slopas i den grundläggande utbildningen. Utvärderingen kunde istället ges muntligt.

 • Ensamkommande barn måste få ett hem snabbare

  21.09.2015 Inrikes

  Finland måste förbereda sig på flera ensamma flyktingbarn.

  Finland måste förbereda sig på flera ensamkommande flyktingbarn menar barnombudsman Tuomas Kurttila.

 • Barnombudsmannen vill förbjuda barnäktenskap

  24.07.2015 Inrikes

  Staten ska inte kunna bevilja tillstånd till omyndiga.

  Barnombudsmannen Tuomas Kurttila vill ändra lagen så att staten inte längre ska kunna bevilja äktenskapstillstånd till barn under 18 år.

 • Barnombudsmannen oroad över hur mammor orkar

  10.05.2015 Inrikes

  Vill underlätta för mammor att kombinera arbete och familj.

  Barnombudsmannen Tuomas Kurttila efterlyser mer uppmärksamhet på mammors orkande, både inom rådgivningen och arbetshälsovården. Föräldrar som arbetar bekymrar sig mindre för hur de orkar än de som inte arbetar, säger han.

 • BO: Barnens rättigheter bör bli arbetsmarknadsfråga

  15.12.2014 Inrikes

  Barnombudsman Tuomas Kurttila vill att barnens rättigheter lyfts fram i arbetsmarknadsförhandlingar. - Det är viktigt hur många timmar barn och föräldrar kan tillbringa tillsammans. Enligt Akavas ordförande Sture Fjäder är det bra att barnens perspektiv lyfts fram.