Hoppa till huvudinnehåll

byggmaterial

 • Beslut om inneluften i Sjundeå kan dröja länge

  15.02.2017 Västnyland

  Politiker oeniga om hur snabbt besluten måste fattas.

  Politikerna i Sjundeå måste fatta beslut om lösningsmodeller för problemen med inomhusluften i skolorna före kommunalvalet, säger kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP). Andra politiker tror inte att det lyckas, utan vill gå långsamt fram så att man inte fattar fel beslut.

 • Pargas och dagbrottet: Cementugnen blev grogrunden för ett multinationellt gruvbolag

  03.02.2017 Åboland

  Den vita kalkstenen var också ett trumfkort i byggindustrin.

  Då Pargas Kalkbergsaktiebolag inledde sin verksamhet i början av 1900-talet var bränd och släckt kalk först den enda produkten som man producerade. Men sedan fick Emil Sarlin idén att bygga en av världens största cementugnar i staden.

 • Borgå gamla järnhandel flyttar till Östermalm

  12.01.2017 Östnyland

  Från gammal järnvägsstation till betongbunker.

  Länge försökte handelsman Teemu Tukiainen, med hjälp av Borgå stad, hitta en ny lämplig fastighet för Borgå gamla järnhandel. Det lyckades i sista minuten.

 • Betongskandalen växer - flera broar har problem med betongen

  02.01.2017 Inrikes

  Trafikverkets undersökning tyder på brister.

  Trafikverket har påträffat brister i betongkonstruktionerna i sex nya broar runtom i Finland. Trafikverket valde slumpmässigt ut 18 broar som var byggda mellan 2011 och 2016. Det visade sig att betongkonstruktionerna hos sex broar inte fyllde hållfasthetskriterierna.

 • Betongfundamentet för nya Åbosjukhuset måste rivas – "Ett hårt bakslag för ÅUCS"

  30.12.2016 Åboland

  Nästan allting måste rivas.

  Tester fastslår att den betong som använts vid byggandet av nya T3-sjukhuset inte håller måttet. Nästan allting måste rivas och nya trafikarrangemang medför trögare trafik vid motorvägen.

 • Fråga Fritt: Aura ås lera fick nytt liv vid Kupittaan Savi

  30.12.2016 Åboland

  Lerfabriken i Kuppis var verksam mellan 1921 och 1969.

  Redan på 1700-talet fanns en fabrik som förädlade lera i Kuppisområdet invid järnvägen, motorvägen och sjukhusområdet. Men själva Kupittaan Savi grundades 1921.

 • Rörrenovering orsakade fuktskada – entreprenören skyllde på invånare

  29.12.2016 Samhälle

  För Patrick Ihalainen blev rörrenoveringen dyr och stressig.

  En av tio rörrenoveringar går åt skogen. För Patrick Ihalainen blev det en dyr och stressig upplevelse. Tipsa du också

 • Ingen lösning på betongproblemen ännu

  20.12.2016 Åboland

  Utredningarna fortsätter på flera håll.

  Säkerhets- och kemikalieverket Tukes fortsätter sina egna undersökningar, liksom byggnadsinspektionen i flera städer. På tisdagen utvärderades situationen, men det går fortfarande inte att peka på någon enskild orsak.

 • Betongen brister vid vindkraftsbygge i Kristinestad

  08.12.2016 Österbotten

  Tre fundament för vindkraftverk måste gjutas om.

  EPV Vindkraft har upptäckt dålig betong i tre vindkraftsfundament i Ömossa i Kristinestad. Ett har rivits och gjutits på nytt, två fundament har reparerats. Vindkraftsparken i Ömossa omfattar 34 vindkraftverk.

 • Flera instanser söker efter lösningar i betonghärvan – ”Tagit industrin på sängen”

  08.12.2016 Åboland

  Professor: Kan vara en överreaktion på tidigare luftproblem.

  För nästan en vecka sedan klarnade det att huvudorsaken till betongproblemen i Åbo och Kemijärvi är för mycket luft i betongen. Det kan vara en för kraftig reaktion på att det tidigare fanns för lite luft i betongen, förklarar professor Jouni Punkki.

 • Byggnämnden i Åbo: Betongkvaliteten ska utredas på fler byggen

  02.12.2016 Åboland

  Byggbolagen borde utreda betongen på byggen, anser nämnd.

  Byggnämnden i Åbo föreslår att branschföreningen Talonrakennusteollisuus utreder om betongen som används på andra byggen, uppfyller alla krav.

 • Rudus: Inget fel på vår betong

  30.11.2016 Åboland

  Granskningarna har gjorts av Inspecta Sertifiointi Oy.

  Kvaliteten på den betong som betongtillverkaren Rudus har levererat har väckt frågor i bland annat Åbo. Nu hävdar Rudus att de inspektioner som hittills har gjorts i Åbo visar att bolagets betong inte har några brister.

 • Nya problem med betongen vid T3-sjukhusbygget i Åbo

  29.11.2016 Åboland

  Utredningarna visar att också betongelementen har brister.

  Betongproblemen vid T3-sjukhusbygget i Åbo ser ut att förvärras. I utredningarna som har gjorts hittills har det visat sig att också en del av betongelementen inte håller måttet. Det säger sjukhusbyggets projektchef Timo Seppälä.

 • Minst 67 döda efter olycka vid kraftverk i Kina

  24.11.2016 Utrikes

  En del av ett kraftverk som höll på byggas rasade.

  En olycka på ett kraftverksbygge i östra Kina har krävt tiotals människors liv. De krossades under betongplattor och stålbalkar när en byggnadsställning rasade.

 • Tukes utreder problemen med betongen

  21.11.2016 Inrikes

  Problem har förekommit i både Åbo och Kemijärvi.

  Säkerhets- och kemikalieverket Tukes utreder de kvalitetsproblem som förekommit med den betong som använts på vissa byggarbetsplatser. Kvaliteten har väckt frågor bland annat i Åbo och Kemijärvi.

 • Nja till timmerskolor i Borgå

  19.11.2016 Östnyland

  Borgå måste bygga många nya skolor och daghem.

  Lovisa funderar på att bygga en timmerskola. Borgå står också inför en del investeringar de kommande åren, bland annat en del nybyggda daghem och skolor. Kunde timmer vara ett alternativ också i Borgå? Ja och nej, menar tjänstemän och politiker.

 • Åbo granskar alla byggplatser med betong från Rudus

  17.11.2016 Åboland

  Byggnadsinspektionen slår larm om bristerna i betongen.

  Alla byggplatser som betongtillverkaren Rudus har levererat betong åt ska granskas. Det säger Reima Ojala som är direktör för byggnadsinspektionen i Åbo efter att nya brister uppdagats.

 • TS: Bygget av parkeringshall avbryts på grund av betongproblem

  17.11.2016 Åboland

  Betongen har levererats av betongföretaget Rudus.

  Byggföretaget NCC har beslutat att avbryta bygget av en parkeringshall i Harpunkvarteret invid Åbo slott på grund av kvalitetsproblem med den betong som har levererats skriver Turun Sanomat.

 • Skolor i trä får tummen upp av husbyggarproffs

  17.11.2016 Östnyland

  I Lovisa överväger politiker nytt högstadium av timmer.

  Både lärare och elever vid linjen för husbyggnadsteknik vid yrkesskolan Inveon i Borgå talar varmt för att bygga också större offentliga byggnader i trä. Frågan är aktuell i Östnyland med planer på flera nya skolor.

 • Omfattande betongproblem försenar ÅUCS sjukhusbygge med minst tio månader

  11.11.2016 Åboland

  Bygget av T3-sjukhuset försenas rejält.

  Allvarliga betongproblem försenar bygget av ÅUCS T3-sjukhus i Åbo rejält. Det som gjutits måste byggas på nytt. Bygget sjukhuset försenas med minst tio månader.

Sidor