Hoppa till huvudinnehåll

laglighet

 • Nya patientdatasystemet väcker oro, uteblir svenskan för personalen? Apotti tas i bruk den första november

  23.10.2018 Hälsa

  Patientsäkerheten och svenskans ställning inger oro.

  Hur går det med svenskan och patientsäkerheten i det svenska sjukvårdsområdet i västra Nyland, då nya patientdatasystemet Apotti tas i bruk? Testandet börjar i Vanda och utvidgas småningom inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

 • Domarutnämning i USA:s högsta domstol: Konservativt hur det än går

  09.07.2018 Utrikes

  Trumpbeslut inom kort om HD:Fyra kandidater sägs vara kvar.

  Ett av president Trumps vikitgaste beslut kommer sent måndag kväll amerikansk tid. En ny domare ska utnämnas till Högsta domstolen. En sak är klar: Det blir en konservativ domare, som kan sitta länge och påverka amerikansk lagtolkning.

 • Politiker svarar på knarkproblemet - kan bli aktuellt med avkriminalisering

  30.04.2018 Tala om knarket

  Följer Finland Norges väg och avkriminaliserar missbrukarna?

  Flera länder, bland dem Norge och Portugal, har gått in för en avkriminalisering av missbrukarna för att sänka tröskeln att söka hjälp. Så här svarar de riksdagsledamöter som Svenska Yle har frågat om avkriminalisering.

 • Mari Lindman: Vad betyder civil olydnad?

  12.03.2017 Kultur och nöje

  Lagligt och moraliskt rätt är inte alltid samma sak.

  Samhällen kan förändras genom civil olydnad, det finns det flera exempel på också i vår egen närhistoria. Men när kan ett brott mot lagen ses som civil olydnad? Och är det som är lagligt alltid rätt?

 • Ny rättelseyrkan i Hangö - den här gången mot HSF-avtalet

  08.02.2017 Västnyland

  Bristfälliga krav på hamnservicen?

  Avtalet mellan Hangö stad och Hangö segelförening (HSF) om skötseln av gästhamnen, Östra hamnen, undertecknades i fredags (3.2). Men två dagar innan hade en privatperson lämnat in ett rättelseyrkande mot det avtal stadsstyrelsens har godkänt om skötseln av gästhamnen.

 • HS: Exceptionell laglighetsgranskning vid Finavia

  22.12.2015 Inrikes

  Finavia gjorde derivatavtal som ledde till stora förluster.

  Statens revisionsverk har inlett en exceptionell laglighetsgranskning i det statsägda bolaget Finavia, skriver Helsingin Sanomat.

 • Direktsänd lektion via mobilen – möjlighet eller risk?

  10.12.2015 Inrikes

  FSL: Skolorna borde ta ställning till trenden.

  Elever i olika åldrar har i ökande grad börjat direktsända video på skoltid, till exempel för att förmedla stämningar på lektioner och raster. Finlands svenska lärarförbund uppmanar skolorna att ta ställning till trenden.

 • Olaglig avfallsnämnd i Jakobstad

  27.05.2015 Österbotten

  Besluten blir lagliga trots det.

  Sammansättningen på Österbottens avfallsnämnd, där Jakobstad är värdkommun, är olaglig. Nämnden uppfyller inte jämställdhetslagens krav på könsfördelning bland medlemmarna.

 • Experter: Lagligt att strömma olagliga videor

  17.04.2015 Inrikes

  I vart fjärde hushåll ser man på olagligt uppladdade videor.

  Vart fjärde finländskt hushåll ser på olagligt uppladdade tv-serier och filmer via nätet, och andelen växer kraftigt. Det uppger upphovsrättsinnehavarnas intresseorganisation, som nu också anser att det är olagligt att ta del av det materialet. Men uppfattningen får inte stöd bland juridiska experter.

 • JO: Esbos uppmaning om privat vård bröt mot lagen

  25.06.2014 Huvudstadsregionen

  Esbo stads uppmaning till patienter med sjukvårdsförsäkring om söka sig till privat vård bröt mot lagen. Det här konstaterar justitieombudsmannen. Yle Huvudstadsregionen rapporterade i slutet av mars 2013 om en kvinna som fått den här uppmaningen.

 • Uruguayare får röka 10 gram marijuana per vecka

  03.05.2014 Utrikes

  Uruguay blev i december det första landet i världen att legalisera odling, försäljning och rökning av marijuana. Nu har landet offentliggjort reglerna för marknaden. De är striktare än i Colorado, i USA.

 • JK: Hautala gjorde inget fel

  12.02.2014 Inrikes

  Justitiekansler Jaakko Jonkka ger före detta utvecklingsminister Heidi Hautala (Gröna) rena papper i fråga om hennes hantering av Arctia Shipping-fallet. Enligt Jonkka finns det inte belägg för att Hautala skulle ha handlat mot lagen.

 • Polisen ska övervakas bättre

  06.09.2013 Inrikes

  Det behövs klara spelregler för hur polisens arbete skall övervakas. Intern övervakning har hittills baserat sig på allmän praxis, men nu vill en arbetsgrupp ge polismän bättre rättsskydd med att skriva laglighetsövervakningen i en lag.

 • "Ohållbart med högt hushållsavdrag"

  14.01.2013 Inrikes

  Det är ohållbart att ha ett så högt hushållsavdrag som i dag när staten tvingas spara, anser experter. Ett lägre avdrag skulle enligt dem inte heller drabba sysselsättningen så mycket. Finländarna är nämligen redan vana vid att köpa hushållsnära tjänster på lagligt sätt. Niklas Fagerström rapporterar!

 • Vanda bryter mot lagen

  07.12.2012 Huvudstadsregionen

  Behandlingstiderna för utkomststödet i Vanda bryter mot lagen. Det kan ta 3-6 veckor att få besked, trots att behandlingstiden enligt lagen borde vara maximalt 7 dagar.

 • Polisen släppte knivmannen

  24.10.2012 Inrikes

  Polisen har släppt den man som knäböjde framför statsminister Jyrki Katainen (Saml) och räckte honom en brödkniv i Åbo i måndags.

 • Ok att dra in Kalax skola

  11.09.2012 Österbotten

  Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit ett besvär mot att Kalax skola i Närpes drogs in och slogs ihop med Kåtnäs skola. Beslutet om indragning togs 2010.