Hoppa till huvudinnehåll

staten (offentlig makt)

 • Jakten på den onödiga tjänstemannen

  29.03.2015 Samhälle

  Den för feta offentliga sektorn har blivit het valfråga.

  Från höger, via mitten och vänsterut är flera ledande politiker överens: Vi har en alltför fet offentlig sektor och tiotusentals överflödiga tjänstemän. Men är det sant? Här börjar jakten på den onödiga tjänstemannen.

 • Larsmo får inget statsstöd för biblioteksbygget

  25.03.2015 Österbotten

  Biblioteket byggs i anslutning till det nya Centrumhuset.

  Staten stöder inte längre biblioteksbyggen. Larsmo blir utan statsstöd för sitt nya bibliotek och blir istället antagligen hyresgäst i fastigheten

 • "Staten borde ta över kommunernas vårdansvar"

  06.03.2015 Inrikes

  Det råder ett stort missnöje inom social- och hälsovårdssektorn över det fällda förslaget på en ny vårdreform. Enligt föreningen Finlands social och hälsa, prioriterar grundlagsutskottet kommunernas autonomi framom medborgarnas rätt till jämlik vård.

 • "Efter tre år kom våldet"

  14.01.2015 Österbotten

  Vid årsskiftet tog staten över finansieringen av skyddshemmen. Det hjälper dem som behöver skydd, men som inte har råd att söka sig till ett skyddshem. Stina och hennes barn hör till dem.

 • Karleby kan få bioraffinaderi för 300 miljoner

  26.11.2014 Österbotten

  Karleby kan få ett nytt bioraffinaderi. Projektet finns med på regeringens lista över investeringar som kan få stöd av EU-komissionen. - EU söker just sådana här områden, där man kan både kemi och bioekonomi, säger Anne Pesola som är vd på Karlebys utvecklingsbolag, Kosek.

 • Hangö klarade sig från tvångsfusion - den här gången

  16.06.2014 Västnyland

  För första gången beslöt statsrådet nyligen att tvångsfusionera kommuner det gått för dåligt för. Sammanlagt utreddes endast fyra kommuner för att gå samman mot sin vilja. En av dem var Hangö som klarade sig.

 • Staten sålde Destia

  26.05.2014 Inrikes

  Det statligt ägda vägbolaget Destia har sålts till investeringsbolaget Alhström Capital för 148 miljoner euro. Försäljningen är ett led i strategin att sälja statlig egendom som regeringen beslöt om i rambudgetförhandlingarna. Fackförbundet JHL anser att Destia såldes till vrakpris.

 • No money, no fun!

  01.04.2014 Svenska.yle.fi

  Kommuner med barn, äldre och broar får mindre pengar av staten när systemet med statsandelar görs om. Kommuner med många sjuka och invandrare kan däremot skatta sig lyckliga.

 • Ryskt ägande i Pyhäjoki väcker delade känslor

  28.03.2014 Inrikes

  Kommunfullmäktige i Pyhäjoki i Norra Österbotten hoppas fortfarande på att man ska få ett kärnkraftverk till kommunen. Det är energibolaget Fennovoima som ska bygga kraftverket, men allt fler delägare i Fennovoima har dragit sig ur projektet.

 • Studentorganisationerna: Det kunde ha varit värre

  27.03.2014 Åboland

  Studentorganisationerna är ganska nöjda med regeringens budgetramar. Trots att sparkraven också drabbar studenter och högskolor så kunde det ha gått sämre.

 • Trafikministerns besked en chock för Esbopolitiker

  21.03.2014 Huvudstadsregionen

  I Esbo tog man emot trafikminister Merja Kyllönens (VF) besked med bestörtning. Kyllönen sade tidigare i dag att det knappast blir några statliga pengar för förlängningen av Västmetron från Mattby till Stensvik vid det här skedet.

 • Husbolag står inför höga kostnader

  19.03.2014 Inrikes

  Höghus från 1960- och 70-talet orsakar höga kostnader för husbolag just nu. Rörrenoveringar, balkonger, hissar - listan kan göras lång. Nu föreslår en arbetsgrupp att staten kunde gå in och stöda husbolagen.

 • Det blir svårare att få alterneringsledighet

  13.03.2014 Inrikes

  I höst träder strängare villkor kring alterneringsledighet kraft. Det rapporterar Helsingin Sanomat.

 • Lindrigare dom för restaurangföretagare

  10.03.2014 Åboland

  Ägaren till köttaffären Agali har dömts till tre och ett halvt år i fängelse av Åbo hovrätt. Domen är ovillkorlig.

 • Kommuner bötar för långtidsarbetslösa

  07.03.2014 Österbotten

  Kommunerna betalar stora pengar för långtidsarbetslösa som går över gränsen 500 dagar. Bara Jakobstad betalade över 400 000 på ett år för arbetslösa man inte lyckades ordna jobb åt. Nästa år väntas straffgränsen gå vid 300 dagar.

 • Allt mer österbottnisk skärgård skyddas

  05.03.2014 Österbotten

  En stor del av den österbottniska skärgården är numera naturskyddsområde. I Karleby är Rummelö-Harrbåda är ett viktigt fågelskyddsområde och kor hjälper till att ta bort vass.

 • "Stor ära att vara nämndeman"

  28.02.2014 Österbotten

  Nämndemännen fungerar som lekmannadomare vid rättegångar för speciellt grövre brott. Nu vill regeringen minska antalet nämndemän. Anders Brunberg har fungerat som nämndeman vid Österbottens tingsrätt i nio år och han tycker att nämndemännen har en viktig funktion som länk mellan rättsväsendet och allmänheten.

 • Lundo och Tarvasjoki går samman?

  28.02.2014 Åboland

  I dag, fredag, ska de nya kommunfusionsplanerna för Lundo och Tarvasjoki presenteras. Tarvasjoki har redan två gånger fått kriskommunshjälp, men nu har staten sagt ifrån att kommunen inte får mer ekonomisk hjälp, utan måste söka andra lösningar.

 • Malax hoppas på egen ishall

  27.02.2014 Österbotten

  Fullmäktige i Malax går i borgen för ett lån på 400 000 euro som Malax Ishall Ab kommer att ta. Om staten går med på att stöda ishallsbygget det vill säga. Drömmen om en ishall hänger nu på stöd från statligt håll.

 • Kommuner kan mista skärgårdspengar

  26.02.2014 Östnyland

  Borgå, Sibbo, Lovisa och Pyttis blir utan bidrag för sin skärgård om reformen av statsandelssystem går igenom. De uppfyller inte kriterierna på skärgård.

Sidor