Hoppa till huvudinnehåll

sjöfart

 • Sjöbevakningsstation på Jussarö säljs

  11.10.2012 Västnyland

  Den gamla sjöbevakningsstationen på Jussarö i Ekenäs skärgård ska säljas. Försäljningen omfattar fem byggnader på cirka en hektar mark.

 • Östra hamnen blir större

  25.09.2012 Västnyland

  Muddring och stenbrytning ska byggas i Östra hamnen i Hangö. Dessutom borde en vågbrytare byggas.

 • Nya farleder ska locka småbåtar till Dalsbruk

  24.09.2012 Åboland

  Nya småbåtsfarleder föreslås till Dalsbruk. Det här kunde locka flera småbåtar till gästhamnen, tror det bolag som kommer med förslaget.

 • Tanker på grund norr om Tallinn

  24.09.2012 Inrikes

  Ett stort tankfartyg har gått på grund norr om Tallinn, uppger Gränsbevakningen. Enligt de allra första uppgifterna har fartyget Kyeema Spirit ingen olja i sina tankar. Det står stadigt på grund och tar in vatten.

 • Besättningen rapporterar inte om risksituationer

  20.09.2012 Inrikes

  Sjökaptenen Mikael Wuorio anser att besättningen borde bli bättre på att rapportera om situationer där en olycka ombord på ett fartyg har varit nära. Det är situationer där man kunde lära sig för framtiden. Helsingin Sanomat skriver att fartygsolyckor på Östersjön är vardagsmat.

 • Förvaltningsdomstolen för en stängning av Öröfarleden

  28.08.2012 Åboland

  Förvaltningsdomstolen godkänner att Öröfarleden stängs.

 • Sämre resultat för Viking Line

  16.08.2012 Ekonomi

  Viking Line redovisar en rörelseförlust på 17,9 miljoner euro för årets första hälft och bolaget bedömer att resultatet för hela årets kommer att bli negativt. Viking Line säger sig vidta en rad åtgärder för att förbättra lönsamheten.

 • Grundstötningar blir allt vanligare

  27.07.2012 Österbotten

  Allt fler småbåtsförare kör på grund. Förra året skedde en ökning på 7 % jämfört med året innan, och året före var ökningen hela 15 %.

 • Inga besvär mot muddring i Jakobstad

  03.07.2012 Österbotten

  Nu är det fritt fram att återuppta muddringen av farleden till Jakobstad. På måndagen gick besvärstiden för Regionförvaltningsverkets beslut ut och inga besvär lämnades in.

 • EK missnöjd med svaveldirektivet

  29.05.2012 Inrikes

  Det så kallade svaveldirektivet förutsätter att svavelutsläppen inom sjöfarten minskar kraftigt från år 2015. Det ska ske med hjälp av dyrare bränsle eller reningsapparater. Finlands näringsliv förbereder sig på massiva kostnader på grund av direktivet.

 • Finlands flotta stoltserade med u-båtar, pansarfartyg och skolfartyg

  29.03.2012 Arkivet

  Reporter Kaj Klinge berättar med stolthet om Finlands flottas fina fartyg: pansarfartyget Ilmarinen, ubåten Vetehinen och skolfartyget Suomen Joutsen. Mikrofonen besöker dessa ståtliga skepp.

 • Jussarö förr och nu

  23.08.2007 Arkivet

  En snabbspolning genom Jussarös historia.

  I ett program om Jussarö från 1980 får vi en snabbspolning genom Jussarös historia som landmärke för sjöfarare till gruvö.

 • Norrskär

  17.08.2007 Arkivet

  Mitt i Kvarken ligger Norrskärs fyr, Österbottens första fyr

  Mitt i Kvarken ligger Norrskärs fyr, Österbottens första fyr. Det var också den sista bemannade fyren i Finland. Den sista fyrmästaren lämnade ön sommaren 1987, då fyrljuset automatiserades. Här får vi följa med historier och mänskor kring Norrskär.

 • Ritgrund

  08.09.2006 Arkivet

  Fyren gjort av trä

  Fyren på Ritgrund är unik i Finland. Den är vår enda fyr gjord av trä. Båken har lotsat skepp i över 130 år, men används inte längre i dag som fyr.

 • Valsörarna

  08.09.2006 Arkivet

  Vattnet omkring dem har ofta kallats för fartygsgraven.

  De två fyrarna på Valsörarna och Strömmingsbådan är de viktigaste i Bottniska viken. Vattnet omkring dem har ofta kallats för fartygsgraven.

 • Porkala Kallbådan

  08.09.2006 Arkivet

  Fyren på Kallbådan har varit med om mycket.

  Fyren på Kallbådan har varit med om mycket under sina snart 90 år. Den byggdes 1920 och ersatte den gamla fyren på Rönnskär. Den ligger på en utsatt holme och gjordes till en fortliknande byggnad för att motstå väder och vind.

 • Utö är Finlands sydligaste ö

  08.09.2006 Arkivet

  Utö är en av de få fyröar som haft en fast befolkning.

  Utö fyr ligger på Finlands sydligaste ö. Den är också en av landets äldsta fyrar. Utö är en av de få fyröar som haft en fast befolkning. I filmen Människor på en ö får vi ett charmigt reportage från Utö 1964.

 • När pigan kunde bli redare

  08.09.2006 Arkivet

  Kommuner har livnärt sig på sjöfart genom tiderna.

  Många finlandssvenska kommuner har livnärt sig på sjöfart genom tiderna. Men det finns en sorts sjöfart som få känner till. En bortglömd tradition som främst fick sitt fotfäste på Åland.

 • Minnen från de sju haven

  08.09.2006 Arkivet

  Kapten Uno Mörn berättar om sina minnen från de sju haven.

  Kapten Uno Mörn berättar om sina minnen från de sju haven. Han har tillbringat 45 år av sitt liv till sjöss och sett många hamnstäder och stormar.

Sidor