Hoppa till huvudinnehåll

alternativ

 • Flygfält en vitaminspruta för Lovisa

  13.06.2013 Östnyland

  Lovisa borde utreda om ett flygfält skulle platsa i staden. Det anser hälften av stadsfullmäktigemedlemmarna, som undertecknade Kari Hagfors (Saml) motion i frågan.

 • Pumpviken kan få tre gånger mera bostäder

  12.06.2013 Västnyland

  Det ryms mycket nya bostäder på det tidigare yrkesskoleområdet i Pumpviken i Karis. Bostadsbyggrätten kan höjas med upp till över 10 000 våningskvadratmeter.

 • Joakim började städa

  31.05.2013 Huvudstadsregionen

  Filosofen Joakim Stolpe forskade tidigare på heltid vid Åbo Akadem. Han tröttnade ändå på den ständiga kampen om finansiering och började i stället städa hamburgarrestauranger på deltid.

 • Korsholm svarar på Nykarlebys frieri

  31.05.2013 Österbotten

  Det är bra att det kommer in nya tankar i kommunreformsdiskussionen. Det säger kommunstyrelsens ordförande Michael Luther i Korsholm om kollegan Jan-Erik Högdahls förslag att Nykarleby kunde utreda kommunsammanslagning med Korsholm och Vörå.

 • Avkall på fotbollsstadion kan bli följd då Vasa stad sparar

  29.05.2013 Österbotten

  Vasa stad kan bli tvungen att skjuta på investeringar de närmaste åren eftersom stadens ekonomi haltar. En av investeringarna som kan bli satt på is är fotbollsstadion och ny bollhall i Sandviken. Fullmäktigeordförande Joakim Strand ser få alternativ och Krister Grönholm från Vasa IFK är besviken.

 • Grannkommunerna missnöjda med Jakobstad

  24.05.2013 Österbotten

  Missnöjet med Jakobstad ökar i grannkommunerna. För ett halvår sen sade styrelseordförande Henrik Sandberg i Pedersöre att han är besviken på vårdsamarbetet - nu säger styrelseordförande Jan-Erik Högdahl i Nykarleby att han ångrar vårdfusionen.

 • Barnbyn kräver nya vägar i Amosparken

  24.05.2013 Åboland

  Daghemsbygget i Kimito innebär nya trafikarrangemang i Amosparken och invid skolan. Enligt Kimitoöns tekniska chef Lars Nummelin blir det inte billigt att bygga de nya vägar som behövs.

 • Dyra tomter upprör stugägare vid Andra sjön

  21.05.2013 Österbotten

  Nykarleby stad och Föreningen Andra sjön har hamnat på kollisionskurs. Stadens prisnivå på stugtomterna vid Andra sjön är otänkbar, säger Jan-Erik Frostdahl, själv politiker och stugägare.

 • Fixklass kan vara skoltröttas räddning

  07.05.2013 Österbotten

  För skoltrötta elever kan fixklass vara ett bra alternativ. På fixklassen får elever mera hjälp vid behov och undervisningsgrupperna är dessutom mindre. Fixklass är en förkortning på flexibel inlärning. Radio Vega Österbottens praoeleve Chi Bui träffade elever på fixklassen i Oxhamns skola i Jakobstad.

 • I Sydösterbotten tänker man lika

  07.05.2013 Österbotten

  Närpes vill utreda om vårdområdet K5:s medlemskommuner skulle kunnna bilda en kommun vid den kommande kommunreformen. Nu väntar man i Sydösterbotten på regeringens besked om hur stor en kommun ska vara i framtiden.

 • Vasa stad har en cykelstrategi

  03.05.2013 Österbotten

  Vasa här till de mera cykeltäta städerna i landet . Och i stadens långtidsplanering skulle man gärna se att cyklarna blir ännu fler. Staden har rentav gjort upp en speciell cykelstrategi för att öka intresset för cykling.

 • Lappfjärds å i Kristinestad kan få skyddsvallar

  02.05.2013 Österbotten

  Nu ska snabba åtgärder vidtas för att förhindra att Lappfjärds å svämmar över igen. Närings- trafik- och miljöcentralen och Kristinestads stad diskuterar alternativet att bygga skyddsvallar runt ån på vissa ställen där vattnet hotar flöda över kanten.

 • Finska gymnasiet i Jakobstad kan inhysas i Campus Allegro

  24.04.2013 Österbotten

  Nu dyker nya alternativ upp inför avgörandet i gymnasiefrågan i Jakobstad i bildningsnämnden på torsdag. Bildningsdirektören Jan Levander har begärt offert på tomma utrymmen i Campus Allegro för det finska gymnasiets del.

 • Inget museum för alternativ konst i Karleby

  09.04.2013 Österbotten

  Det blir inget museum för alternativ konst i Karleby. Staden fick avslag på sin ansökan om EU-pengar för en utställning över så kallad outsider-art eller annan konst.

 • Akut brist på parkeringsplatser vid campuset i Brändö

  09.04.2013 Österbotten

  Bristen på parkeringsplatser börjar bli akut vid campuset i Brändö i Vasa. Det blir bara värre då fler studieenheter flyttas till Brändö.

 • Från Iniö till Ingå kunde rädda den svenska servicen

  22.03.2013 Åboland

  Kommunerna måste föregå regeringens planer och modigt gå in för nya lösningar. Endast då kan kommunerna hålla makten i egna händer. Det säger professor Krister Ståhlberg.

 • Fabriksfastighet eller nybygge för föremålsarkiv

  19.03.2013 Västnyland

  Planerna på att grunda ett gemensamt föremålsarkiv i Västnyland går vidare. Leiras-fastigheten i Ekenäs, Finnpiles fabriksbyggnad i Gebbelby och Pojo tidigare kommunhus utreds i Raseborg. Men ett nybygge kan också bli aktuellt.

 • Hautala: Staten måste godkänna Finnairs sparprogram

  15.03.2013 Inrikes

  Utvecklingsminister Heidi Hautala säger att staten inte har andra alternativ än att godkänna Finnaris sparprogram på grund av den hårda konkurrensen inom flygbranschen. Hon hoppas dock på så få uppsägningar som möjligt.

 • Fyrhjulsdrivet och begagnat gäller i Västnyland

  27.02.2013 Västnyland

  Efterfrågan på fyrhjulsdrivna och billiga, begagnade bilar är relativt stor i Västnyland. Överlag registreras lite färre nya bilar i regionen jämfört med medelnivån i landet.

 • Hur ekologisk är närmaten?

  07.02.2013 Åboland

  Forskare från Åbo universitet undersöker hur miljövänlig sådan mat som beteckans som ekologisk, egentligen är. Många konsumenter väljer närmat i tron att marten är miljöriktig.

Sidor