Hoppa till huvudinnehåll

behov (efterfrågan)

 • Från provrör till storsäljare - industrin behöver naturvetare

  28.02.2014 Österbotten

  KWH Mirka i Nykarleby samarbetar med Topeliusgymnasiet för att trygga tillgången på arbetskraft. Det gäller att väcka elevernas intresse för kemi och fysik tidigt.

 • Kompismonstret ska stoppa mobbningen

  06.02.2014 Österbotten

  På onsdagen lanserades Folkhälsans kompisväska som ska användas i mobbningsförebyggande syfte. Annika Heikkilä vet att det finns ett behov från barndagvården att veta hur man hanterar mobbning bland riktigt unga barn.

 • Lång kö till serviceboende i Kristinestad

  24.01.2014 Österbotten

  Äldreomsorgen i Kristinestad är i ett skriande behov av mera vårdplatser. Omkring 30 äldre personer som just nu bor hemma skulle behöva plats på ett vårdhem.

 • Korv-Görans utvidgar till Karleby och Vasa

  18.01.2014 Österbotten

  Korv-Görans i Jakobstad öppnar nya grillar i Karleby och Vasa i vår. I Jakobstad flyttar Korv-Görans mot slutet av året till andra sidan gågatan till nedre våningen i Nordeas fastighet.

 • Centern bildar tvåspråkig avdelning i Vasa

  13.01.2014 Österbotten

  Centerpartiet aktiverar sig i kust- Österbotten. Nu grundas en tvåspråkig lokalavdelning i Vasa av Centerpartiets kommunorganisation i Vasa.

 • Korsholm utreder skolor och dagvård

  13.01.2014 Österbotten

  I Korsholm föreslår kommundirektör Rurik Ahlberg att kommunen ska tillsätta en kommitté för att se över behovet av svenska skolor och daghem. Kommittén ska presentera en mellanrapport i mars och slutrapporten i juni.

 • Vattenskador tvingar gruppboende i Jakobstad att flytta

  06.01.2014 Österbotten

  Gruppboendet Keva Koti i Jakobstad flyttar till Folhälsans fastighet Östanlid. En konditionsgranskning som gjordes i höstas visar att lokalen på Radiovägen är vattenskadad.

 • Behövs det ett till apotek i Pargas?

  27.12.2013 Åboland

  Den frågan har väckt debatt på Yle Åbolands webb. Enligt stadsstyrelsens utlåtande fungerar apoteksservicen bra i Pargas och fler apotek behövs inte. Apotekarna på orten är av samma åsikt medan många invånare gärna skulle se att apoteken blev fler.

 • Anställda vid barnmatsfabrik i Åbo strejkar

  10.12.2013 Åboland

  Anställda vid livsmedelskoncernen Nestlés barnmatsfabrik i Åbo strejkar. Strejken inleddes i natt och pågår i tre dygn.

 • De reser sig efter tyfonen

  09.12.2013 Österbotten

  Efter att ha tillbringat två veckor i Filippinerna är pastor Patrik Hellström hemma igen. Han har koordinerat Finlands svenska pingstmissions katastrofarbete och sakta men säkert tar de tyfondrabbade filippinierna sig upp på fötter igen.

 • Gamla förbindelsebåtsbryggan i Hitis rivs

  27.11.2013 Åboland

  Gamla förbindelsebåtsbryggan i Hitis ska rivas trots att bryggan är den enda större allmänna bryggan i Hitis. Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen är bryggan i så dåligt skick att den inte är trygg att använda.

 • Jobba gratis för staden

  22.11.2013 Österbotten

  I måndags gjorde kristinestadsbon Ida Haapamäki ett av de gratisjobb för staden som hon lovat ställa upp på. Hon jobbade då som lärare på Tjöck skola. Haapamäki utmanar även andra kristinestadsbor att göra talkoinsatser, för att minska stadens behov att ta in vikarier i ekonomiskt dåliga tider.

 • Oro i IT-branschen: Vem ska nu uppfinna succéspel?

  11.11.2013 Österbotten

  IT-utbildningen vid yrkeshögskolan Novia i Vasa läggs om. Från och med nästa höst utgör IT inte längre ett självständigt utbildningsprogram, utan undervisningen blir en del av ett bredare utbildningsprogram för el- och automationsteknik. IT-företagaren Johan Kullas är bekymrad.

 • Arbetgrupp ska se över Kimitoöns omsorg

  06.11.2013 Åboland

  Kimitoöns kommunstyresle har utsett en arbetsgrupp som ska fundera på hur kommunens omsorg ska skötas i framtiden.

 • Romska tiggare har lämnat Helsingfors

  30.10.2013 Huvudstadsregionen

  De flesta romska tiggare har lämnat Helsingfors i och med att vintern närmar sig. Det menar tiggararbetsgruppens ordförande Jarmo Räihä.

 • Förebyggande äldreservice pop i Åbo

  23.10.2013 Åboland

  Tidigare i år ordnade Åbo en omröstning, där stadsborna fick rösta fram stadens bästa nya service. Den förebyggande äldreservicen vann omröstningen överlägset, med drygt en tredjedel av rösterna.

 • Kolibridalens daghem får inte fortsätta

  16.10.2013 Österbotten

  Vasa stad har beslutat att inte längre köpa in dagvårdsplatser av det privata daghemmet Kolibridalen i Gamlavasa området. Det betyder att daghemmet stänger i augusti och barnen mellan knappt ett och fem år måste hitta nya dagisplatser.

 • Livlig debatt i Nagu om midsommarfirandet

  25.09.2013 Åboland

  I Nagu finns både vilja och behov av att förändra midsommarfirandet i Framnäs i Nagu. Det konstaterades på ett diskussionsmöte i går. Firandet i dess nuvarande form är riktat främst till ungdomar, men nu vill man öppna firandet för alla.

 • Resursskolan i Jakobstad borde utvidgas till högstadiet

  10.09.2013 Österbotten

  Resursskoleverksamheten i Jakobstad borde utvidgas också till högstadiet. Resursskolan startade som ett försök att stöda elever i lågstadiet med speciella svårigheter men verksamheten är nu permanent och borde utvidgas.

 • Skriande behov av ambulanser i Helsingfors

  04.09.2013 Huvudstadsregionen

  Leveranstiden för 11 nya ambulanser som beställdes i fjol har nu skjutits upp med ett år. Situationen är allvarlig då en del av ambulanserna som nu är i bruk börjar bli funktionsodugliga.

Sidor