Hoppa till huvudinnehåll

skyddande

 • Trähus i Åbo flyttade hem igen

  19.09.2017 Åboland

  Flyttades 50 meter på mindre än en timme.

  Huset på Allégatan lyftes upp på en lång vagn, och rullades planenligt tillbaka till sin ursprungliga plats, 50 meter bort. Flytten tog mindre än en timme. Se video på flytten!

 • Grabbegården och Fokus i Karis skyddas inte

  21.03.2017 Västnyland

  Tekniska nämnden i Raseborg vill inte ha skydd.

  Tekniska nämnden i Raseborg beslutade efter omröstning, 5-4, att Fokushuset i Karis inte skyddas. Nämnden var enig om att Grabbegården inte ska ha en skyddsbeteckning.

 • Unikt projekt i Åbo centrum - trähus flyttas stock för stock

  21.09.2016 Åboland

  Stort projekt att flytta hus från 1800-talet.

  Ett ovanligt husprojekt pågår i centrum av Åbo. För tillfället flyttas nämligen ett gammalt trähus stock för stock vid Allégatan, nära Rosenkvarteret.

 • Vasa fullmäktige diskuterar skyddade hus

  14.12.2015 Österbotten

  20 byggnader på Brändö kan skyddas.

  Årets sista fullmäktigemöte i Vasa innehåller bland annat skyddandet av hus på Brändö och administreringen av nya stadion i Sandviken.

 • Flicklyceet i Vasa skyddas

  04.11.2015 Österbotten

  Byggnaden är välbevarad och tidstypisk.

  Gamla flicklyceet på Kyrkoesplanaden i Vasa ska skyddas. Skolbyggnaden togs i bruk i slutet av 1800-talet och har på senare tid använts av Åbo Akademi och som tillfälliga utrymmen för olika grundskolor.

 • MTV: Inrikesministeriet vill att folk inte tar lagen i egna händer

  26.09.2015 Inrikes

  Myndigheterna klarar av säkerheten, säger ministeriet.

  Inrikesministeriet önskar att medborgare inte agerar på eget bevåg utan litar på myndigheternas förmåga att beskydda asylsökande vid flyktingförläggningarna, skriver MTV.

 • Det här ska snart förstöras för evigt

  24.06.2014 Huvudstadsregionen

  Den 1 augusti inleds rivningen av Drumsö vattentorn. I slutet av november antas vattentornet var borta. För alltid. Men en del av betongen ska sparas och fylla ut området runt omkring vattentornet.

 • THL: Många tar fästingvaccin i onödan

  14.03.2014 Åboland

  Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL är det många som tar fästingvaccinet i onödan. En orsak är att det finns djupt rotade missuppfattningar om att TBE-vaccinet också ger skydd mot borrelios och fästingbett överlag.

 • Bör vi vara oroliga för svininfluensan?

  13.02.2014 Inrikes

  Influensasäsongen har börjat och den väntas pågå åtminstone långt in i mars. En ettrig svininfluensa har redan krävt dödsoffer. Hur oroliga borde vi alltså vara? Yle frågade några experter.

 • Skogsskyddet är otillräckligt

  24.01.2014 Österbotten

  Tre fjärdedelar av Finlands landareal täcks av skog. Trots att vi har mycket skog är skogsskyddet inte tillräckligt. Ekonomiskogsbruket har dominerat och den biologiska mångfalden är hotad.

 • Sverige deltar i NSA-övervakningen

  06.09.2013 Utrikes

  USA och Storbritannien har knäckt internetkrypteringar på mycket bredare front än vad som var känt tidigare. Underrättelsetjänsterna kommer också åt dina banktransaktioner och sjukjournaler. Dessutom påstås det att Sverige hjälper till med verksamheten.

 • "Fosforutsläppet i Östersjön är en miljökatastrof"

  15.06.2013 Utrikes

  Ett gipsberg i Polen orsakar stora utsläpp av fosfor i Östersjön. Det är andra gången på ett drygt år som en gödselfabrik läcker fosfor. Tidningen Helsingin Sanomat har tagit vattenprover som visar på höga halter fosfor nära gödselfabriken Fosforys gamla gipsberg i Gdansk. - Det är utan vidare en miljökatastrof, säger docent Marko Reinikainen till Yle.

 • Snabbare barnskydd i Hangö

  23.10.2012 Västnyland

  I Hangö har barn som behöver skydd fått det lite bättre under det här året. Staden har lyckats ta i barnskyddsanmälningar snabbare än året innan, mycket tack vare en bättre personalsituation inom barnskyddet än tidigare.