Hoppa till huvudinnehåll

avgifter

 • Mobilen utomlands billigare – hemma kanske dyrare

  02.04.2016 Ekonomi

  Slopade roamingavgifter kan höja inrikespriser.

  Många resenärer har längtat efter allt lägre avgifter för mobilanvändning utomlands. Priserna har stadigt sjunkit – och snart är avgifterna samma som hemma. Men oklara EU-regler ger ännu operatörerna huvudbry, som kan medföra kostnader för kunderna.

 • Leif Jakobsson: Museer ska vara lättillgängliga - men inte gratis

  21.03.2016 Kultur och nöje

  Museerna behöver inträdesavgifter för att vara levande.

  Det ska vara låg tröskel för att besöka museer, men lösningen är inte nödvändigtvis att de är gratis. För att museerna ska hållas levande behövs inträdesavgifter, säger Svenska Kulturfondens direktör.

 • Dyrare eftis och större dagisgrupper i Sjundeå

  18.03.2016 Västnyland

  Förändringarna träder i kraft i augusti.

  En vuxen får ta hand om åtta barn över tre år från och med augusti. Samtidigt fördubblas avgifterna för eftisvården i Sjundeå.

 • Nya eftisavgifter i Ingå

  18.03.2016 Västnyland

  Samtidigt blir avgifterna mer flexibla.

  Ingå kommun väljer en medelväg och höjer eftisavgifterna lite samtidigt som man gör dem mera flexibla.

 • Lyckat med avgiftsfria dagar i dagvården

  17.03.2016 Österbotten

  Vasa stad kommer att upprepa försöket i år.

  Vasa stad sparade pengar genom försöket med sju avgiftsfria dagar för dagvården i december. Genom att föräldrarna inte hade sina barn i dagvård under tiden 21.12 till 31.12 2015 kunde man spara på utgifterna för bland annat mat och personalkostnader.

 • Politiker tvekar om båtavgift i Hangö

  17.03.2016 Västnyland

  Tekniska nämnden kunde inte fatta beslut.

  Båtar som förvaras på stränder i Hangö är en svår fråga. Tekniska nämnden kunde inte fatta beslut om avgifter för båtarna på sitt möte på onsdagen (16.3).

 • Nya regler för sommarpaus inom dagvården i Raseborg

  17.03.2016 Västnyland

  Avgiftsfria månader i framtiden bara juni och juli.

  Raseborg ändrar systemet för när barnen kan stanna hemma från dagis utan att föräldrarna behöver betala någon avgift. Nu är bara juni och juli avgiftsfria månader.

 • Sibbo vill behålla subjektiv dagvårdsrätt

  09.03.2016 Östnyland

  Ändringar i dagvårdsrätten skulle inte bli lönsamma.

  Besparingarna är så små att det inte lönar sig att begränsa dagvården, bestämde kommunstyrelsen på tisdag.

 • Raseborgsföreningar vill inte betala för oanvända träningstider

  04.03.2016 Västnyland

  Fritidsnämnden ger tillfällig rea på avgifterna.

  Fyra föreningar i Raseborg har ansökt om befrielse från hyresavgifter för träningstider som de inte har använt. De måste nu betala tio procent av avgifterna, beslöt fritidsnämnden.

 • Så undviker du onödiga bankavgifter på utlandsbetalningar

  01.03.2016 Inrikes

  Valutabetalningar är dyra och onödiga inom EU.

  Det är dyrt att betala räkningar i utländska valutor. Inom Europa går det ändå ofta att undvika bankavgifterna helt.

 • Forskning: Regeringen skapar ny kvinnofälla

  25.02.2016 Inrikes

  Dagvårdsavgifterna ska höjas med 25 procent.

  Samma politiker som satte stopp för Carunas elprishöjning vill alltså själva chockhöja dagvårdsavgifterna. Tiden att lämna in utlåtanden om lagförslaget gällande dagvårdsavgifterna gick ut igår. Vid institutet för hälsa och välfärd, THL, kritiserar man att regeringen tänker höja maximiavgiften med 25 procent för familjer som knappt når upp till en medellön.

 • Lojo höjer avgifter för vård efter skolan

  24.02.2016 Västnyland

  Enhälligt beslut om höjningen i stadsstyrelsen.

  Lojo höjer avgifterna för förmiddags- och eftermiddagsvården. Avgifterna höjs ändå inte så mycket som det var tänkt.

 • Småbarnspedagogik- på olika villkor

  18.02.2016 Österbotten

  Praxisen kring ny dagvårdslag varierar i kommunerna.

  Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik har ändrats och lagen träder i kraft 1.8 2016 och avgifterna får också höjas. Lagen handlar om en miniminivå på 20 timmar i veckan. Kommunerna får satsa mera på egen bekostnad om kommunen vill.

 • Hangö tar tillbaka beslut om chockhöjd hälsovårdsavgift

  17.02.2016 Västnyland

  Ett rättelseyrkande ledde till förändring.

  I Hangö går planen att maxhöja klientavgifterna inom hälsovården i stöpet. Stadsstyrelsen godkände i måndags ett rättelseyrkande som kräver att stadsstyrelsen tidigare beslut att höja avgifterna med 27,5 procent upphävs.

 • Det ska kosta 25 euro om året att använda citycyklarna

  13.02.2016 Huvudstadsregionen

  Det blir dyrare om du cyklar längre än en halvtimme.

  Helsingfors vill att cyklister ska betala en fast avgift för att få använda de planerade citycyklarna. Cyklar du längre än en halvtimme blir det dyrare.

 • Höga bankavgifter för valutabetalningar

  11.02.2016 Samhälle

  Tips: dyrt att betala fakturor i svenska kronor.

  Det kan bli dyrt att betala fakturor i andra valutor än euro. Tipsaren ger ett exempel på bankavgifterna för en prenumeration på en svensk tidning.

 • Ingå höjde ännu inte eftisavgifterna

  11.02.2016 Västnyland

  En del politiker vill veta mera innan avgifterna höjs.

  Ingåpolitikerna vill utreda eftisavgifterna ytterligare innan de fattar beslut att höja dem. Den högsta avgiften skulle stiga från 120 till 140 euro.

 • Straffavgift för felförtöjning i Hangöby hamn

  08.02.2016 Västnyland

  Hangö vill få slut på olovlig förtöjning i bassängområdet.

  Båtägare kan bli tvungna att betala en straffavgift på 100 euro om de förtöjer sin båt utan tillstånd i Hangöby hamn.

 • Nämnd röstade om eftisavgifter i Raseborg

  05.02.2016 Västnyland

  Avgifterna höjs en aning.

  Eftisavgifterna i Raseborg stiger en aning. Förslaget till bildningsnämnden var att priserna skulle stiga från 60 till 80 euro men nämnden beslöt att avgiften blir 70 euro.

 • Nu stiger dagisavgifterna – men ensamförsörjare får lindring

  21.01.2016 Inrikes

  Höjningen träder i kraft redan i augusti.

  Dagvårdsavgiften höjs rejält för höginkomsttagare. Samtidigt sjunker den en aning framförallt för ensamförsörjare. Dagvården förblir avgiftsfri för familjer med mycket låga inkomster.

Sidor