Hoppa till huvudinnehåll

avgifter

 • Sibbo vill behålla subjektiv dagvårdsrätt

  09.03.2016 Östnyland

  Ändringar i dagvårdsrätten skulle inte bli lönsamma.

  Besparingarna är så små att det inte lönar sig att begränsa dagvården, bestämde kommunstyrelsen på tisdag.

 • Raseborgsföreningar vill inte betala för oanvända träningstider

  04.03.2016 Västnyland

  Fritidsnämnden ger tillfällig rea på avgifterna.

  Fyra föreningar i Raseborg har ansökt om befrielse från hyresavgifter för träningstider som de inte har använt. De måste nu betala tio procent av avgifterna, beslöt fritidsnämnden.

 • Så undviker du onödiga bankavgifter på utlandsbetalningar

  01.03.2016 Inrikes

  Valutabetalningar är dyra och onödiga inom EU.

  Det är dyrt att betala räkningar i utländska valutor. Inom Europa går det ändå ofta att undvika bankavgifterna helt.

 • Forskning: Regeringen skapar ny kvinnofälla

  25.02.2016 Inrikes

  Dagvårdsavgifterna ska höjas med 25 procent.

  Samma politiker som satte stopp för Carunas elprishöjning vill alltså själva chockhöja dagvårdsavgifterna. Tiden att lämna in utlåtanden om lagförslaget gällande dagvårdsavgifterna gick ut igår. Vid institutet för hälsa och välfärd, THL, kritiserar man att regeringen tänker höja maximiavgiften med 25 procent för familjer som knappt når upp till en medellön.

 • Lojo höjer avgifter för vård efter skolan

  24.02.2016 Västnyland

  Enhälligt beslut om höjningen i stadsstyrelsen.

  Lojo höjer avgifterna för förmiddags- och eftermiddagsvården. Avgifterna höjs ändå inte så mycket som det var tänkt.

 • Småbarnspedagogik- på olika villkor

  18.02.2016 Österbotten

  Praxisen kring ny dagvårdslag varierar i kommunerna.

  Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik har ändrats och lagen träder i kraft 1.8 2016 och avgifterna får också höjas. Lagen handlar om en miniminivå på 20 timmar i veckan. Kommunerna får satsa mera på egen bekostnad om kommunen vill.

 • Hangö tar tillbaka beslut om chockhöjd hälsovårdsavgift

  17.02.2016 Västnyland

  Ett rättelseyrkande ledde till förändring.

  I Hangö går planen att maxhöja klientavgifterna inom hälsovården i stöpet. Stadsstyrelsen godkände i måndags ett rättelseyrkande som kräver att stadsstyrelsen tidigare beslut att höja avgifterna med 27,5 procent upphävs.

 • Det ska kosta 25 euro om året att använda citycyklarna

  13.02.2016 Huvudstadsregionen

  Det blir dyrare om du cyklar längre än en halvtimme.

  Helsingfors vill att cyklister ska betala en fast avgift för att få använda de planerade citycyklarna. Cyklar du längre än en halvtimme blir det dyrare.

 • Höga bankavgifter för valutabetalningar

  11.02.2016 Samhälle

  Tips: dyrt att betala fakturor i svenska kronor.

  Det kan bli dyrt att betala fakturor i andra valutor än euro. Tipsaren ger ett exempel på bankavgifterna för en prenumeration på en svensk tidning.

 • Ingå höjde ännu inte eftisavgifterna

  11.02.2016 Västnyland

  En del politiker vill veta mera innan avgifterna höjs.

  Ingåpolitikerna vill utreda eftisavgifterna ytterligare innan de fattar beslut att höja dem. Den högsta avgiften skulle stiga från 120 till 140 euro.

 • Straffavgift för felförtöjning i Hangöby hamn

  08.02.2016 Västnyland

  Hangö vill få slut på olovlig förtöjning i bassängområdet.

  Båtägare kan bli tvungna att betala en straffavgift på 100 euro om de förtöjer sin båt utan tillstånd i Hangöby hamn.

 • Nämnd röstade om eftisavgifter i Raseborg

  05.02.2016 Västnyland

  Avgifterna höjs en aning.

  Eftisavgifterna i Raseborg stiger en aning. Förslaget till bildningsnämnden var att priserna skulle stiga från 60 till 80 euro men nämnden beslöt att avgiften blir 70 euro.

 • Nu stiger dagisavgifterna – men ensamförsörjare får lindring

  21.01.2016 Inrikes

  Höjningen träder i kraft redan i augusti.

  Dagvårdsavgiften höjs rejält för höginkomsttagare. Samtidigt sjunker den en aning framförallt för ensamförsörjare. Dagvården förblir avgiftsfri för familjer med mycket låga inkomster.

 • Dagvård per timme kunde spara i Borgå

  18.01.2016 Östnyland

  Timvisa avgifter skulle gynna föräldrarna och staden.

  Familjer i Borgå kunde betala för dagvård per timme i stället för per dag. Det föreslår Mannerheims barnskyddsförbunds avdelning Nya Borgå enligt tidningen Uusimaa.

 • Inga höjningar av hälsovårdsavgifterna i Vasa

  11.01.2016 Österbotten

  Budgetglapp på drygt en halv miljon euro i Vasa.

  Med rösterna 7-8 röstade stadsstyrelsen i Vasa för att inte höja hälsovårdscentralavgifterna. Social-och hälsvårdsnämnden i Vasa hade tidigare efter omröstning gått in för samma sak.

 • Vasabo stoppade dagvattenavgift

  05.01.2016 Österbotten

  Rafael Palm överklagade till förvaltningsdomstolen.

  Rafael Palm kan inte koppla sin fastighet i Hemstrand till stadens dagvattensystem. Ändå skulle han betala för det. Därför protesterar han hos förvaltningsdomstolen.

 • Inget beslut i Vasa om hälsovårdsavgifter

  21.12.2015 Österbotten

  Avgifterna kommer upp till behandling i januari.

  Stadsstyrelsen i Vasa diskuterade på måndag kväll avgifterna inom hälsovården i Vasa. På mötet tog stadsdirektör Tomas Häyry tillfället i akt och använde sig av sin upptagningsrätt. Det betyder att avgifterna kommer upp till behandling i stadsstyrelsen igen i januari.

 • Kommunerna får fördubbla eftistaxan

  21.12.2015 Österbotten

  Även dagvårdsavgifterna höjs.

  Från och med augusti begränsas den subjektiva rätten till dagvård. Samtidigt får kommunerna rätt att fördubbla maximiavgiften för morgon- och eftisverksamheten. Även dagvårdsavgiften höjs.

 • Det kan bli dyrare att gå till läkare i Vasa

  21.12.2015 Österbotten

  I budgeten utgår staden från maximala höjningar nästa år.

  Det kan bli politisk armbrytning om avgifterna inom hälsovården i Vasa. I budgeten för nästa år har man utgått ifrån att Vasa går in för maximala höjningar av hälsovårdsavgifterna.

 • Ny vattenavgift på is i Vasa

  20.12.2015 Österbotten

  Beslutet har överklagats. Skatteverket lägger sig i.

  Det blir ingen ny dagvattenavgift i Vasa från årsskiftet, som det var tänkt. Förvaltningsdomstolen ska först ta ställning till frågan.

Sidor